Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Religion B
Lærer(e) Jenny Cecilia Strid
Hold 2018 Re/g (3g Re)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Sekularisering og religionsteori
Titel 2 Kristendom - med værkslæsning
Titel 3 Islam
Titel 4 Buddhisme
Titel 5 Døden og religion
Titel 6 Religionsprojekt

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Sekularisering og religionsteori

Forløbet skal introducere holdet for religion som videnskabsfag. Vi arbejder med sekulariseringen og religionens rolle i samfundet og vi gennemgår centrale religionsvidenskabelige tænkere og kritikere, som vi kan bruge i arbejdet med faget.


Materiale:

Dorthe T. Motzfeldt: "Religion B, teori-fænomenologi-metode", Systime 2010, s. 11-20, 25-31, 55-59, 62-63, 72-76
Jeppe Sinding Jensen: "Det er religion", Gads Forlag 2003, s. 120-123, 125-126 (tekst 40), 131-137 (tekst 41, 42, 43) 140-144 (tekst 46)
Dorthe Enger: "Religionskritik", Systime 2013, s. 89-90, 95-111

Artikler:

https://www.religion.dk/religion.dk/hvornaar-er-man-egentlig-sekulaer
https://www.kristeligt-dagblad.dk/sekularisering/sådan-har-begrebet-sekularisering-udviklet-sig
https://www.religion.dk/viden/konflikter-førte-til-nyt-syn-på-sekularisering
https://www.religion.dk/undervisning/axis-mundi-verdens-midte-er-mange-steder
https://www.religion.dk/viden/har-mennesket-brug-religion
https://www.religion.dk/religionskritik/10-definitioner-af-religion
https://www.religion.dk/religion-og-ideologiske-vaerdier/den-karismatiske-leder-kan-ogsaa-vaere-en-religioes-profet
https://www.religion.dk/viden/hvad-er-den-nye-ateisme
https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/danske-nationaldage-er-også-religion
Politiken 22.09.2015: "Giv os i dag vores daglige ironman"


Film:

Phil Zuckerman: "Religion and Irreligion in Denmark and the USA", https://vimeo.com/25402441
Richard Dawkins: "Illusionen om Gud", DR2 21.07.2009
"Troens ansigter - det moderne menneske", DR2 29.04.2002, om sport som religion
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Læse
 • Søge information
 • Diskutere
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Overskue og strukturere
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel 2 Kristendom - med værkslæsning

Fokuspunker:

Vi gennemgår centrale elementer i kristendommen med særlig vægt på synd/skylds forståelse, Jesus-figuren, den kristne etik samt forskellige teologiske udlægninger af Luthersk kristendom.
Vi besøger Sct. Hans Kirke og holdet arbejder derefter med Individuelt feldarbejde i en kristen kirke - med fremlæggelse.

Værkslæsning af Johannes Åbenbaring.

Undersøgelse af hvordan Johannes Åbenbaring bruges i nutiden af evangeliske kristne og de Kristne Zionister i USA, og indførelse i den premillenaristisk dispensationelle zionismes tankegang - Rapture mv.

Materiale:

Biblen:
Esajas 52,13-53,12
Markus 2,23-3,6 og 7,1-23
Lukas 15,11-32 og 18,9-14
Romerbrevet 5,12-18
Galaterbrevet 3,1-14
Johannes Åbenbaring 1-22,21

Allan Poulsen: "Kristendom i nutiden", Gyldendal Uddannelse 2001, s.11 (tekst 1), 25-35 (inkl. tekst 6 og 8), 65-67 (tekst 20 og 23), 88-91 (tekst 49 og 50), 132 (tekst 84)
Poul Storgaard Mikkelsen: "Kristendom og en moderne dansk virkelighed", Systime 2009, s. 182-188 (tekst 54: En folkekirke - to evangelier)
Lise Ludvigsen: "De store kristne kirkesamfund - rum og ritual", Systime 2009, s. 9-19, 101-105


Artikler:
https://www.kristendom.dk/indføring/hvad-er-trosbekendelsen
https://www.kristendom.dk/indføring/hvor-kommer-det-onde-fra
https://www.kristeligt-dagblad.dk/kronik/jesus-og-kristus-den-samme-eller-forskellige-skikkelser
https://www.kristeligt-dagblad.dk/thorkild-grosbøll/kirkelige-retninger-i-folkekirken
https://www.kristendom.dk/indre-mission
https://www.kristeligt-dagblad.dk/indføring/hvad-er-tidehverv
https://www.kristendom.dk/synspunkt/2014-09-26/forbrødring-mellem-tidehverv-og-indre-mission
https://www.kristendom.dk/danmark/grosbøll-jeg-tror-ikke-på-sådan-noget-sludder
https://www.bibelselskabet.dk/brevkassen-hvordan-forstar-jeg-johannes-abenbaring-bedre
https://www.kristendom.dk/spørg-om-kristendom/hvordan-skal-åbenbaringsbogen-læses
https://www.religion.dk/spørg-om-kristendom/johannes-åbenbaring-er-en-billedbog
https://www.information.dk/kultur/2009/03/dommedagspraedikanter-paa-vej-tv-station-naer
https://www.kristeligt-dagblad.dk/kronik/kristen-zionisme-den-hurtigst-voksende-kult-i-usa

Film:
DRK 14.05.2014: "5 skarpe om Jesus"
"Guds børnehær", DR2 2008
"Rapture Ready: The Christians United for Israel Tour", 2008 https://www.youtube.com/watch?v=mjMRgT5o-Ig
"Left Behind: The Movie - Raptured!" 2010 (5 min. uddrag) https://www.youtube.com/watch?v=vXRrVrkFYlo
"Are you ready? Video- the rapture of the church" 2007 https://www.youtube.com/watch?v=Ck6aji4bdWU

Besøg i Sct Hans Kirke og besøg fra KFS

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Jesus og karisma 30-10-2018
Feltarbejde i kirken 07-01-2019
Omfang Estimeret: 18,00 moduler
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Søge information
 • Diskutere
 • Projektarbejde
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel 3 Islam

Fokuspunker:

Vi starter med en Kort genopfriskning af centrale elementer i Islam: Religionens opståen, Allah og Muhammeds rolle, Koranen og Hadith, de 5 søjler, Sunni/Shia, og Sharia-systemet.
Derefter skal holdet arbejde med Islam som levende religion på Bahrain. Vi arbejder med genstande fra Mosgaards Museums etnografiske Unesco samling fra Bahrain. Holdet skal lave en udstilling om Bahrain og hvilken rolle Islam spiller i Bahrain - historisk, politisk, i uddannelsessystemet og hverdags- og familieliv. Eleverne fordeles i grupper og skal formidle om deres emne og genstandes brug til 2 2g c-niveau klasser der kommer på besøg i udstillingen. Fokus i projektet er materialitet - Islams materielle side samt hvordan Islam leves i Bahrain.

Til sidst fokuserer vi kort på islam i Danmark og besøger Moskeen på Ørbækvej.

Materiale:

Koranen: Sura 1 og 93
Hanne Følner m.fl: "Kuplen, muren, graven", Gyldendal 2002, s. 204-222, 224-225 (tekst 93, 95, 97)
Carsten Lykke-Kjeldsen m.fl.: " Begrebsnøglen til religion", s. 46-50 (om konversion)
Mosgaard Museums materiale om Bahrain og Islam på Bahrain (i pdf under aktiviteter)

Artikler:
https://www.berlingske.dk/samfund/der-er-kommet-flere-moskeer-og-de-er-blevet-mere-danske


Film:
DR2 15.02.2012: "Bahrain - den glemte revolution"
DR1 10.01.2017: "Når naboens datter bliver muslim", 2. del.Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Søge information
 • Projektarbejde
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Ansvarlighed
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Projektarbejde
Titel 4 Buddhisme

I forløbet arbejdes der med buddhismens 3 juveler - Buddha, Dharma og Sangha. Grundforståelsen af mennesket og verden, med samsara, reinkarnation, karma, nirvana og intet-jeg og den 8-ledede vej som løsningen gennemgås og diskuteres. De forskellige buddhistiske retninger samt buddhisme i en moderne vestlig kontekst præsenteres bl.a. ved besøg af en dansk konvertit buddhist.

Materiale:

Frede Granum-Jensen: "Buddhisme og åndemanere - i Thailand", Systime 2001, s.17-20, 23-30, 41-48 (tekst 1 + 2), 50-52 (tekst 4 + 5), 55-61 (tekst 7, 8 + 9), 62-71 (tekst 10 + 11), 74-76 (tekst 14)

Artikler:
https://www.religion.dk/viden/buddhismens-tre-hovedretninger
https://www.religion.dk/er-splittelsen-i-tibetansk-buddhisme-paa-vej-til-heling
https://www.religion.dk/dalai-lama-er-symbolet-paa-tibets-medfoelelse

Film:
BBC udsendelse: Buddhas liv" i DR2 temalørdag "Buddhas budbringere" 24.01.2004
DRK 07.05.2014: "5 skarpe om Buddhisme"
DRK 15.03.2015 "Alverdens tro" Om buddhisme i Vesten
DR2 08.04.2002 "Troens ansigt - Tibetansk buddhisme"

Besøg af konvertit buddhist fra Diamantvejsbuddhisme-centret i Odense der bl.a. lavede buddhistisk meditation med os.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Døden og religion

Et kort tematisk emne om døden og religion. Hvorfor er religioner så optaget af døden, hvilke forestillinger har de om døden og hvad der måtte komme efter - livet efter døden, og hvilke ritualer er døden omgærdet med. Vi undersøger og sammenligner forskellige centrale forestillinger og ritualer.

Materiale:

Finn Stefansson m.fl.: "Liv og død - en tekstmosaik fra religionernes og ideernes verden", Gyldendal 1981, s. 18- 22 (tekst 2 og 3 - Helmuth von Glasenapp og Mircea Elliad) s. 28-30 ( tekst 8 - Nils-Olof Jacobsen)

Artikler:
https://www.religion.dk/tværreligiøst/oversigt-forholdet-til-døden-i-fem-religioner
https://www.religion.dk/tværreligiøst-set/dødsritualer-i-verdens-religioner
https://politiken.dk/kultur/art6160574/Levende-døderitualer-verden-over-I-Indonesien-graver-de-mor-op-for-at-blive-fotograferet-med-hende-hvert-år
https://www.berlingske.dk/samfund/mennesker-har-svaert-ved-at-erkende-at-de-skal-doe
https://www.religion.dk/synspunkt/døden-er-et-tabu-men-ikke-i-islam
https://www.religion.dk/undervisning/ddsforestillinger-i-buddhismen

Film:
DR2 23.06.2014: "Et liv efter døden", 2 del
DRK 04.05.2015: "5 skarpe om døden"
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Religionsprojekt

Religionsprojekt periode med vejledning og fremlæggelse af projektet til sidst
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Søge information
 • Skrive
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Ansvarlighed
Væsentligste arbejdsformer
 • Projektarbejde