Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Filosofi C
Lærer(e) Melanie Trüe
Hold 2018 fi/2g (2g fi)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Etik - hvordan skal vi handle?
Titel 2 Frihed og de eksistentielle valg
Titel 3 Hvad kan vi vide?

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Etik - hvordan skal vi handle?

I vores forløb arbejder vi med en række filosoffer og positioner, der alle beskæftiger sig med spørgsmålet om den rigtige handling. Fokuspunkt i forhold til den praktiske relatering bliver sundhedsvidenskaben.

Primærtekster:
1. Nytteetik - Bentham: Indføring i Principperne for Moral og Lovgivning (refleksion)
2. Pligtetik - Kant: Grundlæggelse af sædernes metafysik (refleksion)
3. Dydsetik - Aristoteles: Etikken (refleksion)
4. Interdependensetik - Løgstrup: Etisk fordring (pdf/bog)

sekundærlitteratur:
1. Refleksion kapitel 4
2. Løgstrup - Indføring og tekster (pdf/bog)

andet materiale:
1. Mignonette-forlis i 1864 (fra: K. Larsen et al.: Menesket i verden - grundbog i filosofi, Systime 2013, S.12 ff.)
2. Peter Sandøe: Nytte- og etisk prioritering (refleksion)
3. tv2 nyheder: Forskningsprojekt skrinlagt http://nyheder.tv2.dk/udland/2018-04-07-forskningsprojekt-skrinlagt-skulle-kombinere-patientdata-med-facebook-profiler
4. etisk råd: forebyggelse http://www.etiskraad.dk/etiske-temaer/forebyggelse 8individuel valg fra eleverne)
5. foredrag på SDU: etikken i sundhedsvæsen
6. 5 skarpe om Løgstrup http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=321306122110
7. det lægeetiske spil (pdf)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Frihed og de eksistentielle valg

For at arbejde med eksistentialisme, starter vi med en diskussion om frihedsbegrebet, samt en begrebsafklaring af libertarianisme, fatalisme og determinisme.
Derefter har vi beskæftiget os med eksistensfilosofien i det 19. og 20. århundrede.

Primærtekster:

1. Kierkegaard: Forførerens dagbog (fra refleksion)
2. Kierkegaard: Den Enkelte (fra: moderne filosofi - pdf eksistentialisme)
3. Kierkegaard: Den subjektive sandhed (fra: moderne filosofi - pdf eksistentialisme)
4. Nietzsche: Zarathustra (fra: moderne filosofi - pdf eksistentialisme)
5. Nietzsche: Antikrist (refleksion)
6. Sartre - Eksistentialisme er humanisme uddrag fra Kapitel 1 (pdf)
7. Camus: Sisyfosmyten (refleksion)
8. de Beauvoir: Eksistentialisme og borgerlig snusfornuft (pdf)

sekundærtekster:

1. Refleksion - Kapitel 5
2. pdf - Eksistentialisme (til de enkelte filosoffer)

cases:

Til frihed og frihedsbegrebet:
1. Film: Har vi et frit vælg http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=2&page=1&pageSize=50&search=eksistentialisme&orderby=title&SearchID=07a92cbc-e9c4-411c-bbb1-b621b247f2bf&index=10
2. De nye studerende - målrettet og strategiske http://www.au.dk/univers/nyhed/artikel/de-nye-studerende-maalrettede-og-strategiske/

Til Kierkegaard:
3. Artikel: Lige meget om du er spidsborger...https://www.information.dk/debat/2018/04/lige-spidsborger-aestetiker-etiker-kan-kierkegaard-laere-dannelse-paa-nettet

Til Nietzsche:
4. Film: Nietzsche - Om modgang http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=2&pageSize=6&search=nietzsche&orderby=title&SearchID=30c026b0-9ca8-4018-b9fd-c3d7533d5bfd&index=6

Til Camus:
5. Kristlig dagblad -  Vi lever i Camus verden (pdf)
6. Franz Kafka - Foran loven (pdf + https://steinskog.wordpress.com/2009/03/16/foran-loven/)

til de Beauvoir:
7. Uddrag af interview med de Beauvoir om feminisme http://www.openculture.com/2013/05/simone_de_beauvoir_explains_why_im_a_feminist_in_a_rare_tv_interview_1975.html
8. slagmark: hun er sløret http://www.slagmark.dk/hun-er-slret/


supplerende materiale/ ikke eksamensrelevant
1. filosofiolympoiade - om essayskrivning (2,5 moduler)
2. Vores liv er bundet til viljen https://videnskab.dk/krop-sundhed/vores-liv-er-bundet-til-viljen
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Hvad kan vi vide?

I vores forløb "hvad kan vi vide?" undersøger vi muligheden for erkendelsen ud fra hovedpositionerne rationalisme og empirisme, samt skepticisme. Derudover arbejder vi med en lille intro i logik og argumentationsteori.

Primærtekster:
1. Platon: hulellignelse (pdf)
2. Descartes: 1. og 2. meditation (refleksion)
3. Bacon: Novum Organum (refleksion)
4. Hume: En undersøgelse af den menneskelige erkendelse (refleksion)

sekundærtekster:

1. Refleksion Kapitel 8 (erkendelsesteori)
2. Refleksion Kapitel 2 (logik og argumentationsteori)

cases:

1. film: Er fornuften kilden til viden? http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-2&page=1&pageSize=6&notepadid=51713&orderby=title&SearchID=4f580fbd-d821-489c-8217-da3ce2722e4f&index=4
2. Rationalitet - det der adskiller os fra dyrene https://videnskab.dk/kultur-samfund/rationalitet-det-der-adskiller-os-fra-dyrene
2. Er fornuften kilden til viden? http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-2&page=1&pageSize=6&notepadid=51713&orderby=title&SearchID=8202d2dc-4e66-4887-a8ce-6a8c6d6bab0f&index=4
3. Er erfaring kilden til viden? http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-2&page=1&pageSize=6&notepadid=51713&orderby=title&SearchID=91696d44-2e21-4611-9994-aac6b1dbe3b3&index=3
4. Halberg: den virkelige verden - erkendelsesteori er ikke for politikere
5. selvvalgt case

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer