Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Erhvervsøkonomi C
Lærer(e) Ole Lynggaard
Hold 2018 eø/3g (3g eø)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Iværksætteri
Titel 2 Strategi
Titel 3 Marketing
Titel 4 Virksomhedens regnskab
Titel 5 Organisation og ledelse
Titel 6 Forretningsplan

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Iværksætteri

Forløbet har til mål at give et indtryk af hvorledes innovation kan foregå samt beskrive forholdene for iværksættere.
Eleverne skal lære hvad virksomhedens idé, mission og værdier er. Ligeledes skal de kende til virksomhedens interessenter, hvorledes man udarbejder en forretningsplan samt forskellige iværksættertyper og virksomhedsformer.

Kernestof:
Sofie Kærn Heding m.fl. Luk virksomheden op, 2. udg. Columbus. Side 33-65

Supplerende materiale:
Hjælp Karen
Per Bjerregaard stopper i Brøndby. Jyske Vestkysten, 12.07.12.
Kan Slikbussen rulle? Erhvervsbladet.dk. 01.07.11
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel 2 Strategi

Forløbet har til formål at eleverne lærer hvilke strategiske muligheder virksomhederne råder over. Swot-analysen giver virksomheden en viden, som den kan anvende i fastlæggelsen af en strategi. Udover SWOT analyse skal eleverne kende Pest-analyse, Porters diamant, konkurrenceformerne, Porters five forces, Boston gruppens matrix, Porters tre strategier, Ansoffs vækststrategier samt integrationsmuligheder.

Kernestof:
Sofie Kærn Rasmussen m.fl. Luk virksomheden op. 2. udg. Columbus. Side 68-103.
Supplerende materiale:
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel 3 Marketing

Forløbet har til mål at give eleverne en indsigt i virksomhedernes muligheder for at anvende marketing. Vi vil gennemgå købsbeslutninger og købsmotiver, hvad branding er, hvilke mulighder virksomheder har for at segmentere deres kunder - og endelig vil vi arbejde med marketing-mix.

Kernestof:
Sofie Kærn Heding m.fl. Luk virksomheden op. 2. udgave. Side 105-135.

Supplerende materiale:

Red Bull - hjemmeside
Reklameanalyser
Nespresso-case
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Søge information
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel 4 Virksomhedens regnskab

Forløbet hat til formål at eleverne opnår et grundigt kendskab til hvorledes et årsregnskab er bygget op og skal forstås. Vi starter med at gennemgå forskellige omkostningsbegreber hvor efter vi arbejder med det egentlige årsregnskab: beretning, resultatopgørelse og balance. Dernæst arbejder vi med at analysere et regnskab ud fra de centrale nøgletal. Eleverne ser på årsregnskaber fra firmaer, de selv vælger, og beregner og bedømmer nøgletal fra disse virksomheder.

Kernestof:
Michael Andersen. Erhvervsøkonomi. Columbus 2008. Side 206-209.
Heding, Telling Jepsen: Luk virksomheden op, Columbus.. Side 141-175.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Søge information
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel 5 Organisation og ledelse

Forløbet har til formål at give eleverne et indtryk af forskellige måder, som en organisation kan være organiseret på, og hvilke styrker og svagheder der er ved de for skellige former. Ligeledes analyserer vi hvad der er afgørende for valget af organisationsform.

Formålet er desuden at give eleverne får et godt indblik i ledelsesformer og ledelsesteori. Vi vil analysere hvilke menneskeopfattelser der ligger bag ledelsesformerne. Vi vil arbejde med McGregor, situationsbestemt ledelse samt teamledelse. Desuden vil vi arbejde med motivation og motivationsteorier

Kernestof:
Heding, Telling Jepsen. Luk virksomheden op. Columbus. Side 181-207
Heding, Telling Jepsen. Luk virksomheden op. Columbus. Side 209-230
Heding, Telling Jepsen. Luk virksomheden op. Columbus. Side 242-250
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Søge information
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel 6 Forretningsplan

Forløbet har til formål at lade eleverne selvstændigt arbejde med fagets indhold gennem etablering af en fiktiv iværksættervirksomhed, som der skal skrives en forretningsplan for. Grupperne i arbejdet er følgende:
1. Gustav, Oliver, Jacob og Morten. Mobil bar.
2. Emilie H, Augusta, Sofie A, Julie og Maja. Generationsmøde app
3. Emilie T, Emilie R, Anna og Sandra. Go friends - app til etablering af venskaber
4. Filippo, Magnus, Elias og Basitian. Never alone - connecting forretningsfolk på rejse
5. Andreas, Kristoffer, Rasmus Bebastian G. Vandspare aggregat
6. Sally, Sharon, Nete og Emily. Your box - boks til unge studerende (med varer til piget etc.)
7. Clara, Johanne, Camilla og Sofie M. Handel med gluten- og lactosefri produkter.
8. Anton og Frederik. ?
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Læse
 • Søge information
 • Skrive
 • Diskutere
 • Projektarbejde
 • Formidling
Væsentligste arbejdsformer
 • Projektarbejde