Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Kemi C
Lærer(e) Camilla Nørrelund Lindgreen
Hold 2018 ke/1 (2g ke/1)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Grundstoffer og det periodiske system
Titel 2 Jord og vand: Ioner og salte
Titel 3 Drivhusgasser: Molekyler
Titel 4 Saltlakrids (Mængdeberegning)
Titel 5 Organisk kemi: Alkohol og andre rusmidler
Titel 6 Cola: Syre-basereaktioner
Titel 7 Redoxreaktioner

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Grundstoffer og det periodiske system

Indhold: Det periodiske system, grundstoffer, atomets opbygning, skalmodellen, tilstandsformer samt afstemning af reaktionsskemaer

Indhold: s. 7- 10, 13 (linje 13) - 15, 18-26 i Basis kemi C bogen
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Jord og vand: Ioner og salte

Indhold: ioner, ionforbindelse/salte, navngivning, opløselighed og fældningsreaktioner. Noget om mærkning og labotoriesikkerhed samt træning i journal og rapportskrivning

Indhold: s. 31 - 47 i Basis Kemi C bogen

Øvelser:

"Salt i vand" (journaløvelse)
"Fældningsreaktioner" (rapportøvelse)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Drivhusgasser: Molekyler

Polaritet, elektronegativitet, molekyler, kovalente bindinger

Indhold: s. 53 - 61, 67- 75 i Basis kemi C bogen

Øvelser:

"Stoffers opløselighed" (rapportøvelse)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Saltlakrids (Mængdeberegning)

Mængdeberegning: stofmængde, molarmasse, stofmængdekoncentration, fremstilling af opløsninger

Indhold: s. 79 - 93 og s. 101- 114 i Basis Kemi C bogen

Øvelser:

"Fremstilling af salmiak"
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Stoffers opløselighed (rapport) 15-11-2018
Fremstilling af salmiak (Journal) 14-12-2018
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Organisk kemi: Alkohol og andre rusmidler

Carbons betydning og gennemgang af carbonhydridernes egenskaber og navngivnnig af disse. Gennemgang af allkohol samt kendskab til carboxylsyrer. Opbygning og kemiske og fysiske egenskaber for alkoholer.

Vi har også arbejde med kendskab og egenskaber ved andre rusmidler som fx LSD, cannabis m.fl.

Indhold: s. 118 - 133, 135 - 137 (til og med linje 6), 138- 139 (øverst), 144 - 147 i Basis Kemi C bogen

Øvelser:

"Reaktioner med carbonhydrider" (rapportøvelse)
"Destillation af vin" (journaløvelse)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Reaktioner med carbonhydrider (rapport) 08-02-2019
Destillation af vin (journal og mundtlig oplæg) 22-02-2019
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Cola: Syre-basereaktioner

eksempler på syrer og baser og på syre og basereaktioner, pH-begrebet, titrering (potentiometrisk titrering og kolorimetrisk titrering)

Indhold: s. 153 - 170 i Basis Kemi C bogen

Øvelser:

"Bestemmelse af fosforsyreindhold i cola" (rapportøvelse som videopræsentation)

"Bestemmelse af eddikesyreindholdet i lagereddike" (Journal og mundtligt oplæg)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Bestemmelse af fosforsyreindholdet i cola (video) 05-04-2019
Bestemmelse af eddikeindholdet i lagereddike (jour 12-04-2019
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Redoxreaktioner

Eksempler på simple redoxreaktioner samt afstemning af disse - kendskab til afstemning vha. oxidationstal og redoxtitrering

Indhold: s. 173 - 174, s. 178 - 186 i Basis Kemi C bogen

Øvelser:

"Afbrænding af magnesium" (demonstrationforsøg)
"Jernindholdet i ståluld" (journaløvelse samt videoaflevering af afstemning af redoxreaktion)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Jernindholdet i ståluld (Video) 07-05-2019
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer