Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Dramatik C
Lærer(e) Helle Bogaard
Hold 2018 dr (2g3g dr)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Introduktion til faget
Titel 2 Introduktionsforløb
Titel 3 Naturalisme
Titel 4 Miniprojekter
Titel 5 Episk teater og Brecht
Titel 6 Absurd teater
Titel 7 Eksamensprojekt
Titel 8 Opsamling og repetition

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Introduktion til faget

Præsentation af faget. Der arbejdes med fokus på at gøre eleverne trygge ved hinanden og læreren for derved at skabe et godt arbejdsklima. Mime med fokus på krop og bevægelse.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Introduktionsforløb

Der arbejdes med status, rollespil, improvisation, dialogskifter, fælles refleksion m. m. for at opøve elevernes evne til at skabe og forstå forskellige konkrete sceniske udtryk. Kort præsentation af genrer og teaterhistorie: Græsk teater. commedia dell'arte og Shakespeares teater. Hertil praktiske øvelser og analyse af fotos og små bidder af dramatekster.
Uddrag af Kong Ødipus og Lysistrate
Uddrag af Macbeth på dansk og engelsk

Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Naturalisme

Naturalisme er det første af de to større forløb, holdet har arbejdet med. Gennem udvalgte scener har eleverne prøvet at spille små bidder af naturalistisk teater , samt lavet små realistiske rollespil ud fra deres egne erfaringer og oplevelser. Holdet har desuden arbejdet med scenografi og billedmateriale. Hertil arbejde med portfolio.
Klip fra: Hvem er bange for Virginia Woolf
Marx og Coca-Cola
En verdensomsejling under bordet
Set klip fra : 5 X et dukkehjem
Holdet har desuden set Anne Sophie Hedvig på Odense Teater
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Miniprojekter


Eleverne har arbejdet i grupper eller alen med følgende stykker:
Jesus og Josephine: Selvskrevet stykke
Henrettelsen: Fra 10 X10, Odense Teater
Helt sikkert: Fra 10 X 10
Love and information
Guitaristerne: Line Knutzon
Jean-Baptiste Clément: Selvskrevet stykke
Kommen og gåen: Selvskrevet stykke
Duet for bjørn og hund: Fra 10 X10

Holdet har desuden set Skybrud på Odense Teater
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Episk teater og Brecht

Kort introduktion til det episke teater og Brecht.
Holdet har øvet Brechts: Forræderiet
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Absurd teater

Absurd teater er det andet af de to forløb, holdet har arbejdet særligt med.
Gennem udvalgte scener fra forskellige absurde stykker har holdet øvet og spillet små bidder for hinanden. Hovedvægten er lagt på det oprindelige absurde teater.
Arbejdet indeholder klip fra:
Vi venter på Godot, Glade dage, Den skaldede sangerinde, Balkonen og Stuepigerne.

Set klip fra: Enetime
Set: Død over eliten, Odense Teater
Holdet har desuden haft besøg af elever fra Odense Teaters elevskole.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Eksamensprojekt

Eleverne har arbejdet med følgende projekter:
Bo Hr. Hansen: En verdensomsejling under bordet
Nikoline Werdelin: Liebhaverne
Harold Pinter: Ballade på bedriften
Kai Himmelstrup: Indsigt
En duft af honning
Line Knutzon: Mogens og Peder
Selvskrevet stykke: Børnekorstoget: En pligtig dans med døden
Selvskrevet stykke: Fremlæggelsen
Nils Schou:Marx og Coca-Cola
Indhold


Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Opsamling og repetition

Hvad har vi lært? Det "store" teaterhistoriske- og genremæssige overblik.
Endelig opsamling og sortering til portfolio.

I alt læst: 41,7 NS
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer