Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Kemi C
Lærer(e)
Hold 2018 ke/y (1y ke)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Vandkvalitet
Titel 2 Salmiaklakrids
Titel 3 Hvad spiser vi?
Titel 4 Syrer og baser (eller Hvad gør vi rent med?)
Titel 5 Redoxkemi
Titel 6 Forberedelse til eksamen

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Vandkvalitet

I forløbet arbejdes med vandkvalitet, smagen af vand, vands opbygning og indhold af ioner.
Der arbejdes med Det Periodiske System, salte og molekyler samt fældningsreaktioner.

Øvelser:
Diiods sublimation
Saltindhold i drikkevand
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Chlorid i drikkevand 07-12-2018
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Salmiaklakrids

Der arbejdes ud fra problemstillingen: "Hvordan fremstilles 10 g salmiak, til en lakridsproduktion?"
I forløbet arbejdes med mængdeberegninger, sikkerhed og mærkning af kemikalier.

Øvelser:
Journal over gæringsforsøg
Øvelse om salmiak
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Chlorid i drikkevand 07-12-2018
Øvelse om salmiak 31-01-2019
Øvelse om salmiak 31-01-2019
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Hvad spiser vi?

I forløbet arbejdes med de stoffer som kosten er bygget op af.
Der arbejdes med grundlæggende organiske kemi og navngivning med udgangspunkt i alkaner.
Desuden arbejdes der med stoffers blandbarhed og forbrændingsreaktioner.

Øvelser:
Den mest umættede olie
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Fedtstoffers mættethed 17-03-2019
Fedtstoffers mættethed 17-03-2019
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Syrer og baser (eller Hvad gør vi rent med?)

Der arbejdes med stærke syrer og baser, pH (definition og beregning) og koncentrationsberegninger.

Øvelse:
kemic: Titrering af eddike
kemiB: Bestemmelse af forsforsyre i cola
Hvilken syre base i hvilket glas?
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Analyse af syreindhold 08-04-2019
Analyse af syreindhold 08-04-2019
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Redoxkemi

Der arbejdes med simple redoxreaktioner ud fra forsøg med reaktioner mellem metaller og metalioner.

Øvelse:
Reaktion mellem metal og metalion.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Forberedelse til eksamen

Øvelserne med tilhørende teori repeteres.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer