Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Biologi B
Lærer(e) Jesper Terp, Ole Ilsøe Nielsen
Hold 2018 Bi/h (2h Bi)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Økologi
Titel 2 Ernæringsfysiologi
Titel 3 Julebryg
Titel 4 Genteknologi
Titel 5 Hvorfor er jeg forkølet?
Titel 6 Rusmidler
Titel 7 Sex og forplantning

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Økologi

Dette forløb tager udgangspunkt i økosystemer og deres betydning for livet på jorden, hvorfor er næsten alt liv afhængig af lys på en eller anden måde, og hvilket liv er ikke?

Vi skal se på følgende emner:
-Hvordan der er samspil imellem forskellige arter og imellem arter og deres omgivende miljø
-Begrebet biodiversitet vil blive undersøgt
-Hvordan er energistrømmene i naturen og hvordan spiller fotosyntesen ind her, den er bl.a. delt op i en lys og en mørkeproces.
- C-, N- og P-kredsløbene og hvordan de spiller ind på en bæredygtig livsstil.
- ekskursion til Davinde Sø

Skriftligt arbejde:
Rapport om fotosyntese
Rapport om tilstanden i Davinde Sø

Materialer
Biologi i fokus s. 131-144, s. 153-157
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 18,00 moduler
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Ernæringsfysiologi

I dette forløb skal vi se på hvordan fødevarer bliver optaget i kroppen, samt undersøge hvad man kan gøre for at leve mere sundt.

Der arbejdes primært med bogen "Biologi i fokus" siderne 21-41 + 69-80

Vi skal se på følgende emner:
-makromolekyler: opbygning og biologisk funktion af carbohydrater, lipider, proteiner og nucleinsyrer
-enzymer: opbygning, funktion og faktorer, der påvirker enzymaktiviteten
-Biokemiske processer: respiration, anaerobt arbejde

Eksperimentelt:
Analyse af spytamylases funktion
Måling af glykæmsk indeks
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Julebryg

I dette forløb skal vi lave juleøl når nu tiden nærmer sig, forhåbentligt skal 3.g Bi også lave, så vi skal da lave den bedste :-)


Kernestof:
- mikrobiologi: vækst og vækstfaktorer (mangler infektionsbiologi og resistens)
- enzymer: opbygning, funktion og faktorer, der påvirker enzymaktiviteten
- biokemiske processer: respiration og gæring
- cellebiologi: opbygning af pro- og eucaryote celler, eucaryote celletyper og membranprocesser

Supplerende stof:
̶ biologisk produktion
̶ bioteknologi
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Hvorfor er jeg forkølet?

I dette forløb ses på menneskets organsystemer og vi skal gå i dybden med infektionssygdomme som kan resultere i bl.a. forkølelsessygdomme. Yderilgere skal vi lære at forstå problematikken med multiresistente bakterier.

Kernestof:
̶ mikrobiologi: vækst og vækstfaktorer, infektionsbiologi og resistens
̶ virus: opbygning og formering
̶ fysiologi: oversigt over kroppens organsystemer, åndedrætssystem, blodkredsløb, (hormonel regulering) og forplantning
mangler fra denne "pind i bekendtgørelsen" -nervesystemet

Supplerende stof:
̶ sundhed, sygdom og medicin

Sider i Biologi til tiden:
s. 16-17 "oversigt over kroppens organsystemer"

Sider i Biologi i fokus:
s. 57-68 (hormoner og signalveje)

Tekst fra biotechacademy.dk
Link til immunologi


Forsøg:
ELISA-test
Blodtypebestemmelse (igen)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Rusmidler

Vi skal se på kroppens signalveje (hormoner og nerver) og se på hvordan forskellige stoffer påvirker kroppen.

Kernestof:
̶ cellebiologi: membranprocesser
̶ fysiologi: nervesystem, hormonel regulering

Materialer
Biologi i fokus s 22-24, 43-54 og 57-67

Eksperimentelt arbejde
Måling af nervesignal

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Sex og forplantning

I dette forløb skal vi se på hvordan forplantningen ved mennesket fungere på fysiologisk niveau. Derudover skal vi forstå begreberne for Mendels love og hvordan genetikken påvirker ens afkom og har indflydelse på evolutionen.

Kernestof:
̶ genetik og molekylærbiologi: nedarvningsprincipper, mitose, meiose
̶ evolutionsbiologi: biologisk variation og naturlig selektion
̶ fysiologi: hormonel regulering og forplantning

Eksperimenter
Togensnedarv
Evolutionsøvelse - naturlig selektion

Materialer
Bidstrup: Biologi i fokus s.16-17, 57-67, 107-130
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer