Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er)
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Samfundsfag B
Lærer(e) Tine Brondbjerg
Hold 2018 sa/d at7 ()
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 AT7:

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 AT7:

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer