Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Christine Bensby
Hold 2017 DA/x (1x DA, 2x DA, 3x DA, 3x DA (puljetid))
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Asta Olivia Nordenhof
Titel 2 Ringenes Herre - Remediering
Titel 3 Når bloggen har en holdning
Titel 4 Litteraturhistorie
Titel 5 Slaver - Dansk-historie-forløb
Titel 6 Holberg
Titel 7 Hans Kirk: Fiskerne
Titel 8 Holberg
Titel 9 Aviser
Titel 10 Retorik
Titel 11 Skriftlig dansk
Titel 12 Romantik og romantisme
Titel 13 Et medieforløb
Titel 14 Det moderne gennembrud
Titel 15 Litteratur 1900-1950
Titel 16 Essay og reflekterende artikel
Titel 17 Dokumentarfilm
Titel 18 Litteratur 1950-2015
Titel 19 Akademisk skrivning
Titel 20 Litteratur de seneste fem år
Titel 21 Skriftlig dansk
Titel 22 Sidste forløb - efter eksamen

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Asta Olivia Nordenhof

Tekstlæsning samt forfatterbesøg

Nordenhof: af "det nemme og det ensomme" (2013):
"sidde fuldstændig smadret..."
"når man er vokset op..."
"åh hvad"
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Ringenes Herre - Remediering

Tolkien: Ringenes Herre (Bog - Film). Begyndelsen af romanen samt begyndelsen af filmen.

Eleverne arbejder desuden praktisk med remediering

Horsbøl, Gitte m.fl.: Den iscenesatte virkelighed

Stil om film/bog
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Når bloggen har en holdning

Vi skal i dette forløb arbejde med genren holdningsblogs. Vi skal læse en række forskellige blogindlæg, som har det til fælles, at de forsøger at overbevise læseren om noget.

Ved hjælp af retorisk analyse skal vi undersøge, om disse blogindlæg har held med at overbevis os. Argumenterer de fornuftigt? Hvordan vægter de appelformerne? Og hvad er effekten af de retoriske virkemidler, de bruger?

Endelig skal vi også I forløbet få en forståelse for, hvilke særlige genretræk der kendetegner bloggen.

Forløbet er desuden med til at klæde jer på til at skrive en velfungerende kronik.

Vi afslutter forløbet med at klassen skriver sine egne blogindlæg, som vi poster på klassens blog.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Litteraturhistorie

Faglige mål:
– analysere, fortolke og perspektivere fiktive tekster i alle medier
– dokumentere kendskab til en bred repræsentation af dansk litteratur gennem tiderne med perspektiv til litteraturen i
Norden, Europa og den øvrige verden
– demonstrere viden om og kunne perspektivere til træk af den danske litteraturs historie, herunder samspillet mellem tekst, kultur og samfund

Saxo: Af: Danmarkskrøniken (uddrag af 6. og 14.bog, Falkenstjerne bd.1)

Edda-digte:
Tryms-kvadet (overs.: Thøger Larsen)
Uddrag af Den Højes Tale (str.1-58, overs.: Thøger Larsen)

Uddrag af Gunlaug Ormstunges Saga

Folkeviser:
Elveskud
Torbens datter
Dronning Dagmars død

Salmer
Kingo: Keed af Verden
Brorson: Den yndigste Rose
Grundtvig: Et barn er født i Betlehem
Ingemann: Lysets engel går med glans

Stil om formelsprog i folkeviser
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Holberg

Holberg: Erasmus Montanus (værklæsning)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Hans Kirk: Fiskerne

Værklæsning

Indledende fælles analyse og fortolkning af romanens indledning og samtale om konteksten.
Herefter gruppearbejde om romanens temaer, som mundede ud i produktion af podcasts.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Holberg

Erasmus Montanus (fortsat fra slutningen af 1.g) samt
uddrag af Niels Klims underjordiske rejse (Landet Mardak og landet Cocklecu).

Stil om Niels Klims underjordiske rejse (Videnskabslandet)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Aviser

Vi læser aviser (AIU)
Sproglig analyse og fortolkning af avisartikler.
Analyse og vurdering af mediers funktion i sociale, kulturelle og historiske sammenhænge.

Teori: Olsson, Henning og Henrik Poulsen: Ryd forsiden! - om nyhedsformidling s.44-56, 88-115

Stil med sproglig analyse og fortolkning (bl.a. med henblik på afsender og modtager) af en artikel fra Information tirsdag d.25.september
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Retorik

Retorik - teoretisk og praktisk

Dronningens Nytårstale 2014
Dronningens Nytårstale 2015
Selma Lagerlöfs tale ved modtagelse af Nobelprisen (læst på svensk)
Lars Løkkes Grundlovstale 2018

Eleverne skriver og holder taler

Stil om Ishiguros Nobel-tale (teksten er læst på svensk)

Forløbet tager udgangspunkt i grundforløbets undervisning i retorik og bygger videre herpå
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Romantik og romantisme

Oehlenschläger: Guldhornene (Falkenstjerne bd.1, s.255-257)
Ovid: De fire verdensaldre (fra: Forvandlinger, kopi)
H.C. Andersen: Nattergalen (Falkenstjerne bd.2, s.21-28)
H.C. Andersen: Historien om en Moder (Falkenstjerne bd.2, s.57-62)
H.C. Andersen: Dryaden (kopi)
H.C. Andersen: Den lille Havfrue (kopi)
H.C. Andersen: Den lille Idas blomster (kopi)
Blicher: Hosekræmmeren (Falkenstjerne bd.1, s.351-364)
Kierkegaard: Af: Enten- Eller (Falkenstjerne bd.2,s.64-70)
Kierkegaard: Af: Hvad vi lære af Lilierne på Marken og af Himlens Fugle (Falkenstjerne bd.2,s.77-80)

I forbindelse med en stil er desuden læst enten uddrag fra Enten-Eller eller fra Kærlighedens Gerninger.
De fem H.C. Andersen-tekster er læst som værk med fokus på H.C. Andersens natursyn

Litteraturens Veje
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 13 Et medieforløb

Nyheder i tv
Analyse og fortolkning af nyhedsindslag på tv
Lea Korsgaard: "Den der råber lyver" s.8-17
Olsson, Henning og Henrik Poulsen: Ryd forsiden! - om nyhedsformidling, s.140-151 og s.171-185
Filmen "Kongekabale"
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 14 Det moderne gennembrud

Brandes: Af: "Indledning til Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur" (Falkenstjerne bd.2, s.106-109)
Bang: Frøkenen (Falkenstjerne bd.2. s.191-195)
J.P.Jacobsen: Af: "Fru Marie Grubbe" (Falkenstjerne bd.2, s.120-128)
Pontoppidan: Naadsensbrød (Falkenstjerne bd.2, s.155-159)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 16 Essay og reflekterende artikel

Praktisk og teoretisk om essay og reflekterende skrivning (leder frem til den reflekterende artikel) - et sprogligt forløb

Virginia Woolf: Af: Eget Værelse
Knausgaard: "Kosmos' Idioter" (norsk)
Wivel: "Fem brød og to fisk" (fra: Heretica)
Rifbjerg: "Hvordan har vi det?" (Information, 4.januar 1991)

Klassen har desuden skrevet stil (reflekterende artikel) om:
Marilynne Robinson: "Fantasi og fællesskab" i "Da jeg var barn, læste jeg bøger".
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer