Velkommen til Lectio på Solrød Gymnasium

Nedenfor kan du se de lokale regler, der er gældende for brug af Lectio på Solrød Gymnasium:
Feriefridage skal forhåndsgodkendes af ledelsen (AC), der opretter en aktivitet i Lectio og aflyser berørte lektioner og andre aktiviteter.
Feriefridage vises i Lectio i toppen af de berørte skemaer samt på dags- og ugeændringer.
Kursusdeltagelse skal forhåndsgodkendes af ledelsen/kursusudvalget (AC), der opretter en aktivitet i Lectio og aflyser berørte lektioner og andre aktiviteter. Timer for deltagelse i kurset tildeles på aktiviteten i Lectio (AC).
Kursusdeltagelse vises i Lectio i toppen af de berørte skemaer samt på dags- og ugeændringer.
Ekskursioner, såvel inden- som udenlandske, skal altid oprettes som aktiviteter i Lectio, da skolens administration til enhver tid skal kunne komme i kontakt med deltagende lærere og/eller elever. Periode, ekskursionsmål samt deltagende lærere og hold skal derfor fremgå af aktiviteten.
Ekskursioner der påvirker andre hold eller lærere end de deltagende eller medfører udgifter for skolen, skal altid forhåndsgodkendes af ledelsen (AC).
Lærernes og de deltagende holds lektioner aflyses, mens ledelsen (AC) tager stilling til eventuel aflysning af lektioner for andre lærere og/eller hold.
Kreditering af lærere og hold for deltagelse i ekskursioner foretages af ledelsen (AC) på den oprettede aktivitet i Lectio.
Ekskursioner vises i Lectio inden i de berørte skemaer, helt i lighed med lektioner. Flerdages ekskursioner vises tillige i månedskalenderen.
Aktiviteter kan generelt vises

i toppen af berørte skemaer

inde i berørte skemaer,

på dags- og ugeændringer,

i månedskalenderen (kun administratorer).Af hensyn til overskueligheden bør aktiviteter kun vises på relevante steder. Der er fx sjældent behov for at vise dem på dags- og ugeændringer.
Mindre skemaændringer (f.eks. enkeltstående timebytninger eller udfyldning af disponible huller) skal være tilgængelige på Lectio senest kl. 12 den foregående undervisningsdag.
Større skemaændringer skal være tilgængelige på Lectio senest 5 undervisningsdage før.
Undervisning efter kl. 15 (såvel lektioner som andre aktiviteter) må ikke finde sted, med mindre dette er aftalt med ledelsen. Der forudsættes normalt accept fra alle involverede elever.
Deling af hold i forbindelse med øvelser i laboratoriefag har fortrinsret til skemalagte disponible positioner frem til 10 undervisningsdage før afholdelsen.
Flytning af lektioner til skemalagte disponible positioner må tidligst foretages 5 undervisningsdage før. Flytning foretages ved at aflyse den oprindelige lektion og oprette en ny (slå "Vis ledige hold" til i lærerskemaet og klik på den grå holdbetegnelse og tilføj lokale).
Ekstra lektioner kan i øvrigt når som helst oprettes i skemalagte eller tilfældigt opståede disponible positioner, når blot det generelle varsel er opfyldt.
Aflyste lektioner og/eller aktiviteter skal altid forsynes med aflysningsårsag, så ledelsen (AC) kan se, hvordan det aflyste skal håndteres (vælg årsag i rullelisten).
Reservation af lokaler og ressourcer (AV, EDB mm.) sker ved redigering af en eksisterende - eller oprettelse af en ny - lektion eller aktivitet, hvor ressourcen tilføjes.
Under dokumenter i Lectio findes en oversigt over den nøjagtige placering af skolens ressourcer (se under Grupper/Alle Lærere/Generel information - kræver login)
Læs i øvrigt også introduktionen til Lectio på skolens website.

For hjælp til Lectio se: Lectio vejledninger.