Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Matematik A
Lærer(e) Camilla Nørrelund Lindgreen
Hold 2018 MA (3g MA)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Trigonometriske funktioner
Titel 2 Tillæg til differential- og integralregning
Titel 3 Differentialligninger
Titel 4 Vektorer i planen
Titel 5 Vektorer i rummet
Titel 6 Repetition og forberedelse til eksamen

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Trigonometriske funktioner

Kendskab til de trigonometriske funktioner (sin(x), cos(x) og tan(x)), radianer, differentialkvotient og stamfunktion for disse samt kendskab til harmoniske svingninger

Projekt: Harmoniske svingninger
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
1. Eksamensopgaver repetition 23-08-2018
2. Trigonometriske funktioner 30-08-2018
3. Projekt: Harmoniske svingninger 06-09-2018
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Tillæg til differential- og integralregning

Differentiation af produkt, kvotient, sammensat funktion og bevis for differentiation af ln(x), integration ved substitution - både ubestemte og bestemte integraler. Mere om arealer mellem grafer - hvad sker der hvis graferne er under x-aksen? Tillæg til omdrejningslegemer
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
4. Video: Bevis for sammensat el. ln(x) 21-09-2018
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Differentialligninger

Kunne gøre prøve, bestemmelse af tangentligninger, definition af linjeelementer, kendskab til simple differentialligninger, logistisk vækstmodeller, linæere differentialligninger af 1. orden
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
5. Differentialligninger nr. 1 11-10-2018
6. Differentialligninger nr. 2 24-10-2018
Matematikprøve 1 30-10-2018
7. Differentialligninger nr. 3 12-11-2018
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Vektorer i planen

Alt om vektorer i planen: svarende til kapitel 4 i "Gyldendals matematik A"

Projekt: miniprojekt "Regning med vektorer"
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Miniprojekt om vektorer 22-11-2018
8. Vektorer i planen 1 30-11-2018
9. Vektorer i planen 2 06-12-2018
Videofremlæggelse af bevis 22-01-2019
Matematikprøve 2 31-01-2019
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Vektorer i rummet

Alt om vektorer i rummet: svarende til alt i kapitel 5 i "Gyldendals matematik A"

Projekt: "Anamorfe illusioner"
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Matematikprøve 3 11-04-2019
14. Projekt anamorfe illusioner: Videofremlæggelse 30-04-2019
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Repetition og forberedelse til eksamen

Eleverne har fået udleveret alle eksamensspørgsmålene til den mundtlige eksamen og de har individuelt udarbejdet en videofremlæggelse om hver deres spørgsmål. Vi har også øvet os i samtale-delen til den mundtlige eksamen. Eleverne har undervejs arbejde med opgaver i selvvalgte emner
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
11. Eksamenssæt nr. 1 08-02-2019
12. Eksamenssæt nr. 2 01-03-2019
13. Eksamenssæt nr. 3 25-04-2019
Videofremlæggelse af eksamensspørgsmål 13-05-2019
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer