Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Kemi C
Lærer(e)
Hold 2018 ke/x (1x ke)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 1. Grundstofferne og Det periodiske system
Titel 2 2. Saltlakrids
Titel 3 3. Fedtstoffer
Titel 4 4. Citrusfrugter
Titel 5 5. Repetition

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 1. Grundstofferne og Det periodiske system

I forløbet gives en grundlæggende introduktion til atomets opbygning, grundstofferne, Det periodiske system, oktetreglen, tilstandsformer og reaktionsskemaet.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 2. Saltlakrids

Dette forløb er tematiseret omkring saltlakrids og dækker over følgende emner:
- Simple ioner, sammensatte ioner, salte og navngivning heraf.
- Fældningsreaktioner og let-/tungtopløselige salte.
- Kemiske forbindelser og navngivning heraf.
- molekyler, kovalente bindinger og polaritet.
- Formelmasse, stofmængde, molarmasse og mængdeberegninger
- Sikkerhed og mærkning.

Øvelser:
1) Påvisning af salmiak i saltlakrids (Journal)
2) Fældningsøvelse (journal med fokus på opskrivning og afstemning af reaktionsskemaer)
3) Blandbarhed  (journal)
4) Fremstilling af salmiak (rapport)

Evaluering: skriftlig anonym
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Fældning af salte 10-12-2018
Fældning af salte 10-12-2018
Rapport Fremstilling af salmiak 28-01-2019
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 3. Fedtstoffer

Med afsæt i carbonforbindelsers opbygning, navngivning og egenskaber, ser vi på fedtstoffers kemiske opbygning og egenskaber. I forløbet er der arbejdet med alkaner, alkener og alkyner samt cykliske carbonforbindelser og reaktionstyperne: forbrænding, substitution og addition. Polaritet og blandbarhed blev repeteret. Der har været fokus på mundtlig formidling.

Forsøg:
1) Reaktioner med carbonhydrider (journal)
2) Feltarbejde med undersøgelse af varedeklarationer for indholdet af mættede og umættede fedtsyrer sammenholdt med varernes tilstandsform ved stuetemperatur.
3) Ekstraktion af fedt i chips (soxhlet) (videojournal)
4) Den mest umættede olie (Videojournal)

Evaluering: mundtlig

Udover de angivne sider i basiskemi C er s. 201-205 i Kend Kemien 1, 1. udgave og så læst (udleveret som pdf)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 4. Citrusfrugter

Forløbet er tematiseret omkring citrusfrugter med særligt fokus på at bestemme indholdet af citronsyre og askorbinsyre i friskpresset saft fra forskellige citrusfrugter.
Forløbet blev indledt med en introduktion til syrer, baser og syrebasereaktioner, hvor stærke og svage syrer/baser blev berørt. Ved en repetition af mængdeberegning blev stofmængdekoncentration defineret og der er arbejdet med forskellen på aktuel og formel stofmængdekoncentration.
pH-begrebet og beregning af pH for opløsninger af stærke syrer og baser blev introduceret forud for arbejdet med syre-basetitrering som kvantitativ metode. I den forbindelse er både koloritmetrisk og potentiometrisk titrering (med titrerkruve) behandlet. På denne baggrund har klassen analyseret indholdet af citronsyre i saften fra citrusfrugter ved potentiometrisk titrering med NaOH.
Afslutningsvis har holdet arbejdet med reduktion, oxidation og redoxreaktioner herunder tildeling af oxidationstal og afstemning af redoxreaktioner. Ved hjælp af en redoxtitrering er indholdet  af C-vitamin (askorbinsyre) saft fra citrusfrugter blevet analyseret.

Laboratorieøvelser:
1) Hvilken syre hvilken base? (journal)
2) Citronsyre i citrusfrugter (rapport)
3) C-vitamin i citrusfrugter (journal + videopræsentation af afstemning og databehandling)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer