Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Latin C
Lærer(e) Susanne Behrens
Hold 2018 la/2 (2g3g la/2)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 introduktion til latin
Titel 2 Phaedrus: Fabler
Titel 3 Catul
Titel 4 Seneca og stoicismen

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 introduktion til latin

Kernetekst:
Bent Christensen / Christian Gorm Tortzen: LUDUS lectio 1-4, i uddrag. Fokus på oversættelse, syntaktisk analyse.
                                                                                                                         
Grammatik: (gælder alle forløb)
Latin - dansk ordbog. Gyldendal.
Steen Noer Madsen: Latinsk grammatik, Veivad 2018
Lærerproducerede grammatikark og øvelser.
Latinsk-dansk ordbog, Ordnet.dk

Kasussystemet og funktion.
Substantiver/adjektivers bøjning.
Regelmæssige verber i præsens og præteritum indikativ aktiv og passiv, de 4 hovedtider.
Aspekt - imperfektiv/perfektiv
Infinitte former, ACI
Pronominer.
Helsætningsanalyse.


Baggrundsstof:
Johan Bender: Oldtidens Rom i uddrag

Kort oversigt over Roms historie og udvikling fra konge, republik til kejserdømme.
Gruppearbejde om det romerske samfund i republikken.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Phaedrus: Fabler

Fokus på fabeldigtningen, som gendigtning på latinske vers af græske prosafabler.
Fablens funktion og stil med dyrs adfærd og indbyrdes forhold som spejl for menneskelige svagheder og for undertrykkelsen af de små i samfundet.

Kernetekst:
Phaedrus' Fabler 1, 2, 6, 19

Grammatik
ACI, Participiers funktion og brug, verbets 4 hovedformer

Perspektiv: Phaedrus 22

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Catul

Med udgangspunkt i læsningen af et udvalg af Catuls digte fokuseres der på temaer og modsætninger, der er centrale for senrepublikken: det politiske overfor det private; mos maiorum overfor de (unge) græskinspirerede digtere.
Fokus på tekstforståelse gennem litterær analyse og tolkning af genrens stil og temaer og den sproglige opbygning.
Sprogligt og grammatisk fokuseres på helsætningsanalyse og brugen af tempusskift (verber).
Introduktion til brug af ordbøger gennem øvelser.

Kernetekst:
Catul digt 5, 8, 13, 70, 72, 85 (alle statarisk), fra Susanne Høeg og Søren Hindsholm, Catul, Forlaget Modtryk, 2002

Perspektiv:
Ovid, Eskapader 1,1 fra Romersk antologi af Christensen og Tortzen, MTF 2007

I oversættelse er alle ovenstående digte læst i oversættelse af Otto Gelsted

Baggrund:
'Catul og hans tid', fra Catul af Susanne Høeg og Søren Hindsholm, Latinserien, 2004
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Seneca og stoicismen

Fokus på den sene kejsertid (Nero).
Oplæg om Seneca og stoicismens filosofiske indhold.

Kernestof (latin):
Seneca s brev til Lucilius, 7 kap 1-5, 7-8, 10-12 (Perseus Digital Library)
Seneca brev 7 i oversættelse ved Kell C. Madsen og Hans Gregersen, 2010

Perspektiv: Seneca brev 54 i oversættelse ved  Kell C. Madsen og Hans Gregersen, 2010

Baggrund:
Indledning til Senecas Breve side 11-13 og lærerproduceret materiale.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer