Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Religion B
Lærer(e) Signe Krøijer
Hold 2018 Re (2h Re)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Jødedom
Titel 2 Islam med feltarbejde
Titel 3 Kristendom med feltarbejde
Titel 4 Magi
Titel 5 Buddhisme og projektarbejde

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Jødedom

Jødedommens historie.
Dens centrale forestillinger (pagt og udvælgelse)
ritualer (overgangsritualer (brit milah) og årstidsritualer (Rosh Hashana, Pesach, Yom Kippur og Chanukkah))
Retninger og grupperinger
og etik
(Jan Hjärpe + ritualteori (van Gennep, Victor Turner og Émile Durkheim))
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 17,00 moduler
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Islam med feltarbejde

Centrale dogmer (de 6 trosartikler), ritualer (de 5 søjler), islams tidlige historie, retninger (kort om sunni og shia), etik,  sharia, kønsroller, konvertitislam, islamisk feminisme og grupperinger.
Interview af kvinder i integrationsprojektet Stjerneskud
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 16,00 moduler
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Kristendom med feltarbejde

Centrale forestillinger, myter og ritualer (særligt dåb, nadver og påske). Karisma, idealtypiske tilgange (sekularisme, fundamentalisme, modernisme og traditionalisme), senmoderne religiøsitet, etik, Lidt kirkehistorie: Paulus og Luther
Feltarbejde i den katolske og den protestantiske kirke samt interview med en pinsemissionær

Van Genneps (overgangsritualmodel), Podeman Sørensens (Ritual-myte-model), Bruce Lincolns (myteteori), Komparativ analyse, Turners (Ritualmodel) og Eliades (Hellig og profan-teori): fra Begrebsnøglen til religion.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 21,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Magi

Forløbet har fokus på religionsvidenskabelig forståelse af fænomenet magi med inddragelse af eksempler fra forskellige religioner samt sekulær magi.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Buddhisme og projektarbejde

Centrale forestillinger: de tre juveler
(Buddha (Buddhalegenden og om Benarestalen)
Dharma (samsara, de 3 sindsgifte, karma, reinkarnation, de seks genfødselsverdener, de 4 ædle sandheder, den otte-ledede vej, årsagskæden, nirvana, bodhi mm.)
og Sangha).
Helligskrifter: tripitaka.  
Ritual: meditation.
De væsentligste retninger: Theravada/Hinayana og Mahayana (Vajrayana) + forskellene mellem vestlig og østlig buddhisme
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 17,00 moduler
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer