Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Engelsk A
Lærer(e) Rasmus Storm
Hold 2018 en/a at7 (3a at7 en)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 AT7

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 AT7

Forløbet består af fokuseret træning i at lave en AT-synopsis. Med udgangspunkt i sidste års AT-emne, Alternativer, laver eleverne en synopsis, som skal præsenteres i grupper. Enkelte præsenteres for klassen.

Tværfaglighed mellem engelsk og tysk eller engelsk og spansk - afhængig af elevernes fag.
Indhold
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer