Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Annelise Wejdemann
Hold 2017 DA/w (1w DA, 2w DA, 3w DA, 3w DA (puljetid))
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Introduktion til litterær analyse og fortolkning
Titel 2 Sagaarbejde: Gunlaug Ormstunges saga (værk 1)
Titel 3 Dokumentargenre og nyhedsformidling
Titel 4 Dansk-historie forløb
Titel 5 Dokumentarfilm (værk 2)
Titel 6 Oplysningstiden - (værk 3)
Titel 7 Diskursanalyse og den debatterende artikel
Titel 8 Moderne gennembrud (selvlæst værk)
Titel 9 Kognitive metaforer
Titel 10 Metodeforløb (selvlæst værk)
Titel 11 Romantikken og romantismen
Titel 12 Temaforløb om døden i litteraturen (værk 6)
Titel 13 Selvfremstilling i det postmoderne samfund
Titel 14 Salmer og nyere lyrik
Titel 15 Kanonlitteratur og international litteratur

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Introduktion til litterær analyse og fortolkning

Introduktion til litterær analyse og fortolkning - mundtligt og skriftligt
- herunder arbejde med den litterære artikel som genre.
Nøgleord: Fortællende tekster, fortællertyper, synsvinkler, fortællerens pålidelighed, komposition, tema, knækprosa

Tekster:
Mette Thomsen: Plastic (1995, uddrag)
Pia Juul: Voksne mennesker kan også tale om sex
Svend Åge Madsen: Godnat Susan
Tove Ditlevsen: Nattens dronning
Vita Andersen: Hun er smuk

Læringsmål
At have kendskab til forskellige fortællertyper og synsvinkler og at kunne identificere dem i en tekst.
At kunne analysere kompositionen i en tekst
At fortolke en tekst med fokus på tema
At kunne skelne mellem genrer
At kunne skrive en litterær artikel
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Sagaarbejde: Gunlaug Ormstunges saga (værk 1)

Sagaarbejde: Gunlaug Ormstunges saga
Nøgleord: Landnamstid og sagatid, slægt og ære, idealer for mænd og kvinder, forhold til kærlighed og døden, litteraturhistorie.

Læst værk: Gunlaug Ormstunges saga
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Dokumentargenre og nyhedsformidling

Arbejde med dokumentargenren, fakta- og fiktionskoder, fremstillingsformer.
Nyhedsformidling, nyhedstrekanten, nyhedskriterier


Læringsmål for dokumentarforløbet:
- at kunne karakterisere fremstillingsformen i en dokumentar
- at kunne identificere fakta- og fiktionskoder i en dokumentar og vurdere deres effekt på fremstillingen
- at kunne fortolke en dokumentar

Læringsmål for forløb om nyhedsformidling:
- at kunne analysere en nyhedsartikel ud fra nyhedskriterierne og relatere det til afsendermediet
- at kunne karakterisere sproglige virkemidler i en nyhedsartikel
- at kunne analysere og fortolke en new journalism-tekst, herunder karakterisere de virkemidler teksten indeholder

Websider:
gymdansk.weebly.com: Typer af dokumentarfilm
laerer.aasg.dk: Fakta og fiktionskoder
Dahl, Erstrup oa.: Levende billeder. Grundbog i mediefag: Kontrakter og koder

Dokumentarer:
Ulrik E. E. Gutt-Nielsen: "Fremtidsvej” (2015) (uddrag)
Janus Metz: ”Armadillo” (2010) (uddrag)
Daniel Dencik: ”Ekspeditionen til verdens ende” (2013) (uddrag)
Michael Noer: ”De vilde hjerter” (2008) (uddrag)
Christopher Guldbrandsen: ”Præsidenten” (2011) (uddrag)
Tómas Gislason: ”Den højeste straf” (2000) (uddrag)

Artikler:
Weber & Andersen: "Firma bag HPV-vaccinen underdrev omfanget af alvorlige bivirkninger" 26. oktober 2015 på b.dk
Morten Sabroe: "Et svin i Berlin" i Information, (1990)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Dokumentarfilm (værk 2)

Fortsættelse af forløb om dokumentaranalyse fra 1.g

Værk:
Mads Brügger: "Ambassadøren" (2011)

Nøgleord:
Dokumentar, komposition, fremstillingsformer, fakta- og fiktionskoder
Fiktionalitet og fiktionalisering, kliche, parodi.
Skriftlighed: Den analyserende artikel

Læringsmål:
at kunne analysere og fortolke et dokumentarisk værk.
at kunne identificere fiktionalitet i en tekst og afkode formålet med det.
at kunne skrive en analyserende artikel på baggrund af en medietekst.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Oplysningstiden - (værk 3)

Oplysningstid
Nøgleord: Oplysningstid, litteraturhistorie fornuft, komedie, forskellige former for komik, drama som genre.

Læringsmål:
At kunne karakterisere en Holberg-komedie, herunder beskrive forskellige former for komik og hvordan de bruges
At kunne placere en tekst litteraturhistorisk i oplysningstiden og beskrive det tidstypiske ved teksten
At have kendskab til oplysningstidens væsentligste ideer
At kunne analysere og fortolke et stykke drama, her en komedie


Værklæsning: Holberg: Jeppe på bjerget (1722)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Diskursanalyse og den debatterende artikel

Diskursanalyse og den debatterende artikel

Nøgleord: Diskursanalyse, nodalpunkt, ækvivalenskæder, differenskæder, hegemonisk diskurs, antagonisme/antagonistisk diskurs, flydende betegnere.


Læringsmål:
at kunne analysere, fortolke diskursen i forskellige typer tekster
at kunne skrive en debatterende artikel
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Moderne gennembrud (selvlæst værk)

Moderne gennembrud
Nøgleord: At sætte problemer under debat, naturalisme, kønsroller, religion, samfundskritik

Tekster:
Brandes:  Indledning til Hovedstrømninger i det 19. århundredes litteratur. (uddrag) (1871)
Herman Bang: Stuk (1887), (uddrag), Frøkenen (1883)
August Strindberg: Racens forbedring (1884)
Pontoppidan: Naadsensbrød (1887)
Amalie Skram: Constance Ring (1885), (uddrag)
Ibsen: Et dukkehjem (1879), (uddrag)
J. P. Jacobsen: Fru Marie Grubbe (1876) (indledning)

Værklæsning: Selvlæst værk efter eget valg. Litteraturcafe afholdt.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Kognitive metaforer

Arbejde med kognitive metaforer i forskellige typer af tekster
Nøgleord: Ontologiske, strukturelle og orienterende metaforer

Læringsmål
At kunne identificere kilde- og målområde for forskellige kognitive metaforer
At kunne skelne mellem og beskrive ontologiske, strukturelle og orienterende metaforer
At kunne analysere en tekst for kognitive metaforer og fortolke dem for at klarlægge tekstens filosofiske, æstetiske, historiske, ideologiske og/eller religiøse grundforestillinger.

Tekster:
Kasper Lezuik Hansen: Kort og godt om kognitive metaforer, s. 1-23
Pia Kjærsgaard: Grundlovstale, 5. juni 2004 (uddrag)
Benny Andersen: Svantes viser: Svantes viser: Muddermålet (1972)
Johannes V. Jensen: Danmarkssangen (1925)
Gnags: Danmark (1986)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Metodeforløb (selvlæst værk)

Metodeforløb
Nøgleord: Strukturalistisk, psykoanalytisk, marxistisk og nykritisk læsning

Tekster:
Folkeeventyr: Prinsessen med de tolv par guldsko
Hans Kirk: Gensidig hjælp
Karen Blixen: Ringen


Litteraturens vejes afsnit om metoder
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Romantikken og romantismen

Romantikken og romantisme
Nøgleord: Organismetanke, panteisme, universalromantik, biederemeier, romantisme, det interessante

Tekster:
Oehlenschläger: Simon Peder (1805)
Blicher: Hosekræmmeren (1829)
H.C. Andersen: Skyggen (1847)
Emil Aarestrup: Paa Sneen (1838)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Temaforløb om døden i litteraturen (værk 6)

Tematiske læsninger med døden som motiv.

Lyrikanalyse, perspektivering.
Den reflekterende artikel.

Tekster:
Klaus Rifbjerg: Engang
Johannes V. Jensen: Nåede de færgen? Evt. Dreyers film: De nåede færgen
Inger Christensen: Sommerfugledalen (værk)
Naja Marie Aidt: Hvis døden har taget noget fra dig så giv det tilbage (uddrag)
Tom Kristensen: Henrettelse
Martin A. Hansen: Høstgildet

Døden i medier: (måske)
Sagen om billedet af Aylan
Ubådssagen
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 13 Selvfremstilling i det postmoderne samfund

Selvfremstilling i det postmoderne samfund
Nøgleord: Facework, frontstage, backstage, kommunikationsanalyse, kommunikative funktioner, middle region, selviscenesættelse, autofiktion.

Læringsmål:
At kunne analysere selvfremstillingen i forskellige typer tekster
At kunne beskrive selvfremstilling i forhold til begreber som frontstage, backstage, middle region
At kunne analysere en kommunikation, fx en debattråd, ud fra sproghandlinger og kommunikative funktioner
At kunne analysere og fortolke autofiktion med fokus på dobbeltkontrakt og performativitet

Teoretiske tekster:
Darger: Sproget arbejder (webversion)
Horsbøl & Harboe: Den iscenesatte virkelighed, fra nyheder til reality: s. 25-6, 71-84
Kristensen & Christensen: Medietid 2.0: s. 29-36
Granild & Haaning: Medier i dansk - selviscenesættelse samfundsengagement: s. 12-19
Bunch & Behrendt: Selvfortalt, s. 11-29

Tekster
Afsnit af "Paradise Hotel" 2016
Udvalgte blogs, herunder Fie Laursen, Nikita Klæstrup, Claus Dalby, Phloggen
Facebookprofiler, Mattias Tesfayes facebookprofil
Karl Ove Knausgaard: "Min kamp", bd. 6 (uddrag) (2011)
Jens Blendstrup: "Gud taler ud" (uddrag) (2006)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 14 Salmer og nyere lyrik

Læringsmål
At kunne analysere og fortolke en salme ift. periode, stil, billedsprog og kristendomsopfattelse
At kunne beskrive salmers funktion
At kunne analysere og fortolke digte ift. udtryk og indhold, herunder anvende relevante fagbegreber fra stilistikken.
At kunne placere digte litteraturhistorisk og karakterisere det tidstypiske i digtene

Tekster
Julesalmer:
Grundtvig: Dejlig er den himmel blå, Det kimer nu til julefest
Ingemann: Dejlig er jorden, Glade jul, dejlige jul
Kingo: Keed af Verden og Kiær ad Himmelen (1618)
Brorson: Den yndigste rose

Lyrik:
Edith Södergran: "Vi kvinnor" (1916), "Triumf att finnas till" (1918), "Min barndoms träd" (1925)
Johannes V. Jensen: "Interferens" (1906)
Per Højholt: Turbo (uddrag)
Morten Søndergaard: "Ordapoteket" (2010)
Yahya Hassan:
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 15 Kanonlitteratur og international litteratur

Læringsmål:

- At kunne skelne mellem analysemetoder og anvende dem
- At kunne analysere teksters udsigelsesforhold (fortællerforhold, tekstens sprog, tekstens form)
- At kunne fortolke tekstens udsagn om tilværelsen (tekstens indhold)
- At kunne placere teksten litteraturhistorisk og reflektere over denne placering
- At kunne perspektivere teksten tematisk
- At kunne fremlægge mundtligt med fokus på indhold og form
- At kunne diskutere litteratur, dens anvendelse og berettigelse som kanonisk.


Tekster:
Martin Andersen Nexø: "Soldage" - Sevilla
Peter Seeberg: "Patienten" (1962)

Internationale tekster
Franz Kafka: "Dommen" (1913)
Hamsun: Sult (uddrag)
Yiyun Li: Efter tusind års fromme bønner (2005) (VÆRK)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer