Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Spansk A
Lærer(e) Adrian de Gracia Ortiz, Sarah Djurhuus
Hold 2017 SP/fs SPb (1fs SPb, 2fs SPb, 2fs SPb (puljetid), 3fs SPb)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 De første basale kompetencer på spansk
Titel 2 Den anden gruppe af basale kompetencer
Titel 3 Den tredje gruppe af basale kompetencer
Titel 4 Opsamling
Titel 5 Grundforløb fortsat
Titel 6 Los jóvenes en España
Titel 7 México
Titel 8 La migración
Titel 9 Hjælpemidler til årsprøven
Titel 10 Cuba
Titel 11 Violencia doméstica (El Bola)
Titel 12 Pedro Almodóvar: deseo, tabú, familia y identidad
Titel 13 Hjælpermidler til terminsprøven
Titel 14 Al otro lado - migración
Titel 15 Forløb#3

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 De første basale kompetencer på spansk

Under dette forløb skal vi arbejde med de basale kompetencer, der findes på det spanske sprog. Derudover vil de være introducerede i grammatikken og de skal arbejde med nemme og enkle tekster, som vil forbedre deres læseforståelse på spansk.

Elverne skal have kundskab om:

GRAMMATIK OG MORFOLOGI
Substantiver:
1) at identificere køn: maskulinum og femininum.
2) tal: hvordan man skaber pluralis på spansk.

Verber:
1) at bøje verber, som tilhører -ar, -er og -ir bøjning i præsens.
2) nærfremtid: ir+a+infinitiv.
3) hvordan verbet "gustar" bøjes og anvendes i en sætning (dativstyrende verbum).

Adjektiver:
1) at identificere adjektiver: to eller fire bøjninger.
2) at bøje adjektiver efter køn.
3) adjektivets plasering i en sætning.
4) at genkende de possessive adjektiver og deres køn.

Genitiv:
1) at vide hvordan genitiv udtrykkes på spansk.


ORDFORRÅD
Udtryk med vejret og med tøj (at have på)
Måneder.
Årstider.
Tøj.
Farver.

Materiel:
- Caminando bog
- Kompendier
- Aprende.dk
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Den anden gruppe af basale kompetencer

Under dette forløb skal vi arbejde videre med de basale kompetencer. Derudover inddrager vi mere ordforråd og nye begreb.

Grammatik:
- Diftongerende verber
- Udtryk med "tener"
- Forskellen mellem "muy", "mucho" og "mucho/a/os/as".
- Tid
- Stedsangivelser
- Tidsudtryk


Ordforråd:
- La familia
- Steder i byen

Anvendte materialer:
Caminando
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Mundtlig fremlæggelse 12-12-2017
SPANSK AFLEVERING: FAMILIE 09-01-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Den tredje gruppe af basale kompetencer

Under dette forløb skal vi arbejde videre med de basale kompetencer. Derudover inddrager vi mere ordforråd og nye begreb.

Grammatik:
- Verbet "hacer"
- Ser og Estar
- Adjektivs gradbøjning
- Perfektum
-Demonstrative pronominer: este/a/os/as

Ordforråd:


Anvendte materialer:
Caminando
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Opsamling

Opsamling, styrkelse og forbedring af alt vi har arbejdet med indtil nu.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Grundforløb fortsat

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 33 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Hjælpemidler til årsprøven

Eleverne må tilgå Aprende.dk, minlæring samt elektroniske ordbøger til prøven, da de har arbejdet med disse i undervisningen.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Cuba

I forløbet har eleverne arbejdet med forskellige forhold på Cuba: De har arbejdet med landets samfundsmæssige karakteristika. Særligt fokus har der været på Cubanernes længsel efter at rejse ud af Cuba. Eleverne har arbejdet med tekstforståelse og sprogproduktion. De har lavet billedbeskrivelser og set filmen La Habana Blues.

Nøglegloser:
Cubano
Isla
Capital
País
Sociedad
Presidente
Gobierno
Comunismo
Revolución
Pobreza
Alegría
Diversión
Feliz
Trabajo
Analfabeto
Mortalidad infantil
Cultura
Escuchar
Oír
Internacional
Enseñanza
Tocar
Empezar
Mayoría
Película
Población
Emigración
Emigrante
Inmigración
Inmigrante
Azúcar
Tabaco
Puro
Ron

Materiale ( Cubakompendium):
Fakta om Cuba pp. 104-109 fra " Caminando"
"Boxear para Cuba"  , Retrats Cubanos
"El cine" "Habana Blues" fra "Caminando".

"El deporte es sacrificio"  (p. 13 i komp).fra Retratos Cubanos
"El estilo mezclado "(p.14 i komp) fra "Retratos Cubanos"
"El tríunfo" (p.15 i komp) fra "Retratos Cubanos"
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Violencia doméstica (El Bola)

Fokus: Eleverne har arbejdet med temaet Violencía domestica. I forløbet har eleverne set filmen " Te doy mis ojos" . De har læst artikler om hustruvold i Spanien, og eleverne har diskuteret forskelle og ligheder  mellem Danmark og Spanien. I forløbet har der særligt været fokus på træning af mundtlighed ved genfortælling af udvalgte scener fra filmen.

Nøglegloser:
PATRIARCADO
MALTRATADOR
VIOLENCIA FÍSICA
VIOLENCIA PSICOLÓGICA
VIOLENCIA SEXUAL
VIOLENCIA DE GÉNERO
DERECHOS
DESIGUALDAD
PODER
SUPERIORIDAD
CICLO DE LA VIOLENCIA: TENSIÓN
CICLO DE LA VIOLENCIA: EXPLOSIÓN
CICLO DE LA VIOLENCIA: RECONCILIACIÓN

Tekster:
"La familia, un dique ante el maltrato" fra El país, Jesús García, 30/3/2016
"Una mujer maltratada pide auxilio con una nota en los deberes de su hijo" faf Esperanza Codina 4/5/2016
"Te doy mis ojos"
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Pedro Almodóvar: deseo, tabú, familia y identidad

Forløbet har fokuseret på den politiske og familiemæssige udvikling i Spanien fra 1975 til i dag. Holdet har arbejder såvel med intensiv som ekstensiv læsning - med forståelse af symboler og sammenhænge i filmen 'Hable con Ella' og Julieta-
Personkarakteristik i sammenhæng med repetition af adjektiver og pronomener.
Gruppearbejde med kortere præsentationer og dialog om disse i undervisningen.
Grammatisk har bl.a. aspekt, pronomener, præsens, perfektum, imperfektum, præteritum og modus: konjunktiv og imperativ behandlet.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 13 Hjælpermidler til terminsprøven

Eleverne i 3fs må til gå aprende.dk og minlæring til terminsprøven, da de har brugt begge platforme i undervisningen.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 14 Al otro lado - migración

Forløbet fokuserer på migración særligt mellem Mexico og USA.
Eleverne skal i forløbet særligt træne faget mundtlige dimension med fastlagte samtalestrukturer mm.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 24 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 15 Forløb#3

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer