Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Naturgeografi C
Lærer(e) Kim Sten Hansen
Hold 2018 ng/3 (2g ng/3)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Vand og floder
Titel 2 vejr og klima
Titel 3 jordskælv og vulkaner
Titel 4 Energi og bæredygtighed

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 2 vejr og klima

atmosfærens cirkulation, årstider, det globale vindsystem
høj og lavtryk
nedbørsdannelse og dugpunkt
klimazoner og klimabælter
klimaforandringer; naturlige og menneskeskabte
Foredrag med Sebastian Mernild, professor i klima.
scenarier for klimaet
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Stråling og albedo 15-11-2018
dugpunktsøvelse 27-11-2018
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer