Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Astronomi C
Lærer(e) Kristian Svendsen
Hold 2018 as (2g3g as)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Indledende astronomi: Værktøjet
Titel 2 Strålingslove og stjerners størrelsesklasser
Titel 3 Solen og solsystemet
Titel 4 Exoplaneter og HR-diagrammet
Titel 5 Stjerners udvikling og udviklingsspor
Titel 6 Galakser - Mælkevejen og galakser generelt
Titel 7 Bestemmelse af afstande i Universet
Titel 8 Kosmologi

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Indledende astronomi: Værktøjet

Da holdet 2g3gas  er sammensat af elever fra både 2.g og 3.g, følger heler holdet den nye læreplan for astronomi C, 2018.


Indledning til astronomi.
Primær litteratur:
Det levende univers (herefter forkortet Dlu )af Helle og Henrik Stub, 1. udgave 2. oplag 2013. Nyt Teknisk Forlag

Indhold:
Dlu kap 1 side 14 - 15 samt Dlu kap 2 side 17 - 26
Dlu kap 3 side 29 - 39
Om stof og stråling. De 3 strålingslove: Plancks lov, Wiens lov og Stefans lov. Flux og Luminositet i enheder af solens værdier. Elektromagnetisk stråling og strålingstyper. Dannelse af absorptionsspektre og emissionsspektre. 21 cm radiostrålingen fra neutral brint, Dopplereffekt og rødforskydning.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Søge information
 • Formidling
 • Personlige
 • Ansvarlighed
 • IT
 • Internet
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 2 Strålingslove og stjerners størrelsesklasser

Strålingslove og stjerners størrelsesklasser
Litteratur: Det levende univers af Helle og Henrik Stub, 1. udg 2012
kapitel 3: Om stof og stråling  (side 29 - 39)
kapitel 4: Astronomernes værktøj ( side 41 - 54)
Inspirationsforedrag ( 1 modul) af professor Anja Andersen - generelt om solsystemet og universet med vægt på støv og støvdannelse.

Forløbet er en fortsættelse af det foregående forløb, hvor astronomiens værktøj og metoder behandles. Forløbet omhandlet det elektromagnetiske spektrum med dets forskellige strålingstyper ( radiostråling - gammastråling) med hovedvægt på det synlige bølgelængdeområde. Desuden behandles de 3 strålingslove: Plancks lov, Wiens lov og Stefans lov). En stjernes luminositet og flux præsenteres. Atomets diskrete energiniveauer, brintatomet og 21 cm linien, Dopplereffekt gennemgås.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Solen og solsystemet

Primær litteratur:
Det levende Univers af Helle og Henrik Stub, Nyt Teknisk Forlag, 1. udgave 2012
- kapitel 5: Solen og månen ( side 57 - 69)
- kapitel 6: Baner i solsystemet ( side 75 - 85)
- kapitel 7 Planeterne ( side 89 - 107)
Om vores opfattelse af Universet:
Noter fra Nationalmuseet ( Skoletjenesten): Fortællingen om universet ( https://docplayer.dk/8645499-Fortaellingen-om-universet.html  -   21 sider noter om opfattelsen af universet fra den græske oldtid til Newton)
Filmen: Den bevægede Jord af Lars Becker-Larsen ( .https://filmcentralen.dk/gymnasiet/undervisning/den-bevaegede-jord#.XC9QWlwwZPY )

Der blev hovedsagelig arbejdet i mindre grupper ( typisk 3 elever) om delemner knyttet til det overordnede emne. Grupperne fremlagde herefter deres emne i matrixgrupper for hinanden.
Mod slutningen af forløbet lavede alle en øvelse i bestemmelse af Solens differentielle rotationshastighed på basis af billeder optaget fra SOHO-satelitten. Billeder blev behandlet med programmet SalsaJ.
Eleverne har således ret forskellige indgange til det overordnede emne - hvilket afspejler sig i den enkelte elevs portefølje.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Exoplaneter og HR-diagrammet

Som indledning til forløbet om exoplaneter gennemgik vi først HR-diagrammet på basis af

Primær litteratur:
Det levende univers af Helle og Henrik Stub, Nyt teknisk forlag, 1. udgave
- kapitel 10 (side 153 - 164)
Exoplaneter er indledningsvis  gennemgået efter :
Det levende univers af Helle og Henrik Stub, Nyt teknisk forlag, 1. udgave
- kapitel 8 ( side 115 - 122)

Herefter arbejdede vi mest individuelt med udgangspunkt i i-bogen Exoplaneter, Forlaget systime af Torben Arentoft og Hans Kjeldsen.
Følgende dele af i-bogen indgår:
Kapitel 2: - med hovedvægt på interaktive modeller for exoplaneter ud fra data fra Keplersatellitten - samt tolkning af datamaterialet
Kapitel 3: Om modeller for exoplaneters sammensætning, radier, masse, radialhastighed, massefylde mm

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Søge information
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Overskue og strukturere
 • IT
 • Internet
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Pararbejde
Titel 5 Stjerners udvikling og udviklingsspor

Primær litteratur:
Det levende Univers af Helle og Henrik Stub, Nyt Teknisk Forlag, 1. udgave 2012
kapitel 9 side 133 - 146

Emnet er gennemgået som pararbejde med forskellige underemner - og afsluttet med fremlæggelser for holdet.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Galakser - Mælkevejen og galakser generelt

Primær litteratur:
Det levende Univers af Helle og Henrik Stub, Nyt Teknisk Forlag, 1. udgave 2012
Kapitel 11 om Mælkevejen :  side 165 - 174
Kapitel 12 om Galakser og kvasarer side 183 - 196
Øvelse om klassifikation af galakser
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Kosmologi

Primær litteratur:
Det levende Univers af Helle og Henrik Stub, Nyt Teknisk Forlag, 1. udgave 2012
Universet kapitel 14 side 211 - 227
Desuden et oplæg af Ole J Knudsen, Århus Universitet i forbindelse med forskningens døg.

Emnet koncentrerer sig om udviklingen af vores nuværende model for Big Bang - fra et univers bestående af Mælkevejen, Steady State teori, klassisk Big Bang teori til teorien om inflation og et ekspanderende univers med mørkt stof og mørk energi.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
 • Forelæsninger
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning