Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Kemi B
Lærer(e) Charlotte Møller Andersen
Hold 2018 Ke (2h3g Ke)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Kemisk ligevægt
Titel 2 Syrer og baser
Titel 3 Carbonhydrider
Titel 4 Reaktionshastighed
Titel 5 Jern og redoxreaktioner
Titel 6 Alkoholer, oxoforbindelser og alkoholer
Titel 7 Isomeri
Titel 8 Medicin
Titel 9 Farver
Titel 10 Repetition

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Kemisk ligevægt

Definition af kemisk ligevægt, ligevægtsloven, forskydning af en ligevægt, volumen- og temperaturændringer, heterogene ligevægte, opløselighedsligevægt, opløsningsmiddel som reaktionsdeltager.

Eksperimentelt: Indgreb i en kemisk ligevægt
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Syrer og baser

Definition af syrer og baser, syre-basereaktion, pH-begrebet, vands ionprodukt, stærke og svage syrer og baser, puffer og amfolyt, titrering.

Eksperimentelt: Indhold af phosphorsyre i cola (rapport), pH-titrering af ethansyre, titrering af saltsyre
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Carbonhydrider

Carbinhydriders opbygning, intermolekylære bindinger, repetition af bindinger fra 1.g,, Reaktionstyper: substitution, addition, elimination

Eksperimentelt: fedtindhold i chips
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Reaktionshastighed

Definition af reaktionshastighed. faktorer der har betydning for hastigheden, reaktionsmekanisme, katalyse
Kort om reaktionsorden, kort om enzymer (virkemåde, struktur)Eksperimentelt: reaktion mellem thiosulfat og syre (rapport), nedbrydning af azorubin (ikke rapport)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Jern og redoxreaktioner

Repetition af redox fra C-niveau. Afstemning af redoxreaktioner. Jerns fremstilling, jernforbindelser, jern i kroppen

Videoaflevering: afstemning af en redoxreaktion
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Alkoholer, oxoforbindelser og alkoholer

Karakteristiske grupper: Alkoholer, phenoler, aldehyder, ketoner, carboxylsyrer, estere og aminer, opbygning og navngivning, fysiske og kemiske egenskaber - herunder oxidation, reaktionstyper: kondensationsreaktion og hydrolyse

Eksperimentelt: Primære, sekundære og tertiære alkoholer (rapport), Analytisk påvisning af aldehyder, Syntese af salicylatestre (rapport) - forsøg udført på SDUIndhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Isomeri

Strukturisomeri, stereoisomeri herunder cis/trans, Z/E og optisk isomeri.

Intet eksperimentelt arbejde
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Medicin

Kort repetition af reaktionshastighed, funktionelle grupper, isomeri, pH, reaktionstyper mv.

Eksperimentelt: Syntese af acetylsalicylsyre (rapport), opløsning af Treo
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Farver

Eksempler på organiske og uorganiske stoffer med farve. Spektrofotometri, absorbans og Lambert-Beers lov

Eksperiment: indhold af beta-caroten sodavand
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Repetition

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer