Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Mediefag C
Lærer(e) Rikke Homar
Hold 2018 me/h (2h me)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Filmens stil og fortælleforhold
Titel 2 Gyserforløb og produktion
Titel 3 Dokumentarfilm
Titel 4 Eksamensproduktion

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Filmens stil og fortælleforhold

Det indledende forløb i mediefag, hvor de grundlæggende filmiske virkemidler skal indlæres og anvendes i praktisk filmproduktion, så de falder helt på plads. Forløbet er baseret på kapitel 1 og 2 i grundbogen Zoom.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Personlige
 • Ansvarlighed
 • Kreativitet
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Pararbejde
Titel 2 Gyserforløb og produktion

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
PP-oplæg om aspekter i The Shining 26-09-2018
Gyserproduktion 02-12-2018
Gruppeevaluering af gyserproduktion 05-12-2018
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Projektarbejde
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Kreativitet
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
Væsentligste arbejdsformer