Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Engelsk A
Lærer(e) Marie Juul Holdam
Hold 2018 EN (3g EN, 3g EN - o)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Shakespeare's "Macbeth" (eksamensemne)
Titel 2 African-American Women (eksamensemne)
Titel 3 Hemingway's Short Stories (eksamensemne)
Titel 4 The Empire: England and India (eksamensemne)
Titel 5 Repetition

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Shakespeare's "Macbeth" (eksamensemne)

I dette forløb har eleverne analyseret og fortolket uddrag af Shakespeares tragedie "Macbeth" med særligt fokus på Macbeth og Lady Macbeths udvikling og temaerne magt, moral og ambition. Som en introduktion til arbejdet med tragedien har vi arbejdet med det Elizabethanske England og dets verdensbillede samt kontrasten mellem middelalderen og renæssancens menneskebillede. Under arbejdet med stykket har vi også haft fokus på begreberne "the tragic hero", "the divine order" og "the chain of being".

KERNESTOF

Shakespeare, William: "Macbeth" (1606). Fra: New Swan Shakespeare, Longman edition 2003:
Act I, scene 1, scene 3, (ll 37-156), scene 5, scene 7 (ll 1-83)
Act II, scene 2
Act III, scene 4
Act IV, scene 1 (ll 62-124)
Act V, scene 5

SUPPLERENDE STOF

Clayborne A., og R. Treays: "Religious Beliefs", "Shakespeare in Stratford", "London Life", "The Globe Theatre", "Shakespeare’s Theatre". Fra “The World of Shakespeare”, Osborne Publishing 1996 (s. 4-13, s. 34-35)

Golod, Rupert: Klip fra filmen "Macbeth" (2010). Fra https://www.youtube.com/watch?v=_d_paIkhBrU

Hand-out om sonetterne (udleveret af MA).

Hiddleston, Tom: Højtlæsning af ”Sonnet 18”. Fra https://www.youtube.com/watch?v=b6Q_Ioj6Ah

Juul, Ole Lund: "Chapter 1. The Life of William Shakespeare". Fra “Shakespeare Lives and Works”, Gyldendal 2012 (s. 7-18)

Mini Bio: "William Shakespeare - Playwright". Fra https://www.youtube.com/watch?v=geev441vbMI

Polanski, Roman: Klip fra filmen "Macbeth" (1971). Fra https://www.youtube.com/watch?v=m6oH3lKlsUw

Rickman, Alan: Højtlæsning af ”Sonnet 130”. Fra https://www.youtube.com/watch?v=06qrlwQNdpo

Saville, Lyndy: "Shakespeare - The Legacy", 2015. Fra  hval.dk/mitcfu

Shakespeare, William: Act 1, scene 1 (ll 1-42) fra "Richard III" (1593). Fra https://www.poetryfoundation.org

Shakespeare, William: Sonnets 18, 130 (1609). Fra https://www.poetryfoundation.org

Willimon, Beau: Klip fra Season 2, episode 1 af "House of Cards" (2014). Fra: https://www.youtube.com/watch?v=EDi7cRFcnnY
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 African-American Women (eksamensemne)

I dette forløb har vi arbejdet med Afro-Amerikanske kvinders rolle i litteraturen, historien og samfundet. Det historiske oprids begyndte med The Declaration of Independence (1776), og herfra bevægede vi os videre til The Civil Rights Movement og bl.a. Segregation, the Ku Klux Klan, Rosa Parks og The Bus Boycott, Martin Luther King og Malcolm X. Hovedparten af de læste tekster stammer fra denne periode, men emnet er også ført op til nutiden, bl.a. "Black Lives Matter"-bevægelsen.

KERNESTOF


Adichie, Chimamanda Ngozi: "Wellesley College Commencement" (2015). Fra https://www.wellesley.edu/events/commencement/archives/2015/commencementaddress

Angelou, Maya: “I Know Why the Caged Bird Sings” (1969). Fra Juncker, Clara og Inger Juncker: "Black roses - Afro-American women writers". Kaleidoscope, 1985.

Knowles-Carter, Beyonce: “Formation” (2016). Fra https://www.azlyrics.com/lyrics/beyonceknowles/formation.html

Moody, Anne: “Coming of Age in Mississippi” (1968). Fra Juncker, Clara og Inger Juncker: "Black roses - Afro-American women writers". Kaleidoscope, 1985.

Taylor, Tate: "The Help" (2011).

Winfrey, Oprah: “Golden Globe Acceptance Speech” (2018). Fra https://www.masslive.com/entertainment/index.ssf/2018/01/golden_globes_2018_read_the_ful.html

SUPPLERENDE STOF

Gottesmann, Tamar: “Beyoncé Wants to Change the Conversation” (2016). Fra https://www.elle.com/fashion/a35286/beyonce-elle-cover-photos/

Jefferson, Thomas: Uddrag af "The Declaration of Independence" (1776). Fra http://usinfo.state.gov/products/pubs/hrintro/declare.htm

MiniBio: "Maya Angelou - Civil Rights Activist & Author". Fra https://www.youtube.com/watch?v=LyHqafC740Q

MTV Decoded: "3 Black Female Stereotypes that Need to Die". Fra https://www.youtube.com/watch?v=yQO7XoANYb8

NBC: "Oprah Winfrey Receives Cecil B. de Mille Award at the 2018 Golden Globes". Fra https://www.youtube.com/watch?v=fN5HV79_8B8

NFL: "Beyoncé & Bruno Mars Crash the Pepsi Super Bowl 50 Halftime Show | NFL". Fra https://www.youtube.com/watch?v=SDPITj1wlkg
WatchMojo.com: "History of the Civil Rights Movement". Fra https://www.youtube.com/watch?v=URxwe6LPvkM

WatchMojo.com: "Oprah Winfrey Biography: Life and Career". Fra https://www.youtube.com/watch?v=cGf85-bQmEQ
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Hemingway's Short Stories (eksamensemne)

I dette forløb har vi gennemgået et udvalg af Hemingways noveller med afsæt i en kort introduktion til modernismen og Hemingways særlige skrivestil, herunder ”the iceberg theory”, ”showing not telling” og “the code hero”. Der er arbejdet med Nick Adams-noveller og noveller om forholdet mellem mænd og kvinder.

KERNESTOF:

Teksterne er kopieret fra pdf'en: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_7pv7hv3hAhXQ-yoKHcsiBmYQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fantilogicalism.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F04%2Fhemingway.pdf&usg=AOvVaw05pgIy1Ku62Ci-JXDd5Fkk

Hemingway, Ernest: "Indian Camp" (1924).
Hemingway, Ernest: "A Very Short Story" (1924)
Hemingway, Ernest: "Hills Like White Elephants" (1927)
Hemingway, Ernest: "The Snows of Kilimanjaro" (1936)

SUPPLERENDE STOF:

The English Hub: "Introduction to the Hemingway Code Hero". Fra https://www.youtube.com/watch?v=WPRQ8SYLiRg

Hand-out om Hemingways skrivestil (udleveret af MA)

Jepsen, Jørgen Døssing et al.: "Modernism". Fra "A Short History of Literature in English", Systime 2010 (s. 57-59).

Kurowsky, Agnes von: Brev til Ernest Hemingway, 7. marts 1919. Fra Kirkby, Mandy: "Love Letters of the Great War", Macmillan 2014.
MiniBio: "Ernest Hemingway - Author". Fra https://www.youtube.com/watch?v=0JQDe0GCNHg

Ukendt: "Ernest Hemingway Audiobook The Complete Short Stories of Hemingway Part 1". Fra https://www.youtube.com/watch?v=hO2yLgmhk0Y&t=10834s
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 The Empire: England and India (eksamensemne)

I dette forløb har vi haft fokus på Indiens fortid som engelsk koloni, og eleverne har bl.a. arbejdet kort med emnerne: British East India Company, the Battle of Plassey 1757, the Indian Rebellion of 1857, the British Raj, the Divide & Rule Policy, Mahatma Gandhi, Independence og Partition. Derudover har vi kigget på, hvordan hvordan kolonifortidens spor stadig er synlige i Indien i dag og spiller en rolle i forhold til identitetsdannelsen i det ”unge” gamle land, bl.a. under inddragelse af begreberne Colonial og Postcolonial Literature, Mimic Men, Pigmentocracy og Hinglish.

KERNESTOF:

Bhatt, Sujata: ”Search for my Tongue” (1988). Fra Brøndsted, Katrine: “Narrating India”, Alt i ord 2016.

Giridharadas, Anand: “The Ideas Shaping a New India “(2011). Fra Engberg-Pedersen, Jonna et al.: ”Wider Contexts”, Gyldendal 2014.

Kipling, Rudyard: The White Man's Burden (1899). Fra Sørensen, Jacob Graves og Tom Sig Jessen: ”Indien. Den Nye Stormagt”, Forlaget Columbus 2014.

Nehru, Jawaharla: "How Britain Ruled India" (1932). Fra Sørensen, Jacob Graves og Tom Sig Jessen: ”Indien. Den Nye Stormagt”, Forlaget Columbus 2014.

Orwell, George: “Burmese Days” (1934). Fra Engberg-Pedersen, Jonna et al.: ”Wider Contexts”, Gyldendal 2014.

Rajesh, Monisha: "Indias Unfair Obsession with Lighter Skin" (2013). Fra https://www.theguardian.com/world/shortcuts/2013/aug/14/indias-dark-obsession-fair-skin

SUPPLERENDE STOF:

Asian Boss: ” Do Indians Know How Their English Accent Sounds?”. Fra https://www.youtube.com/watch?v=dJgoTcyrFZ4

Brøndsted, Katrine: "Pigmentocracy". Fra Brøndsted, Katrine: “Narrating India”, Alt i ord 2016.

CNN: “The plight of women in India“. Fra https://www.youtube.com/watch?v=XtHgTf67hzc

Dark is beautiful: “1.2 billion shades of beautiful”. Fra https://www.youtube.com/watch?v=dW3JFuZQuq8

Dashwood, Robin & John Hay: “Arven efter imperiet (2) – At føle sig hjemme” (2012).  Fra hval.dk/mitcfu

DW News: “Dalits in India still struggle for rights”. Fra https://www.youtube.com/watch?v=NClDdl_L50w

Fair and Handsome: “Emami Fair and Handsome - For Men Who Want ZYADA”. Fra https://www.youtube.com/watch?v=JHlcKO6hcFQ&feature=youtu.be

The Hindu: ”Matrimonial” (2016). Fra http://www.thehindu.com/classifieds/matrimonial/

Now This World: “Is India's Caste System Still Alive?“. Fra https://www.youtube.com/watch?v=HyCQDIwHlXY

Shaadi.com: “Happiness is Just an App Away!”. Fra https://www.youtube.com/watch?v=jlGkw0DMhJY

Sørensen, Jacob Graves og Tom Sig Jessen: ”Language”. Fra Sørensen, Jacob Graves og Tom Sig Jessen: ”Indien. Den Nye Stormagt”, Forlaget Columbus 2014 (s. 212-217).

Watchmojo.com: ” The History Of The British Empire”. Fra https://www.youtube.com/watch?v=Qm9NlYfjqXw

WNYC: “Pigmentocracy: Real Talk about fair skin by WNYC”. Fra https://www.youtube.com/watch?v=u-jNG6LSDJ0Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer