Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Biologi C
Lærer(e) Oline Bøllehuus
Hold 2018 bi (2g3g bi)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Hvad er liv?
Titel 2 Sundhed 1 - kost og fordøjelse
Titel 3 Sundhed - motion og krop
Titel 4 Arvelige egenskaber og nedarvning
Titel 5 Livets udvikling
Titel 6 Sex, hormoner og ønskebørn
Titel 7 Mikrobiologi
Titel 8 Naturen i Danmark - skov

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Hvad er liv?

I forløbet arbejdes med definitionen på liv samt celler. Forløbet skal give en forståelse for cellers opbygning og de forskelle, der er i cellerne alt efter hvilke organismer de findes i. Desuden skal en forståelse for biologis genstandsområde opnås.

De faglige mål, der arbejdes med er:
-anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og enkle biologiske problemstillinger
-og med kernestoffet:
cellebiologi: overordnet opbygning af pro- og eucaryote celler og membranprocesser

Aflevering:
Videopræsentation af prokaryot og eukaryt celle.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Celletyper 21-08-2018
Osmose i kartofler 11-09-2018
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Sundhed 1 - kost og fordøjelse

I forløbet arbejdes med kostens bestanddele, kostens energiindhold og energifordeling, nedbrydning af kost og optagelse af næringsstoffer samt "sund kost".

Der arbejdes med de faglige mål:
-udføre enkle eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet
-bearbejde data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser
-analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser, med inddragelse af faglig viden, fejlkilder og usikkerhed

Der arbejdes med følgende kernestof.
-makromolekyler: overordnet opbygning og biologisk funktion af carbohydrater, lipider, proteiner
-enzymer: overordnet opbygning og funktion
-fysiologi: Oversigt over kroppens organsystemer, et udvalgt organsystems opbygning og funktion

Øvelser:
Spytamylase
Glykæmisk indeks
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Glykæmisk indeks 12-10-2018
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Sundhed - motion og krop

I forløbet arbejdes med hjerte, lunger og kredsløb samt musklers opbygning og funktioner. Desuden med respiration og kroppens energitilførsel. Der lægges vægt på, hvilke forandringer, der sker i kroppen ved træning.

Øvelse:
Lungerumfang
Måling af blodtryk

Der arbejdes med faglige mål:
udføre enkle eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet og i felten under hensyntagen til sikkerhed
bearbejde data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser og dokumentere eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt
analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser, med inddragelse af faglig viden, fejlkilder og usikkerhed

Der arbejdes med kernestof:
biokemiske processer: Respiration
fysiologi: Oversigt over kroppens organsystemer, et udvalgt organsystems opbygning og funktion.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Arvelige egenskaber og nedarvning

Klassiske genetiske grundbegreber gennemgås, nedarvningsprincipper samt proteinsyntese.

Faglige mål:
anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og enkle biologiske problemstillinger
anvende enkle matematiske repræsentationer, modeller og metoder til enkle beregninger, beskrivelse og analyse

Kernestof:
genetik og molekylærbiologi: nedarvningsprincipper, det centrale dogme og mutation
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Livets udvikling

Der arbejdes med livets opståen og overordnede historie samt evolutionsteori, taksonomi og naturlig selektion.


Faglige mål:
formulere sig mundtligt og skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige forklaringer
demonstrere forståelse af sammenhænge mellem fagets forskellige delområder

Kernestof:
evolutionsbiologi: eksempler på evolutionsmekanismer
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Sex, hormoner og ønskebørn

Der arbejdes med menneskets forplantning, kvindens hormoncyklus, kunstig befrugtning.

Øvelse:
Sædceller
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Mikrobiologi

Der arbejdes med bakterieceller, dyrkning på agarplader, vækstfaktorer, enzymer, respiration, gæring, gensplejsning og GMO-afgrøder.


Eksperimentelt arbejde:
Bakterier i klasselokalet
Syrning af yoghurt
Mælkesyrebakteriers optimale temperatur
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Mikrobiologi 02-04-2019
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Naturen i Danmark - skov

Kredsløb i naturen, fødekæder, økosystemer og påvirkning heraf. Naturen i Danmark. Menneskets indvirkning på naturen.

Feltarbejde:
Ekskursion til Åløkkeskoven.

Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Økologi 09-05-2019
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer