Hvem gør hvad i Lectio:

Ledelsen:
• alle bemærkninger
• tilpasning af semesterplanen
• blokdage
Skemaændringer og aflysninger i forbindelse med:
• akutte situationer (sygdom o.l.)
• fællesarrangementer/møder, der er arrangeret/indkaldt af ledelsen
• terminsprøver, SSO, eksamen
• tjenestefri

Teamet:
Skemaændringer og aflysninger i forbindelse med:
• flex-uger/dage og AT-perioder


Faglæreren:
Skemaændringer og aflysninger i forbindelse med:
• ekskursioner herunder introture, studieture etc. (lærerne laver ændringer angående egne timer, VB laver for klassen)
• øvelsestimer, lærerbesætning på nv, ap, nf, kf, tu, vu etc, hvor det er relevant
• egne kurser
• pædagogisk begrundede bytninger eller overtagelser
• bookning af lokaler, it- og av-hjælpemidler til egen undervisning
• opfyldelse af årsnormen

Studievejlederne
Skemaændringer og aflysninger i forbindelse med:
• kollektiv vejledning
• arrangementer (Parat-til-start m.m.)

Faggruppeformændene
Skemaændringer og aflysninger i forbindelse med:
• faggruppens arrangementer (fx idrætsdag)Ændringerne foretages efter følgende retningslinjer:

• så vidt muligt ingen aflysninger, der giver mellemtimer. Alle timer midt på dagen tilstræbes afsat til andre holdlærere
• så vidt muligt afsættes ydertimer til andre holdlærere af hensyn til opfyldelse af årsnormen for alle fag
• kun ét lokale pr. hold/lærer
• ændringer, der involverer kolleger, aftales med de berørte
Kort Lectio-guide:

Aflysning
Aflys timen ved at klikke i feltet: Aflys (timen bliver rød). Angiv helst årsag som note

Timer der læses af anden lærer i dennes fag, evt. timebytning:
Aflys den lektion der ikke skal læses (se ovenfor)
Klik på ”opret lektion”i hovedmenuen: vælg hold, lærer, lokale, uge og modul (i denne rækkefølge) – lad lektionen stå som ”ændret”

.
Øvelsestimer der ikke skal afholdes:
Klik på aflyst. Skriv ”ingen øvelser” i noten

Møder:
Læg gerne alle møder ind i jeres egne skemaer, men læg dem ind som ”anden aktivitet” og sørg for at der kun er flueben ved ”vis i berørte skemaer”


Husk altid at trykke på gem til sidst.


Fejl:
Hvis du laver en fejl, du ikke kan rette, så bed om hjælp, så vi kan fjerne den

For hjælp til Lectio se: Lectio vejledninger.