Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Samfundsfag A
Lærer(e) Hans Boye Lykke Kromann
Hold 2018 SA (3g SA)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 International politik
Titel 2 Dansk udenrigspolitik
Titel 3 Økonomi
Titel 4 EUs beslutningsproces & Europa-Parlamentsvalget
Titel 5 Repetation

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 International politik

Forløbet har fokus på:
- Modeller for verdensordenen: Magtbalance, hegemoni, international retsorden
- Forskellige former for magt i international politik, herunder resursemagt (hård eller blød), magt som relation og strukturel magt
- Magthierarki, polaritet (multi-, bi- eller unipolaritet), magtspredning
- Teorier om international politik: Realisme og idealisme
- Udviklingen i konfliktniveau og konfliktformer siden 2. verdenskrig
- "Snævert" og "bredt" sikkerhedsbegreb
- Internationale og regionale organisationer med ansvar for sikkerhed, særligt NATO, FN og EU
- Stormagterne USA, Kina, EU, Rusland, Indien
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Ændring i magtforhold i verden? 10-09-2018
"RET OG PLIGT" - Fællesdel 24-09-2018
Argumentationsopgave 08-10-2018
FN Mini-projekt 30-10-2018
Ret og pligt - Syrien 07-11-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 25,5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Dansk udenrigspolitik

Forløbet har fokus på:
- Danmarks rolle i IP og forsvarspolitik (herunder har eleverne også været på besøg i forsvarsakademiet)
- (Små)statens ændrede vilkår efter Den kolde Krigs afslutning.
- Udenrigspolitiske mål (sikkerhedspolitiske og idépolitiske mål) og muligheder
- Begreberne "tilpasningspolitik" og "aktivistisk udenrigspolitik", "blød" og "hård" aktivisme
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Økonomi

Forløbet har bl.a. arbejdet med følgende begreber og temaer:
- Forskellen på en statsligt styret økonomi (planøkonomi), markedsøkonomi og en blandingsøkonomi
- Markedsfejl, herunder eksternaliteter, offentlige goder, fælles goder og kollektive handlingsproblemer, samt monopoldannelse
- Kriterier for god økonomi (vækst, arbejdsløshed, inflation, betalingsbalance, statsbudget og bæredygtig/grøn økonomi)
- Konjunkturudsving, herunder multiplikator
- Økonomisk politik - særligt finanspolitik og pengepolitik
- Keynesianisme (skeptisk overfor markedsstyret pristilpasning, fortaler for økonomisk politik) vs. monetarisme/Friedman (skeptisk overfor økonomisk politik)
- Konkurrenceevnebegrebet: konkurrenceevne på kort sigt og på lang sigt (strukturel og institutionel)
- Arbejdsmarkedspolitik, særligt stramningsstrategien vs. opkvalificeringsstrategien
- Finansloven for 2019
- Global ulighed (herunder gini-koefficient)
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 EUs beslutningsproces & Europa-Parlamentsvalget

Forløbet har fokus på:
- EU's historie i korte træk
- EU's institutioner, herunder EU's demokratiske problemer
- Det indre marked (fri bevægelighed for varer, tjenesteydelser, arbejdskraft og kapital)
- Valgtemaer anno 2019
- Forskellige årsager til EU-skepsis, herunder indvandring, økonomiske krise, social dumping, demokratiske problemer, mediernes konflikt fokus)
- Teorier om EU-integration: Føderalismen, neofunktionalismen, intergovernmentalismen
- Teori om medier: Nyhedskriterier, civilt forum, mobilisator, vagthund, cyber-pessimisterne og optimister.
- Vælgerne: cleavages/skillelinjer, postmateriel karakter, issue-voting, class-voting, kernevælger og marginalvælger
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Repetation

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer