Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Filosofi C
Lærer(e) Melanie Trüe
Hold 2018 fi/3g (3g fi)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Etik - Hvordan skal vi handle?
Titel 2 Eksistentialisme
Titel 3 Hvad kan vi vide?

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Etik - Hvordan skal vi handle?

I vores forløb arbejder vi med en række filosoffer og positioner, der alle beskæftiger sig med spørgsmålet om den rigtige handling. Fokuspunkt i forhold til den praktiske relatering bliver sundhedsvidenskaben.

Primærtekster:
1. Nytteetik - Bentham: Indføring i Principperne for Moral og Lovgivning (refleksion)
2. Pligtetik - Kant: Grundlæggelse af sædernes metafysik (refleksion)
3. Dydsetik - Aristoteles: Etikken (refleksion)
4. Interdependensetik - Løgstrup: Etisk fordring (pdf/bog)

sekundærlitteratur:
1. Refleksion kapitel 4
2. Løgstrup - Indføring og tekster (pdf/bog)

andet materiale:
1. Peter Sandøe: Nytte- og etisk prioritering (refleksion)
2. tv2 nyheder: Forskningsprojekt skrinlagt http://nyheder.tv2.dk/udland/2018-04-07-forskningsprojekt-skrinlagt-skulle-kombinere-patientdata-med-facebook-profiler
3. etisk råd: forebyggelse http://www.etiskraad.dk/etiske-temaer/forebyggelse 8individuel valg fra eleverne)
4. foredrag på SDU: etikken i sundhedsvæsen
5. von Schirach: Terror http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-2&page=1&pageSize=6&notepadid=29944&orderby=title&SearchID=d2354dec-56a2-4139-b02c-99c5ec15360c&index=3
6. 5 skarpe om Løgstrup http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=321306122110
7. det lægeetiske spil (pdf)
8. Film: Terror

Der må bruges gyldendal.dk til eksamen.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Eksistentialisme

For at arbejde med eksistentialisme, starter vi med en diskussion om frihedsbegrebet, samt en begrebsafklaring af libertarianisme, fatalisme og determinisme.
Derefter har vi beskæftiget os med eksistensfilosofien i det 19. og 20. århundrede.

Primærtekster:

1. Kierkegaard: Forførerens dagbog (fra refleksion)
2. Kierkegaard: Den Enkelte (fra: moderne filosofi - pdf eksistentialisme)
3. Kierkegaard: Den subjektive sandhed (fra: moderne filosofi - pdf eksistentialisme)
4. Nietzsche: Zarathustra (fra: moderne filosofi - pdf eksistentialisme)
5. Nietzsche: Antikrist (refleksion)
6. Sartre - Eksistentialisme er humanisme uddrag fra Kapitel 1 (pdf)
7. Camus: Sisyfosmyten (refleksion)
8. de Beauvoir: Eksistentialisme og borgerlig snusfornuft (pdf)

sekundærtekster:

1. Refleksion - Kapitel 5
2. pdf - Eksistentialisme (til de enkelte filosoffer)
3. Frihed - pdf

andet materiale:
1. Film: Kierkegaard http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=321312012000
2. artikel: https://videnskab.dk/kultur-samfund/religionkritikkens-pionerer-banede-vejen-vore-dages-nyateister
3. Kafka - foran loven https://www.youtube.com/watch?v=FZYugbqI3rQ
4. Uddrag af interview med de Beauvoir om feminisme http://www.openculture.com/2013/05/simone_de_beauvoir_explains_why_im_a_feminist_in_a_rare_tv_interview_1975.html
5. slagmark: hun er sløret http://www.slagmark.dk/hun-er-slret/


supplerende materiale/ ikke eksamensrelevant
1. filosofiolympoiade -  essayskrivning
2. Vores liv er bundet til viljen https://videnskab.dk/krop-sundhed/vores-liv-er-bundet-til-viljen
3. Heideggers filosofi
4. Nietzsche vs Wagner - elevoplæg
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Hvad kan vi vide?

I vores forløb "hvad kan vi vide?" undersøger vi muligheden for erkendelsen ud fra hovedpositionerne rationalisme og empirisme, samt skepticisme. Derudover arbejder vi med en lille intro i logik og argumentationsteori.

Primærtekster:
1. Platon: hulellignelse (pdf)
2. Descartes: 1. og 2. meditation (refleksion)
3. Bacon: Novum Organum (refleksion)
4. Hume: En undersøgelse af den menneskelige erkendelse (refleksion)

sekundærtekster:
1. Refleksion Kapitel 8 (erkendelsesteori)
2. Refleksion Kapitel 2 (logik og argumentationsteori)

andet materiale:
1.Film:  Antikkens store tænker - Aristoteles http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=321712031445
2. Artikel: Rationalitet er det, der adskiller os fra dyrene https://videnskab.dk/kultur-samfund/rationalitet-det-der-adskiller-os-fra-dyrene
3. Er erfaring kilden til viden? http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-2&page=1&pageSize=6&notepadid=51713&orderby=title&SearchID=91696d44-2e21-4611-9994-aac6b1dbe3b3&index=3
4. Artikel: Findes der ultimative sandheder? https://videnskab.dk/kultur-samfund/findes-der-ultimative-sandheder

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer