Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Latin C
Lærer(e) Christine Bergfeld
Hold 2018 la/1 (2g3g la/1)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 INTRODUKTION
Titel 2 2 AUGUSTÆISK TID
Titel 3 3. CATULS DIGTNING
Titel 4 4. CICERO PRO CAELIO
Titel 5 5. PLINIUS' BREVE

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 INTRODUKTION

Latin - hvor, hvornår, hvordan og hvorfor? Elevernes motivation for fag-valget, forventninger og forkundskaber. Arbejds- / studiegrupper dannes.
Som tekstgrundlag bruges B. Christensen & M. Stenbæks "Vita Romana" - Latinsk grundbog bd. 1 og 2, stk. 1, Gyldendal 1987.
Indhold


Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 2 AUGUSTÆISK TID

Forløbet introducerer til Rom, a, Augustus og hans familie. Der læses konstruerede tekster, suppleret med uddrag af Suetons Augustusbiografi i oversættelse. Der arbejdes primært i studiegrupper på klassen, suppleret med elevoplæg.
Den grammatiske progression fokuserer på 1) syntaks: subjekt, verballed, finit nexus, prædikatsled, objekt, præpositionsforbindelser, dativobjekt, akkusativ med infinitiv, infinit nexus, helsætninger og ledsætninger - sat op i "trædiagrammer" (sideordning og underordning). 2) morfologi: substantiver + adjektiver i nominativ, akkusativ, dativ og ablativ ental af a-stammer, o-stammer, e-stammer og konsonantstammer. Verberne introduceres kun i 3. person singularis i præsens og i infinitiv.
Som grundbogsmateriale bruges S. Høegs "Begynderstykker" - Latinserien 1; forlaget Modtryk, 2. oplæg 2012.

Grammatik:
Jo Hermann, Latinsk grammatik på dansk

Ordbøger
Gyldendals røde ordbog, Latin-dansk
Internetudgaven af Jensen og Goldschmidt, Latinsk-dansk ordbog
Indhold
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 3. CATULS DIGTNING

11 moduler + to øvelsesmoduler.
Forløbets latinske tekstmateriale består udelukkende af originaltekster. Grammatisk er fokus rettet på verbalsystemet - herunder tiderne: futurum og imperfektum; modus: indikativ (herunder imperativ) og konjunktiv og endelig genus: passiv.
Som grundbog bruges S. Høeg og S. Hindsholm "Catul - Latinserien 2", Forlaget Modtryk 2013:
Catul 87, 51, 70, 32, 58, 72, 85.

Perspektiv: Ovids Eskapader I,1 fra Christensen og Tortzen, Romersk Antologi, MTF 2007
Indhold


Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 4. CICERO PRO CAELIO

Forløbet introducerer Cicero som forfatter, retoriker og jurist. Gennem forsvaret af M. Caelius gives indblik i emner som a) kvinders rolle i det romerske high-society, i b) matrimonium (ægteskab) som politisk og ægteskabelig kontraktforhold: foedus (pagt), som kræver loyalitet (fides) - også over for slægten; i c) amicitia (politiske venskaber) og patron-client-forholdet, og i retorikken som effektivt våben.  Det grammatiske fokus ligger i stigende grad på syntaksen - helsætningsanalysen. Kontrasten mellem Ciceros Clodia og Catuls Lesbia diskuteres løbende.

Læst kernetekst er:
Cicero "Pro Caelio", kap. 30-32 (insectantur repellamus?) i R.G.Austins udgave, Oxford Clarendon Press 1952.

Som baggrund for elevernes kompendium er desuden anvendt A. Mørch og O. Wagners: "Cicero - en antologi", Mørch & Wagner, Ringe / Svendborg 2. udgave 1986. Hvoraf s. 9-14 er øvrigt læst materiale til forløbet. Ligeledes er der anvendt O. Thomsens: "Veje til Rom - Romersk litteratur fra Plautus til Juvenal", Aarhus Universitetsforlag 2008; hvoraf s. 77-92 er øvrigt læst materiale til forløbet.

Dansk oversættelse ved Ole Thomsen, 2008.

Perspektiv: BBC dramadokumentar Murder in Rome, 2003 (om Cicero pro Sextio Roscio) DVD+YouTube
Indhold


Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 5. PLINIUS' BREVE

Forløbet introducerer for genren "kunstbreve". Gennem læsning af Plinius d. Yngres beretning om Vesuvs udbrud gives et på engang levende indblik den romerske overklasses begreber om ære (dignitas), pligt (officium) og berømmelse (gloria), i  naturkatastrofens voldsomhed og befolkningens manglende forberedelse på at et udbrud kunne ske, og endelig i Plinius særegne reportage-stil.
Den latinske tekst er baseret på: R.A.B.Mynors / Oxford Classical Texts og www.perseus.tufts.edu.com (http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.02.0139%3Abook%3D6)
Den danske oversættelse er foretaget af: C. M. Rosenberg fra "Udvalg af den yngre Plinius' brevveksling", Munksgaard, København 1959/1969.
Der er suppleret med BBC-udsendelsen: "Pompejis sidste time"r (2003 - originaltitel Pompeii: The Last Day) af Peter Nicholson / Edward Canfor-Dumas, BBC 2003.

Følgende kernetekst er læst: C. Plinius Secundus epist. VI.16 "C. Plinius Tacito suo s...." kap. 1.1; kap. 4.og 5; kap. 7-9.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer