Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Fransk A
Lærer(e) Karen Houkjær Jørgensen
Hold 2017 FR/a FRf (1a FRf, 2a FRf, 2a FRf (puljetid), 3a FRf)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 La jeunesse
Titel 2 La famille Bélier
Titel 3 Les contes
Titel 4 La francophonie
Titel 5 Intouchables
Titel 6 Intouchables -Tu as changé ma vie.
Titel 7 La grande guerre
Titel 8 Oprør i Frankrig
Titel 9 Victor Hugo et son temps
Titel 10 Domicile et appartenance
Titel 11 Albert Camus et l'absurde
Titel 12 Tahar Ben Jelloun

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 La jeunesse

Kernestof:

Mette Bering m.fl: Quatre Amis (Gyldendal, 2010)

Fokus: I dette forløb repeterer vi basalt ordforråd til brug for hverdagsrelaterede emner for unge. Omkring skolegang, familie, venskab og kærlighed. Vi træner vokabular i forbindelse med grammatiske emner, i relation til hver enkelt afsnit af doku-soap-serien. (Quatre Amis) . Første del af serien er set i grundforløbet, nu afslutter vi den.
Supplerende materiale: afsnit fra udsendelsen: 'Alors demande'
Film: Les choristes

Grammatik: substantiver

Supplerende:

Film: Les choristes
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 La famille Bélier

Med dette emne skal eleverne fortsat udvide og aktivere ordforråd omkring genkendelige temaer som familie, opvækst og løsrivelse. Eleverne læser dele af manuskriptet til filmen La famille Bélier af Eric Lartigau fra 2014 og ser filmen. Manuskriptet er fra forlaget Passion 2017. De arbejder løbende med det tilhørende øvehæfte samt med interaktive øvelser fra forlagets hjemmeside: http://www.forlagetpassion.dk/la-famille-belier/la-famille-belier-bonusmateriale/

Supplerende materiale: lyricstraining: 'je vole'
Grammatik: adjektiver, nægtelser, adverbier.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Les contes

Les contes.
Vi arbejder med kendte versioner af klassiske eventyr og moderne versioner.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 La francophonie

La Francophonie I:
I dette forløb introduceres eleverne for frankofonien og det fællesskab omkring det franske sprog og den franske kultur, som man finder i lande som Belgien, Schweiz og Quebec. Arbejdet tager udgangspunkt i mindre tekster og interviews fra Paroles Francophones og har sprogproduktion og det kommunikative i sigte.

Materialer: M. Bering og M. Sørensen: Paroles Francophones. Side 6-27. Gyldendal 2015
Supplerende Materiale: se materialer i lektionsbeskrivelsen.

Læringsmål:
Eleverne skal få en bredere forståelse for frankofoni og få indblik i det franske sprog- og kulturs indflydelse i lande som Belgien, Schweiz, Quebec samt udvikle deres vokabular og kommunikative kompetencer inden for dette emne.  

La Francophonie II:
Forløbet her er en fortsættelse af frankofoni I-forløbet.  Med fortsat brug af 'Paroles francophones' skal eleverne nu få kendskab til det schweiziske frankofone område og herefter læse interviews med folk, der har rødder i afrikanske frankofone lande.

Læringsmål: eleverne skal fortsat udvide deres forståelse af det franske sprog som åbning til flere dele af verden og træne et nyttigt vokabular, til beskrivelse af sproglig- og kulturel tilknytning og identitet, menneskesyn, arbejdsliv og liv i en global multikulturel verden. Vi træner så vidt mulig friere mundtlighed og integration af diverse basale grammatiske emner.

Supplerende materiale:
Linda Lemay: Les maudits Francais: https://www.youtube.com/watch?v=7uuZGzyz3kI
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 18,00 moduler
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Intouchables

Forløb: Intouchables
Med udgangspunkt i filmen Intouchables har vi i dette forløb fokus på et ekstraordinært venskab, der kan opstå mellem mennesker med basis i helt forskellige kulturer –etnisk, klassemæssigt og mentalt. I forløbet inddrages læsning fra bogen med den virkelige historie om Abdel Sellou: ’Tu as changé ma vie’ og videoer med interviews med den ’virkelige’ Phillippe de Borgo.
De skriftlige afleveringer indtænkes emnemæssigt i forløbet og der vil ellers være fokus på at aktivere den friere mundtlighed, bl.a. via Karen Schumackers øvehæfte til filmen, men også via stilladserende stikordsøvelser.
Grammatisk øves præpositioner og le passé récent
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Intouchables -Tu as changé ma vie.

Dette forløb er 'en lille hale' på emnet om Intouchables og venskabet mellem Driss og Philippe, idet vi inddrager 'autentisk' fransk litteratur: nemlig uddrag fra 9. kapitel af Abdel Sellous roman: Tu as changé ma vie. Ved at læse dette uddrag fokuserer vi et øjeblik på de sværere emner, som filmen også kort berører, nemlig sociale problemer Driss (Abdel Sellou) har med sig fra barndommen og fra forstæderne. Eleverne trænes samtidig i at øve oversættelse af et mere nuanceret og komplekst fransk sprog og i at gengive en mere deskriptiv tekst.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 La grande guerre

La grande guerre er et forløb om 1. verdenskrig i Frankrig med fokus på krigens konsekvenser og på bearbejdelser af traumer i forbindelse hermed. Med udgangspunkt i et bredere historisk overblik fokuseres der på centrale uddrag fra romanen: Un long dimanche de fiancailles og på filmens tilsvarende passager. Via hovedpersonens eksempel får eleverne således indblik i krigens konsekvenser på det menneskelige og psykologiske plan.

Kernestof:
Sébastien Japrisot: Un long dimanche de fiancailles, folio 1991 (uddrag)
Film: Un long dimanche de fiancailles (Jean-Pierre Jeunet 2004)

Supplerende:
Undervisningsmateriale om La Grande Guerre på franskportal.dk
Dossier paedagogique (uddrag): http://centenaire.org/sites/default/files/references-files/09-30a_fichesdossier-grandeguerre1.pdf

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Victor Hugo et son temps

Kernestof:
Victor Hugo: Les Misérables (ved Ulla de Visme) Systime 1991.
Vi læser de første afsnit om Jean Valjean, Cosette og Les Thénardier, kapitel 1, 2, 3 og 12, 13 og 14, og vi ser de første  afsnit fra filmserien fra 2000 med Gérard Dépardieu.
I arbejdet med tekst og film fokuserer vi på de barske livsvilkår, der gjorde sig gældende i datidens samfund og som Victor Hugo skildrer ud fra straffefangens synspunkt. Vi fokuserer ligeledes på valget mellem det gode og onde, som Jean Valjean står over for.
V. Hugo's samfundsmæssige engagement medtager vi i betragtningerne:

Supplerende: Détruire la misère, Discours à l'Assemblée nationale législative 9 juillet 1849
http://fr.m.wikisource.org/wiki/Détruire_la_misère,_Discours_à_l%27Assemblée_nationale_législative_9_juillet_1849

Vægtning af det faglige stof på årsbasis: ca. 30 procent

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 18,00 moduler
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Domicile et appartenance

Forløbet deler sig i to emner, der begge kan indtænkes under emnet 'Domicile et appartenance' -om den betydning som vores tilknytning til hjem og steder har på flere forskellige områder.  

1) Vi tager afsæt i filmen 'Banlieusards' (Netflix 2019) og den længere sangtekst af Kerry James 'Banlieusards' fra 2008, der danner udgangspunkt for filmen.

Vi arbejder med de problemstillinger, der knytter sig til  opvækst og livsvilkår i forstæderne. Sociale, etniske og økonomiske forhold.

Supplerende: Arbejde med tre hiphop-sange fra forstænderne: Still Fresh: Loin (2017) & Bâtiment (2019) og MHD: Puissance (2018)

2) La Provence. Arbejde med filmen: Avis de Mistral. (Rose Bosch, 2014) -denne film ser vi i forbindelse med at vi skal på rejse til Nice. Med perspektiv på, hvordan unge byboer oplever det landlige Provence-liv.Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Albert Camus et l'absurde

Albert Camus et l'absurde

Kernestof: Camus: L'Étranger. Første og sidste kapitel.
Vi fokuserer i læsningen på hvordan hovedpersonens ligegyldighed er iscenesat i fortællingen. Endvidere afprøver vi en tolkning med øje for Albert Camus' tanker om det absurde og meningsløse som tilværelsens grundvilkår. Disse tanker studerer vi også igennem det supplerende stof:

Diverse supplerende:
Radioudsendelse om Albert Camus:https://www.youtube.com/watch?v=i-FTZhie99Y
Video om L'Absurde et l'existentialisme: https://www.youtube.com/watch?v=kwtMV4TU1lI

Vægtning af det faglige stof ift. årsforløb: ca: 20 %

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Tahar Ben Jelloun

La littérature marocaine et la poésie sur l’amour de Tahar Ben Jelloun:

Kernetekst: Tahar Ben Jelloun: La Vipère bleue (fra: Le premier amour est toujours le dernier,1996)

I dette frankofone forløb arbejder vi dybdegående med analyse af Tahar Ben Jellouns novelle 'La vipère bleue' med fokus på genre, form og indkredsning af slangens symbolik i novellen. Desuden med videre diskussion af frihedsbegreb og kønsroller.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer