Velkommen til retningslinier for brug af Lectio på Køge Gymnasium.

Elevernes fravær føres senest fredag en gang om ugen.

Elevernes skriftlige opgaver oprettes i opret opgave, der skrives antallet af elevtimer og der markeres straks når eleverne har afleveret.

Sygdom meddeles kontoret. Hvis man bliver syg i løbet af natten sætter man, så vidt muligt, telefonkæden i gang. Hvis man selv aflyser lektionerne i Lectio skal man angive sygdom som årsag. Hvis eleverne skal arbejde selv, markerer man Ændring i rediger lektion og skriver arb.selv i notefeltet. Man kan give en længere besked, men skal i så fald huske at fjerne fluebenet i feltet vis på dagsændringer.

Ekskursion og Kursus: Der afleveres gul seddel. Man kan selv foretage aflysninger eller lektionsbytte (se nedenfor) eller man kan angive på den gule seddel, hvad der skal ske med de timer man ikke kan læse. Man kan selv oprette ekskursionen som Anden aktivitet. Også her skal antal lektioner (moduler) under Krediter hold, Moduler.

Ved oprettelse af Anden aktivitet må man kun aflyse egne lektioner. Kontoret aflyser andre lektioner, hvis nødvendigt. Med mindre aktiviteten har relevans for hele skolen, sættes kun flueben under Visning ved i vis i toppen af berørte skemaer/i eller i vis inde i berørte skemaer.

Større skemaændringer skal være tilgængelige på Lectio senest 1 uge før.

Lektionsbytte og oprettelse af lektioner kan gøres frit. Man skal være opmærksom på, at overordnede ændringer kan slette lektionsbytte og oprettelse af lektioner.

Man må ikke aflyse andre læreres timer.

Reservation af lokaler og ressourcer sker ved redigering af en eksisterende eller en nyoprettet lektion. Hvis et nyt lokale erstatter et andet skal det det gamle frigøres, også gerne når det er 15,16,36 eller 66.

Beskeder til eleverne:
Hvis der er tale om en ændring i lektionen (grøn) kommer alt der skrives i notefeltet med i dagsændringer. Evt. beskeder skal derfor være ultrakorte (arb.selv, film el.lign.) Lange beskeder skævvrider dagssedlen. Hvis der ikke er tale om ændring af lektionen kan man skrive så lange beskeder man vil, de vil kun optræde i elevernes skemaer.

Længere beskeder til eleverne kan også gives ved at bruge Beskeder i bjælken over skemaet.

Lektier gives for ved at klikke på Vælg materiale og indskrive lektien her.
Lektier oprettet på den enkelte time overføres automatisk i undervisningsbeskrivelsen.

Lektier skal indskrives i Lectio senest den foregående undervisningsdag kl. 16. Dvs. lektier til mandag skal skrives ind senest fredag kl. 16.

Undervisningsbeskrivelse udfærdiges i Lectio.

Om "Beskeder i Lectio"
Lectio et et skolerelateret forum, hvor lærere såvel som elever, kan skrive skolerelaterede beskeder til hinanden

For hjælp til Lectio se: Lectio vejledninger.