Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Dans og ballet C
Lærer(e) Dorthe Junge Vinsten Madsen
Hold 2018 ds (2g3g ds)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Introduktion
Titel 2 Fra indisk klassisk dans til Bollywood
Titel 3 Street Dance - charleston og hiphop
Titel 4 Scenisk dans -fra klassisk ballet til moderne dans
Titel 5 Eksamensprojekt

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Introduktion

Introduktion til faget

I de første 3 moduler introduceres eleverne for overordnede begreber og terminologier indenfor dansevidenskaben.
De skal således;
- tilegne sig en basal viden om feltet Dans
- kunne anvende denne viden som praktiker og som beskuer i praktiske sammenhænge
- kunne redegøre for forskellige begrebsafklaringer af 'dans' (Henning Urup og Christensen)

Modul 1: Overordnede begreber og terminologi (herunder danseformer, genrer og stilarter samt dansekulturer) + introduktion til scenisk og sociale/samværs danseformer praktisk
Modul 2: Om dansebaseret metode;Lis Engels bevægelseskvaliteter og Labans bevægelseslære. Praktisk implementering af bevægelseskvalitet og dynamisk udtryk.
Modul 3: Opsamling af de to forrige moduler. Om ikke-dansebaseret metode; dansen i kulturelle/historiske sammenhænge.

Materiale:
Christensen: Dans (pdf) = 2 sider
Egne producerede uddrag om Labans bevægelseslære og Lis Engel om bevægelseskvalitet = 3 sider
Introduktion til antropologisk metode = 2 sider
https://www.youtube.com/watch?v=hMnk7lh9M3o (fængselsdans) = 1/2 side
https://www.youtube.com/watch?v=tBMuLDdgxiU (cubansk rumba) = 1/2 side
https://www.youtube.com/watch?v=-daBVcV6jE0 (kædedans) = 1/2

I alt =  8 1/2 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Fra indisk klassisk dans til Bollywood

Forløbet indeholder en introduktion til traditionel indisk dans og en undersøgelse af hvordan Bollywood inddrager den indiske dans i et mere performativt øjemed.
Ligeledes beskæftiger vi os på holdet med indisk dans i vestlige sammenhænge og inddrager i den forbindelse MØs musikvideo "Lean On", hvor en del af dansekoreografien er inspireret af indisk dans og Bollywood.
I slutningen af forløbet undervises eleverne et enkelt modul i Flamenco for at give eleverne en forståelse for, hvordan danselementer kan udbredes på tværs af landegrænser (Indien som sigøjnernes formodede geografiske udgangspunkt og Andalusien som et af de steder i Europa med højest koncentration af sigøjnere, hvor flamencoen opstod).

Faglige mål:

Eleverne skal kunne:
̶  imitere og udføre centrale trin og bevægelser ifm traditionel indisk dans med et særligt fokus på Kathak.
- redegøre for overordnede karakteristika indenfor de 4 mest kendte klassiske indiske danse (Bharatanatyam, Kathak, Kuchipudi, Odissi); såvel ifht. danse-baseret som ikke-dansebaseret metode. Et særligt fokus er på Kathak.
- arbejde selvstændigt og i grupper med indlæring af bevægelseskoreografi fra musikvideo
- anvende danseteoretiske begreber i en analyse af Bollywood-dansens kulturelle betydning i vestlig sammenhænge (specifikt MØs musikvideo).
- analysere indisk dans og Bollywooddans vha. formanalyse (Laban og Engel)

Materiale:
http://www.culturalindia.net/indian-dance/  = 2 sider
https://www.britannica.com/list/6-classical-dances-of-india  = 6 sider
Selvvalgt youtubeklip, som eleverne indstuderer og efterfølgende lærer resten af holdet = 3 sider
Official video (Lean On): https://www.youtube.com/watch?v=YqeW9_5kURI = 2 sider
Dance tutorial (Lean On): https://www.youtube.com/watch?v=Ecq5Jd5BcHk = 5 sider
http://www.rhythm-india.com/bollywood-dance.html = 3 sider
Eksempler på Bollywood: = 2 sider
https://www.timeout.com/london/film/the-ten-best-bollywood-dance-scenes
(1960 – tydelige spor af indisk klassik dans)
https://www.timeout.com/london/film/the-ten-best-bollywood-dance-scenes (2002 - mix af klassisk og moderne/vestlig)
https://www.youtube.com/watch?v=1QlZiPY_SlA (”Second best exotic Marigold hotel” = Hollywood production fra 2015.)I alt: 23 sider

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Street Dance - charleston og hiphop

Forløbet tager afsæt i det overordnede begreb 'Street Dance".
Eleverne skal stifte bekendtskab med to dansegenrer, som begge er startet som 'street dance', men på to forskellige tidspunkter i historien, nemlig charleston og hiphop.
I forløbet skal de arbejde både praktisk og teoretisk med de to dansegenrer (i den praktiske undervisning fokuseres på udvalgte stilarter). De skal således kunne analysere de to danse med henblik på såvel forskelle som ligheder både hvad angår praktisk udførsel og historisk/kulturel samtids betydning for opståen.

I forhold til charleston fokuseres der i de praktiske timer (4 moduler) på stilarten '20'er charleston', hvor eleverne skal kunne mestre følgende:
- Basis charleston-trin (20’er) i forskellige solo charleston-sammenhænge – primært i koreografier (og lidt improvisation) - med forskellige variationer (ben/arme variationer samt hæltwist)
- Autentiske jazztrin (både imitation og selvstændig indstudering). Herunder; ‘mess around’, ‘skating’, itches’, tap around, 'opposites'.
- At ‘føre og at blive ført’ i parvis charleston og får en forståelse af vigtigheden af føring/følge i en improviseret dans.
- Inddrage følgende variationer i parvis charleston: 'follow under armen', 'spark med ben', 'løbetrin' samt kunne improvisere og selv finde på figurer.
- Overordnet at vide noget om og kunne demonstrere; bounce, improvisation samt tæt samspil mellem dansere og musikken; 'musicality'.
Samt små koreografiske øvelser i sammensætning af ovenstående

I forhold til hiphop fokuseres der i de praktiske timer (3 1/2 moduler) at eleverne kan mestre:
- Grundlæggende bounce bevægelse
- Grundlæggende groove
(overkroppen frem og tilbage, til siden)
- Top-rock (2-step, 6-step)
- Up-rock (enkel trinsammensætning)
- Powermoves (enkle freezes, 6-step og selvvalgte til battle; se nedenfor).

Kunne vise de bevægelsesmæssige forskelle i:
- Floating/sliding (armwave, bodywave)
- Electric Boogie (moonwalk)
- poppin og locking

Samt små koreografiske øvelser i sammensætning af ovenstående

Begge praktiske danseforløb afsluttes med en større koreografisk opgave:
- Charleston som en showcase
- Hiphop som forberedelse til et battle med en anden gruppe.

Teoretisk:
- At eleverne kan analyse de to danse ud fra Labans effortbegreber = dansebaseret metode
- At eleverne kan diskutere de to danse i forhold til hvordan de er opstået som gadedanse og den sociale kontekst
= dans og kulturanalyse – dansens ‘hvorfor’

Materiale:

Om charleston - primært teoretisk:
https://www.britannica.com/art/Charleston-dance (beskrivelse af Charleston) = 1 side
https://www.thoughtco.com/the-charleston-dance-1779257 = 1,5 side
https://www.bbc.com/timelines/zxpxhyc (afsnit om 'early jazz 1910) = 2 sider


Om charleston - primært praktisk:
https://www.youtube.com/watch?v=FQ7SNTSq-9o&index=4&list=PLxMU6kTtM4YnV4XyXQzFyaxP26ylBuxwi (1 side)
https://www.youtube.com/watch?v=32MS9ynAQkA&list=PLxMU6kTtM4YnV4XyXQzFyaxP26ylBuxwi&index=5 (1 side)

Om hiphop - primært teoretisk:
http://denstoredanske.dk/Gyldendals_Teaterleksikon/Ballet_og_moderne_dans/hiphop (1 side)
https://faktalink.dk/titelliste/hiph = 3 sider
https://dance.lovetoknow.com/History_of_Hip_Hop_Dance = 2 sider

Om hip-hop - primært praktisk:
https://www.youtube.com/watch?v=OZEk_ztv8ww&t=154s = 3 sider

Om begge:
https://en.wikipedia.org/wiki/Street_dance (1/2 side)
http://www.savoystyle.com/african.html (1,5 sider)
https://www.minnpost.com/minnclips/2012/04/evolution-dance-hip-hops-african-roots/ (2 sider)


Supplerende materiale:
http://mentalfloss.com/article/70150/get-happy-swing-dancers-dance-hip-hop-and-vice-versa
https://www.youtube.com/watch?v=sy4Ogh4TEuI (hiphop koreografi 'Choreo Cookies")
https://www.youtube.com/watch?v=tgHrwiQo8Fo (solo jazz routine)

I alt:
19,5 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 11,5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Scenisk dans -fra klassisk ballet til moderne dans

Forløbet har til hensigt at give eleverne en overordnet forståelse af den sceniske dans' udvikling; både i forhold til det rent bevægelsesmæssige, men også i forhold til den historiske og kulturelle samtid.

I de første 3 moduler arbejdes med den klassiske ballet; såvel praktisk som teoretisk:
1) Praktisk skal eleverne mærke den klassiske ballets bevægelseskarakteristiska; turnerede ben, spændt torso, de fem positioner og enkle trin (stangskole og på gulv)

2) Teoretisk skal eleverne kunne redegøre overordnet for ballettens udvikling fra hofballet => operaballet => handlingsballet, romantiske ballet og herunder komme ind på særlige karakteristika. Ligeledes skal de kunne beskrive hvad der sker med den klassiske ballet efter 1850.

I de efterfølgende 4 moduler arbejdes med 'den ny dans' (i USA kendt som 'modern dance') - moderne dans med særligt fokus på Martha Graham.
1) Teoretisk skal eleverne kunne redegøre for forløberne for den ny dans (Isadora Duncan, Ruth St. Denis og Ted Shawn) samt Martha Graham som repræsentant for 1.generation af 'modern dance'. Særligt skal eleverne kunne diskutere Martha Grahams bevægelsesfilosofi samt forholde dette til den klassiske ballet bevægelsesudtryk.

2) Praktisk skal eleverne kunne udføre Graham bevægelser; contraction, release, spiral, pleeding, tilt, pitch turn. Men også forholde sig reflekterende til den sansemæssigt erfarede; fx. hvordan føles det at lave Graham-øvelser ifht. klassisk ballet.


Materiale:
"Et dansehistorisk rids" I: Aschengreen, Erik og Nørlyng, Ole: Balletbogen, Gyldendal, 1992, s.15-50 = 36 sider
Winther, Helle: "Kvalitativ bevægelseslære" I:  Winther m.fl: Fodfæste og himmelkys, Billesøe og Baltzer, 2001.= 124-133 = 10 sider.

Uddrag af 3 klassiske balletter:
Sylfiden (romantisk ballet - handling er central):
https://www.youtube.com/watch?v=65rJc1V5Ric&list=PLSpBOQa6HG4l5tP2t2Hz2zK9gfb1GmMZ_&index=2 = 1 side

Dying Swan (Fokin - følelserne bærer handlingen)
https://www.youtube.com/watch?v=8s__C1s-ohQ = 1 side

Le sacre du printemps (Nijinski - opgør med den klassiske ballet, kontroversiel)
https://www.youtube.com/watch?v=UVvorJh7_tY  = 1 side

Analyseskema = 1 side

Martha Graham:
https://www.britannica.com/biography/Martha-Graham = 4 sider.

https://www.youtube.com/watch?v=QSe2W8JYOxk&index=2&list=PLxMU6kTtM4YlFtJcKC165qQ3uQf9UU7XM
(Graham dokumentar) = 2 sider

https://www.youtube.com/watch?v=iaoBLxSElJE&list=PLxMU6kTtM4YlFtJcKC165qQ3uQf9UU7XM&index=1 (Heretic - brugt til formanalyse) = 3 sider

https://www.youtube.com/watch?v=wH5fjgrXlzs&t=0s&list=PLxMU6kTtM4YlFtJcKC165qQ3uQf9UU7XM&index=21
(Dokumentar om Martha Graham) = 10 siderI alt = 66 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Eksamensprojekt

Det sidste forløb: Eksamensprojekt starter ud med 4 modulers introduktion. Modulerne er primært praktiske og har alle som formål at klæde eleverne på til den skabende, kreative proces, som eksamensprojektet er. De læste tekster har til hensigt at understøtte og inspirere eleverne i denne proces.
I optakten gennemgås også screendans som dansefagligt begreb (se særskilt beskrivelse nedenfor).
Eleverne bliver præsenteret for følgende dansefaglige elementer:
- Cunningham og Cages tilfældighedsprincip (som eksempel på 2.generation af 'modern dance')
- Forskellige koreografiske principper og kreative tilgange (som fx kontaktimprovisation, dans og ord, dans med redskaber etc.)

Som del af optakten ser holdet en forestilling af den finske danser og performer; Anna Pajunen (DANCE ALL YEAR LONG)

Materialer:
"at skabe en dans" + "at udøve en dans" - skemaer fra Dans med unge, udgivet af Dans i uddannelse, 2017
Winther, Helle: Koreografi og æstetik" I: "Fodfæste og himmelkys", Winther m.fl., 2001 =172-184 = 12 sider

Modul om screendans:
I modulet tages afsæt i forskelle/ligheder mellem screendans og livedans med særligt fokus på rum, tid og energi. Eleverne præsenteres for analyseskema med filmtekniske virkemidler, som de skal anvende (i en kombination med almindelig koreografisk analyse) i en analyse af en af nedenstående dansefilm:

https://www.youtube.com/watch?v=c-tW0CkvdDI (Take med to church) = 1/2 side
https://www.youtube.com/watch?v=OnUEr_gNzwk (Maya Derrens, 1945) = 1/2 side
https://www.youtube.com/watch?v=w-1XB00Ss8I  (Baileys reklame, 2013) = 1/2 side
https://www.youtube.com/watch?time_continue=59&v=rT6BlJEFMKY ('JUMP' vinder af 60seconds Dance 2015) = 1/2 side

Et sammenskrevet uddrag af dansefilmskaberen Katrina Mcphersons analyseskema = 1 side.

I alt screendans og optakt til eksamensprojekt  = 15 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer