Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Naturgeografi C
Lærer(e) Pia Lindgren Jeppesen
Hold 2018 ng/1 (2g ng/1)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Forløb#1 Vand som ressource
Titel 2 Forløb#2 Klima
Titel 3 Forløb#3 Energi
Titel 4 Forløb#4 Klimazoner og plantebælter
Titel 5 Forløb#5 Den dynamiske jord
Titel 6 Forløb#4 Det globale vindsystem
Titel 7 Forløb#6 Eksamensorientering

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Forløb#1 Vand som ressource

Forløbet har haft fokus på, at vand er en ressource. Vi har arbejdet med vandets kredsløb og hvilke interessekonflikter der er i, hvordan vi udnytter og beskytter grundvandet. Herudover har vi set på det fluviale landskab og hvordan det påvirkes af mennesker.

Undervisningens opbygning

1. Det fluviale landskab
2. Vandets kredsløb
3. Vandbalance-ligningen og dugpunktskurven
4. Trusler mod vandressourcen (kvælstofkredsløb og forureningskilder)
5. Forurening af drikkevand

Øvelser
1. Det fluviale landskab
2. Vandets kredsløb
3. Tværprofil og strømhastighed i Odense Å
5. Undersøgelse af grundvandsforurening ved brug af arealinformation (GIS-øvelse)
6. Permeabilitet og porøsitet

Dokumentarfilm
1.Hvorfor må man smide gift på markerne? Udgivet af DR2 marts 2013 (29 min)

Tekst
1.Nørrekjær, Vinther, Ladegaard-Pedersen: NaturGeografi C, Lindhardt og Ringhof 50-51, 81-85, 90-92, 116-119

2. Mangelsen, Kristiansen, Kortnum, Kjær: Naturgeografi - vores verden, Geografiforlaget: side 273-274

3. Øvelsesvejledninger

Evaluering
1. Forløbet blev afsluttet med en anonym skriftlig evaluering af undervisning. Derudover har eleverne haft prøve i det faglige udbytte af undervisningen.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Forløb#2 Klima

Forløbet har fokus på effekterne af global opvarmning med særligt fokus på Grønland. Vi har arbejdet med hvilken del af drivhuseffekten som er naturlig og hvilken del som er menneskeskabt og hvordan global opvarmning påvirker menneskers levevilkår. Herunder har vi kigget på tilbagekoblingsmekanismer. Vi har arbejdet med idéer til at begrænse vores eget klimaaftryk.

Undervisningens opbygning
1. Vendepunkter for klimaet (fokus på Grønland)
2. Klimatologi
3. Global opvarmning
4. Golfstrømmen

Øvelser:
1. Albedo-målinger
2. Drivhuseffekten
3. Den thermohaline cirkulation

Film
1. Vendepunkter for klimaet (Grønland).Dokumentar fra 2013 (CFU) (60 min)
2. The guardian: Trump environment nominee struggles to answer basic climate questions. 10. November 2017.(2min)
3. Kurzgesagt: The Gulf Stream Explained. 11. oktober 2013.(5 min)

Tekst
Nørrekjær, Vinther, Ladegaard-Pedersen: NaturGeografi C, Lindhardt og Ringhof: side 41-48
Mangelsen, Kristiansen, Kortnum, Kjær: Naturgeografi - vores verden, Geografiforlaget: side 20
PPT fra Sebastian Mernilds foredrag

Foredrag
1.Debatmøde med Jesper Theilgaard, meteorolog og foredragsholder, og Mette Koefoed-Quinn, kontorchef for EU's generaldirektorat for klima, til en snak om klimaet, klimaforandringer og hvilke initiativer, EU bidrager med på området
2. Klimaforedrag med Professor Sebastian Mernild med fokus på forandringerne i Arktis og FN´s verdensmål

Præsentationer
Eleverne har selvstændigt præsenteret hver sit afsnit af klimatestamentet fra P1 om bæredygtige løsninger i kampen mod miljøproblemer og klimaforandringer.

Forløbet blev afsluttet med skriftlig prøve samt individuel anonym evaluering af undervisningen
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Forløb#3 Energi

Forløbet har fokus på hvordan olie dannes og forudsætninger for, at olien senere kan indvindes. Derefter hvordan afbrænding af fossile brændsler påvirker kulstofkredsløbet og et kig på både Danmark og Verdens energiforsyning

Undervisningens opbygning
1. Oliedannelse og indvinding
2. Kulstofkredsløbet
3. Reserver og ressourcer
4. Danmark og verdens energiforsyning

Øvelser:
1. Olie i kridt
2. Oliebjergarter


Film
1. Den sidste olie. Viden om dr.dk. 2006
2. Restudy: Kulstofkredsløbet og drivhuseffekten

Tekst
1.Nørrekjær, Vinther, Ladegaard-Pedersen: NaturGeografi C, Lindhardt og Ringhof: side 135-139
2. Kompendium om reserver og ressourcer
3. Mangelsen, Kristiansen, Kortnum, Kjær: Naturgeografi - vores verden, Geografiforlaget: side 65
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Forløb#4 Klimazoner og plantebælter

Forløbet har fokus på klimazoner og plantebælter

Tekst
1.Nørrekjær, Vinther, Ladegaard-Pedersen: NaturGeografi C, Lindhardt og Ringhof 66-70
2. Mangelsen, Kristiansen, Kortnum, Kjær: Naturgeografi - vores verden, Geografiforlaget: side 245

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Forløb#5 Den dynamiske jord

Forløbet fokuserer på at forstå, hvordan bevægelser i jordskorpen påvirker vores levevilkår.

Undervisningens opbygning
1. Jordens opbygning
2. Den pladetektoniske model
3. Vulkanisme og jordskælv
4 Den geologiske cyklus

Case:
1. Elever har arbejdet med en strato- eller skjoldvulkan efter eget valg

Øvelser
1.  Virtuel øvelse, hvor elever beregner epicenter og magnitude for et jordskælv.
2. Oreo-kiks - en model for for pladetektonik
3. Asthenosfæren illustreret med kartoffelmel

Tekst
1.Nørrekjær, Vinther, Ladegaard-Pedersen: NaturGeografi C, Lindhardt og Ringhof 54-60
2. Øvelsesvejledninger

Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Forløb#4 Det globale vindsystem

Forløbet har fokus på, at forstå, hvad vind er. Dette kan både være i form af lokale vinde (sø- og landbrise), føhn-vinde eller det globale vindsystem.

Undervisningens opbygning
1. Sø- og landbrise
2. Corriolis-effekten
3. Det globale vindsystem

Øvelser
1. En virtuel vindøvelse fra Earth nullschool
2. Tegneglober

Tekst
1.Nørrekjær, Vinther, Ladegaard-Pedersen: NaturGeografi C, Lindhardt og Ringhof 54-60

Film
Eleverne har selvstændigt indspillet en film om det globale vindsystem.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Forløb#6 Eksamensorientering

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer