Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Tysk A
Lærer(e) Anne-Sofie Obel Mesing
Hold 2018 TY (3g TY)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Introduktion
Titel 2 Berlin - früher und heute
Titel 3 Vergangenheitsbewältigung - eksamensemne
Titel 4 Terrorismus - eksamensemne
Titel 5 Junge Liebe - eksamensemne
Titel 6 Schuld - eksamensemne
Titel 7 Das Dritte Reich
Titel 8 Die DDR
Titel 9 Repetition

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Introduktion


Introduktion til tysk A, stileskrivning og strategier i den mundtlige sprogproduktion. Opsamling på grammatik og introduktion til konjunktiv II.

Kernestof:

Die Prinzen: Berlin. I: Poul Husum m.fl.: Berlin von Wort zu Ort. Gyldendal 2007
Indhold
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Berlin - früher und heute


Fokus er på Berlin i 1920’erne og Berlin i dag. Vi har set på tendenser i mode, dans, politik og natteliv – med fokus de vilde 1920’er som en reaktion på 1. verdenskrig og depressionen. I Berlin har klassen danset Charleston i Clärchens Ballhaus – i en gammel balsal, der også var i brug i 1920’erne, hvor den blev drevet af Clara Habermann, der havde mistet sin mand og medejer i 1. verdenskrig. Klassen har også set Ku’damm ´56, som foregår i Vestberlin efter 2. verdenskrig, men som ligeledes gennem dans (rock and roll) skildrer et opgør med krigsdepression og traditioner.

Kernestof:
- Hanns Josef-Ortheil (2014): Die Berlinreise. I: Kate Fuchs og Mathilde Sinding: Auf Uns. Gyldendal 2016

- Mode in den Zwanzigern (Transkription af youtubeklip)

- Ku‘damm ´56 (sæson 1, afsnit 1-3). DR, 2016

- Peter Fox: Schwarz zu blau (2009)

- Mdr.de: Alles furchtbar? - Tanz drauf! https://www.mdr.de/zeitreise/sendungen/magazin/experiment/zwanziger-jahre-taenze100.html

Andet:

- Mode in den Zwanzigern: https://www.youtube.com/watch?v=QHlarO4bo_4&spfreload=1

- Ppt: Die goldenen zwanziger Jahre.
Studietur til Berlin.

Indhold
Omfang Estimeret: 16,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Vergangenheitsbewältigung - eksamensemne


Forløbet beskæftiger sig med spørgsmålet om skyld – både det, som Moritz Schramm kalder ”den første skyld” (forbrydernes skyld), og det, han kalder ”den anden skyld” (befolkningens skyld i reintegrationen af forbryderne). Fokus er på efterkommerne og pårørende – hvordan tackler de elske eller at have elsket en forbryder? Vi ser det i filmen ”Im Labyrinth des Schweigens” (som skildrer begyndelsen på Auschwitzprocesserne i 1960’erne), hvor den fiktive hovedperson Radmann finder ud af, at hans far var medlem af nazistpartiet. Vi ser det også i Der Vorleser, hvor Michael Berg forholder sig til sin passive far og til Hanna, som netop anklages under 2. runde af auschwitzprocesserne, og som han har elsket og måske stadig elsker? Vi har læst store dele af del 1 og 2 i Der Vorleser i sammenhæng, men del 1 opgives til temaet Junge Liebe.

Kernestof:

- Film: Im Labyrinth des Schweigens (2014)

- Bernhard Schlink: Der Vorleser. Diogenes 1995 - Del 2: Kapitel 2-7, 10

Andet:

- Moritz Schramm: Den anden skyld. ATLAS, 16/2-2018

- Film: The Reader (2008)

- Desuden stil og oversættelse om emnet.Indhold
Omfang Estimeret: 18,00 moduler
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Terrorismus - eksamensemne

Forløbet beskæftiger sig med spørgsmålet om idealisme vs. terrorisme med Rote Armee Fraktion som udgangspunkt. Vi har set på politiske og ideologiske motiver bag terrorgruppens handlinger, gruppens opståen og udvikling, og vi har set på, hvordan det påvirker pårørende at være beslægtet med en terrorist, der satte sine egne behov over børnenes.

Kernestof:

- RAF – Die Anfänge (1967-1975). Planet-Schule.de, http://www.planet-schule.de/wissenspool/raf/inhalt/sendungen/die-anfaenge.html

- Mikael Busch og Erik Wikkelsøe: Der Baader Meinhof Komplex. Tyskforlaget 2011. Scenerne 5, 6, 7

- Film: Der Baader Meinhof Komplex (2008)

- Bettina Röhl: Unsere Mutter, Staatsfeind Nr. 1. Der Spiegel, 1995

Andet:

- Ppt: Die unruhigen sechziger Jahre

- Oversættelse: Ulrike Meinhofs datter kritiserer RAF-film
Indhold
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Junge Liebe - eksamensemne

Romanen Der Vorleser er læst i sammenhæng, men romanens Teil 1 indgår i temaet Junge Liebe, som beskæftiger sig med den svære, unge kærlighed. Vi ser det hos Michael, hvor aldersforskellen og magtbalancen er en udfordring, og hos Sascha, der oplever ulykkelig kærlighed, fordi hans følelser ikke er gengældt, og vi ser det i Die Leiden des jungen Werthers, hvor Werthers store kærlighed allerede er gift med en anden mand (filmen fra 2011 er dermed ikke en direkte filmatisering af Goethes brevroman fra 1774). Vi har desuden arbejdet med kendetegn for den litterære epoke Sturm und Drang (Liebeskult, Naturenthusiasmus) og baggrunden for epoken, nemlig reaktionen på oplysningstidens forherligelse fornuften.

Kernestof:

- Bernhard Schlink: Der Vorleser. Diogenes 1995. Teil 1, Kapitel 1,3,4,6,7,9,17

- Jakob Hein (2009): Goodbye, Sascha! I: Aggedam og Jensen: Aspekte. Tyskforlaget 2014

- Johann Wolfgang von Goethe (1774): Die Leiden des jungen Werthers. Gyldendal 1989

- Johann Wolfgang von Goethe (1771): Mailied. I: Echtermeyer/von Wiese: Deutsche Gedichte. Cornelsen 1993

- Lærerfremstillet oversigt over Sturm und Drang med udgangspunkt i: Feldbusch, T. et. al.: Texte, Themen und Strukturen. Cornelsen Verlag, 2009

Andet:

- Film: Goethe in love (2011)
Indhold
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Schuld - eksamensemne

Vi har læst tekster af advokaten Ferdinand von Schirach – barnebarnet til Baldur von Schirach, der var leder af Hitlerjugend - og en enkelt tekst af Doris Dörrie. De behandler alle sammen spørgsmålet om skyld og straf. Hvornår er man skyldig, og hvornår bør man føle skyld? Hvornår er en straf retfærdig eller uretfærdig? Forløbet knytter naturligvis an til forløbet Vergangenheitsbewältigung.

Kernestof:

- Ferdinand von Schirach: DNA. I: Uffe Hartvig Lasen: Schuld. Tyskforlaget 2013

- Film: DNA (SCHULD nach Ferdinand von Schirach, 2015)

- Ferdinand von Schirach: Kinder. I: Uffe Hartvig Lasen: Schuld. Tyskforlaget 2013

- Doris Dörrie: Mit Messer und Gabel. I: Lone Häckert og Lise Hansen: Literatur um die Jahrtausendwende. Kaleidoskope 1999
Indhold
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Das Dritte Reich

Forløbet bygger oven på temaet med samme navn, der er læst i 2g. Fokus har her været på jødeforfølgelse, ensretning, indoktrinering, skyld, medgang og modstand. Her listes de tekster, der er læst fælles. Eleverne kan herudover trække på ordforråd og henvise til andre tekster, som de har læst i 2g. Vi har også i 3g læst en tekst om efterkrigstiden (die Nachkriegszeit) - det er teksten 1947, som beskriver de økonomiske og levestilsmæssige problemer i efterkrigstidens Hamborg.

Kernestof:

- Film: Napola (2004)

- Isaak Behar: ”Versprich mir, das du am Leben bleibst” (I: Kate Kuchs & Mathilde Sinding; ”Auf uns. – grundbog til tysk i gymnasiet”, Gyldendal 2016

- Günther Dahl (1988): Was braucht der Jud ein Klavier. I: Ove Rimi Andersen m.fl.: Berlin – Hauptstadt und Metropole. Munksgaard 1992

- Erich Kästner: Die Bücherverbrennung am 10. Mai 1933. I: Ove Rimi Andersen m.fl.: Berlin – Hauptstadt und Metropole. Munksgaard 1992

- Günter Grass: 1947. I: Günter Grass: Texte aus mein Jahrhundert. Modtryk 2000
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Die DDR

Forløbet bygger oven på temaet med samme navn, der er læst i 2g. Forløbet har fokus på DDR som overvågningssamfund og konsekvenserne af overvågningen for individet. Her listes de tekster, der er læst fælles. Eleverne kan herudover trække på ordforråd og henvise til andre tekster, som de har læst i 2g.

Kernestof:

- Claudia Rusch: Der Verdacht. I: Meine freie, deutsche Jugend. Systime 2004

- Film: Das Leben der Anderen (2006)

- Film: Wir sind das Volk! – Liebe kennt keine Grenzen (2008)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer