Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Naturgeografi B
Lærer(e) Kim Sten Hansen
Hold 2018 Ng (2h3g Ng)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Kysten
Titel 2 Vejr og Klima
Titel 3 Geologi og Grønland
Titel 4 Befolkning i Grønland
Titel 5 Landskab, landbrug og beboelse
Titel 6 Byudvikling i Odense
Titel 7 Energi og bæredygtighed

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Kysten

kystmorforlogi, kysttyper med fokus på erosionsklint og bølgedomineret strandvoldskyst.
ligevægtsprofil og kystens udvikling gennem tid
læsning af topografiske kort
kystsikring, sandfodring, høfder og klintsikring
ekskursion til Kerteminde strand med opmåling af ligevægtsprofil på strandvoldskysten, genkendelse af strandens elementer, kystsikring og klintkyst.
kystsikring i debat (avisartikler)
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
øvelse om bølger og kyster 29-08-2018
kystsikring 12-09-2018
film om Kerteminde sydstrand 12-09-2018
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Læse
 • Søge information
 • Skrive
 • Projektarbejde
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Initiativ
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • Åbenhed og omgængelighed
 • IT
 • Lectio
 • Tekstbehandling
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Vejr og Klima

Vejret og vejrudsigter
lysspektret, albedo, absorption og refleksion af lys
atmosfærens sammensætning og vertikale forhold, tryk og vind, sø og landbrise
nedbørsdannelse, dugpunktskurven
det globale vindsystem, vejret ved polarfronten ved passage af dynamisk lavtryk,
vejrkorset
tolkning af vejrkort med frontsystemer og isobarer.
ekskursion til TV2 og vejrstudiet
kulstofkredsløbet, klimavariationer over forskellige tidsskalaer, istider og mellemistider, Milankovitch
forsøg med CO2 og varmestråling, drivhuseffekten
global opvarmning og klimaforandringer
besøg af klimaforskeren Sebastian Mernild
klimaforandringer de sidste 100 år, klimaet i fremtiden, klimamodeller, effekter i Danmark/Verden


Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
vejrudsigt for Nordeuropa 08-10-2018
sø- og landbrise 27-11-2018
CO2 og drivhuseffekt 04-12-2018
Weekendvejret 14-12-2018
Omfang Estimeret: 18,00 moduler
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Geologi og Grønland

pladetektonik
grønlands geologi i oversigt
råstoffer i Grønland
almindelige magmabjergarter og mineraler
malmdannende mineraler og mineraliseringer (lav- og højtemperatur)
minedrift og miljø
projektopgave om minedrift i Grønland

Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
bjergarter og mineraler 29-01-2019
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Befolkning i Grønland

Demografi, erhverv, teknologi, udvikling
demografisk transition, erhvervsudvikling
befolkningsfremskrivning
demografisk sammenligning af Grønland, DK og Odense
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
minedrift i Grønland 25-02-2019
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Byudvikling i Odense

Byer og byudvikling, modeller for byer
urbanisering
Langeskovs udvikling som stationsby
byudvikling i Odense - fokus på letbane og TH.B.Thrigesgade og Thriges gamle fabriksområde
parcelhuse og pendling
gentrificering, segregation, polarisering
brug af historiske kort, brug af tematiske kort
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Odense byudvikling 24-04-2019
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Energi og bæredygtighed

bæredygtihedsbegrebet
Odense og Katedralskolen som eksempler på bæredygtighed
Energiforbrug og omlægning fra fossil energi til vedvarende energi
bæredygtig energi /samfund
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
befolkning og bæredygtighed 30-04-2019
omlægning til vedvarende energi 14-05-2019
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer