Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Idræt B
Lærer(e)
Hold 2018 Id/1 - 3g (3g Id/1)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Fodbold og teambuilding
Titel 2 Kanotur og friluftsliv
Titel 3 Aerob og anaerob træning
Titel 4 Performance
Titel 5 Muskeltræning
Titel 6 Volley
Titel 7 Anatomi og beægelseslære
Titel 8 Sundhed
Titel 9 Eksamensforberedelse og repetition

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Fodbold og teambuilding

Teambuilding i 2 faste hold frem mod afgørende finalekamp.

Tekniske  og taktiske færdigheder i fodbold med udgangspunkt i teamets udvikling frem mod finalekamp. (Herunder indersideafleveringer, vristspark, (halvtliggende vristspark), afslutninger, tacklinger, hovedstød, bevægelse/løbe sig fri, positionering på banen, opfylde sin tildelte rolle, relationelle færdigheder).

Teammøder med udgangspunkt i teamopgaver på baggrund af teori:

Trænertyper/ledelse
Motivation
Målsætning,
Spændingsregulering
Teamets udvikling
Social kohæsion/opgave kohæsion
Teamtyper
Veldefinerede og accepterede roller
Hieraki

Desuden teori om idrættens historiske udvikling i Danmark (gymnastik på landet og sport i byerne)

Skriftligt produkt: Besvarelse af case om teambuilding.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 29 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Kanotur og friluftsliv

Kanoteknik:  Indstigning, udstigning, fremtag/powertag, baktag, J-tag, forlæns og baglæns fejetag (vending), pladsskifte, flåde. Skubtag/træktag og evt. scull (sideværts flytning og vendinger). Padle i takt og holde ønsket kurs.
Redningsøvelser: krydsredning.
Avanceret teknik: (krydstag, duffektag).
Diverse lege, stafetter og balanceøvelser.
Afsluttende forevisningsseance.

Tursejlads: Skippermøde, kystnær sejlads, makkerkano, samlet gruppe, tur efter evne.

Lejrliv: Overnatning i lavvu, madlavning på trangia, vandtæt pakning, medbragt mad på tur, bål. "Mæt-tør og varm-princippet".
- Friluftsliv: At kunne færdes i naturen efter konceptet nordisk friluftsliv. Fokus på begreberne; "Mæt, tør og varm", "At leve med naturen" og "sporløs færdsel". Skelnen mellem begreberne friluftsliv, friluftsaktivitet og friluftssport.

Desuden kobling til teori om udviklingen i befolkningens idrætsadfærd.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 16,00 moduler
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Aerob og anaerob træning

Aerob træning:
Opbygning af lunger, ventilation, ventilatorisk koefficient,  
Hjerte og kredsløb, puls, slagvolumen, minutvolumen,  
Blod, hæmoglobin, hæmatokrit, iltbindingskurver, iltmætning,
Respiration i mitochondrier til genskabning af ATP
Respiratorisk kvotient som mål for forhold mellem kulhydratforbrænding og fedtforbræning
Maksimal iltoptagelse og kondital (herunder hvordan man træner den maksimale iltoptagelse og fysiologiske effekter af denne træning)
Udholdenhedstræning (hvordan og hvilke fysiologiske effekter)
(Den nye teori: Træthed pga forskydninger i NatriumKalium balancen)

Anaerob træning:
anaerobe processer ATP, Kreatinforsfat, glykolyse
Energiomsætning under arbejde af forskellig varighed og intensitet
Anaerob effekt og anerob kapacitet (definition, hvordan trænes anaerob effekt/anaerob kapacitet samt fysiologiske effekter af denne træning)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Performance

Indledende øvelser til illustration af væsentlige elementer fra Performance guiden
(Bodystorm/brainstorm, Sig ja, men kill your darlings, du er på, timing, musik, cues, synkron/asynkron, kontraster, enkelhed).

Desuden udgangspunkt i teori om:
Labans BESS koncept (Body, Effort,  Space og Shape):
Body: bevægelsesmuligheder (bøj/stræk/drej/twist), totalbevægelse/isoleret bevægelse/centralbevægelse, førte/svingende/markerede bevægelser.
Effort: tid (langstrakt/pludselig), rum (fleksibelt/fokuseret), vægt (let/kraftfuldt), flow (frit/bundet).
Space: Personligt/generelt, relationelt, zoner (nær/mellem/fjern), niveauer (dybt/mellem/højt), planer (frontal/horisontal/saggital).
Shape: figurer linie/bue/cirkel/spiral svarende til plastiske former pind/væg/bold/skrue, positiv/negativ form (rum).

Produkt: Performance opvisning i grupper til musik.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Muskeltræning

Musklers opbygning (sene, fascie,  muskelfibre, myofibriller, sarkomerer, Z-skiver aktin/myosin, brohoveder
Kraft-hastighedskurve, længdespændinskurve, rate of force development, sammenhæng mellem tværsnitsareal og kraft
Karakteristik af muskelfibertyperne (Type1 og Type 2a/2x)
Begreberne sæt, gentagelser, pause, intensitet (1RM, 10RM)
Hvordan trænes muskelstyrke, eksplosiv styrke, spændstighed og muskeludholdenhed samt fysiologiske effekter af hver type træning

Nervesystemets opbygning
Reflekser, tekniktræning
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Volley

Teknik baggerslag, fingerslag, underhåndsserv, overhåndsserv, servemodtagning, hævning, smash og blokade (evt. springserv).
Mentalitet: Samspil, spændningsniveau/aggressivitet, spil 3 gange, kommunikation.  
Taktik:
Servemodtagning i W-opstilling og bueopstilling,
Markforsvar med enkeltmandsblokade 3-1-2 og dobbelblokade 3-2-1.  
Indløb.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Anatomi og beægelseslære

Skelettet, ledtype (uægte og ægte (hængselsled, drejeled, toaksede ægled, kugleled, glideled).
Væsentligste led: Hvirvelsøjlen, Skulderled, skulderblad, albueled, led mellem underarmens knogler, hofteled, knæled, ankelled, samt hvilke muskler der primært laver hvilken bevægelse i hvert led   
Skelne mellem koncentrisk/excentrisk/statisk arbejde i muskler
Agonist, antagonist og synergist

Bevægelsesanalyser af simple bevægelser

Skriftligt produkt omhandlende smash i volleyball
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Sundhed

Projekt om sundhed og fysisk aktivitet.

Definitioner af begrebet sundhed (WHO, sundhedsstyrelsen, Aaron Antonovsky, Chris MacDonald)
KRAM faktorer
Anbefalinger til og analyse af betydningen af fysisk aktivitet
Myndigheders og eksperters tiltag til at påvirke danskernes sundhed og motion
Diskussion af hvorvidt ansvaret ligger hos samfundet eller den enkelte

(Chris på skolebænken)
Indhold
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Eksamensforberedelse og repetition

Drejebøger til praktisk eksamen
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer