Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Historie A
Lærer(e) Kristian Helmersen
Hold 2017 HI/b (1b HI, 2b HI, 3b HI)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Da Danmark blev Danmark - (...)
Titel 2 DHO-forløb
Titel 3 Romerriget: Slaver og gladiatorer
Titel 4 Danmark i 1800tallet: Fra stormagt til småstat
Titel 5 Aztekerriget og spanske erobring
Titel 6 Kold krig i Nordkorea
Titel 7 Soldater i krig
Titel 8 Velfærdsstaten
Titel 9 Verden fra den kolde krigs afslutning til i dag

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Da Danmark blev Danmark - (...)

Titel: Da Danmark blev Danmark - vikingetiden som nationalt symbol
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 DHO-forløb

Info følger.

Koordineres med dansk.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Romerriget: Slaver og gladiatorer

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Danmark i 1800tallet: Fra stormagt til småstat

Danmark i 1800tallet: Fra stormagt til småstat

Forløbet havde følgende fokuspunkter:
- De lange og store linjer i Danmarks udvikling fra slutningen af 1700tallet til slutningen af 1800tallet.
- Overgangen til demokrati (eller hvad vi nu skal kalde det) omkring 1848 samt borgerkrigen (Treårskrigen) 1848-50.
- Nederlaget i 1864 og dets betydning for den danske selvforståelse.
- De politiske klasser - og kampe - i anden halvdel af 1800tallet. Herunder firepartisystemet, andelsbevægelsen, industrialiseringen og forfatningskampen.

Som del af forløbet var vi på ekskursion til Nationalmuseet, hvor fokus var på et besøg i Klunkehjemmet, men I skulle også gå gennem 1800tals-delen af udstillingen i Nationalmuseet.

Link til forløbssitet: https://sites.google.com/a/grks.dk/18-19-2-b-danmark-i-1800tallet-fra-stormagt-til-smaastat/home
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Aztekerriget og spanske erobring

Forløbsbeskrivelse 2b Aztekerriget og spanske erobring
(I dette forløb blev I undervist af pædagogikumkandidat Lin)

De faglige mål efter STX-bekendtgørelsen 2017 for historie:  - Analysere eksempler på samspillet mellem mennesker, natur, kultur og samfund gennem tiderne - Anvende en metodisk-kritisk tilgang til at udvælge og analysere historisk materiale, herunder eksempler på brug af historie. Derudover vi arbejdes  der med teorier, aktør/struktur og eurocentrisme/etnocentrisme.

Om forløbet
Forløbet søger at afdække den præcolumbianske mesoamerikansk udvikling, med særligt fokus på Aztekerne. For at forstå den aztekiske kultur, bliver vi nød til at starte med kort, at redegøre for de kulture som der var i Mesoamerika i den førklassiske -, den klassiske-  samt den senklassiske periode, såsom Olmekerne, Teotihuancán og Mayaerne, som alle har påvirket aztekernes kultur. I henhold til aztekerne vil vi lære om samfundsopbygning, forhold til natur, religion, menneskesyn, kultur samt forhold til andre indfødte. Forløbet leder op til at eleverne til sidst skal kunne forklare hvordan det kan være, at spanierne kunne sejre over en så mægtig kultur.
Endvidere skabes der er en forståelse for at størstedelen af den historieskrivning vi oftest møder er eurocentrisk, i henhold til fortælling om Mesoamerika.

Kernestof:
-Et forløb med udgangspunkt i samfund og kulturer udenfor Europa og USA
- kulturer og kulturmøder i Europas og verdens historie.
- forskellige styreformer og samfundsorganiseringer.
- Historiefaglig teorier og metoder

Fagligemål:
Reflektere over samspillet mellem fortid, nutid og fremtid samt over mennesket som historieskabt og historieskabende
Anvende en metodisk-kritisk tilgang til at udvælge og analysere historisk materiale, herunder eksempler på brug af historie
Analysere eksempler på samspillet mellem mennesker, natur, kultur og samfund gennem tiderne
Demonstrere viden om fagets identitet og metoder.

Litteratur:
Finn Madsen, Aztekerriget og den spanske erobring.  Mesoamerikas indianere i 1500 tallet. 1987 forlag Lee.
Jesper Nielsen: Opdaget? Mødet mellem indianerne og europæerne i 1500 tallets Mexico. 2018, Columbus

https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/mexico-leder-efter-sine-indianereKilder:
Finn Madsen – Aztekerriget og den spanske erobring 1991 3 opl.

Kilde 13. indvielse af det store tempel i 1478
Kilde 18. Aztekerriget fald og Cuauhtemocs overgivelse (s. 71-72)
Kilde 19. Las Casas: spaniernes blodige fremfærd (s. 73)
Kilde 20. Las Casas om indianernes karakteregenskaber (s. 74)
Kilde 21. De Sepúlveda om de indfødtes natur (s. 74)


Opdaget? Mødet mellem indianere og europæere i 1500-tallets Mexico Jesper Nielsen, 2018

Kilde 2. Monument over en højtstående mayakvinde (s. 80)
Kilde 4. de spanske krav til den indianske befolkning (s. 83-84)
Kilde 6. Cortés breve til den spanske konge (s. 87-90)
Kilde 8. Shagúns store værk om aztekerne (92-94)
Kilde 10. et aztekisk dig om erobringen  (s. 96)
Kilde 18. hvad indianerne skal- og de forbydes at gøre (s. 108-109)
Kilde 19 tvangsarbejde for spanierne (s. 109-110)

Dokumentar: BBC Hernan Cortez
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Kold krig i Nordkorea

Forløb om Nordkorea

I har bedt om at få et forløb om Nordkorea. I første lektion prøver vi sammen at fastlægge nogle linjer for forløbet.

Det endte ud sådan her:
Første del: Den kolde krig.
- I skal have viden om den kolde krig (med fokus på starten af perioden), herunder forståelse for ideologierne (og hvordan de er hinandens modsætninger) og øst-vest konflikten.
Anden del: Koreakrigen.
- I skal have viden om Koreakrigens årsager, forløb og afslutning. Herunder især USA's men også Kinas og Sovjetunionens årsager til at engagere sig i konflikten. I skal også have en forståelse for, hvordan Koreakrigen og den kolde krig stadig i dag kan forklare modsætningen mellem Nord- og Sydkorea, selvom det snart er 30 år siden, den kolde krig blev afsluttet.
Tredje del: Livet i Nordkorea i dag.
- Hvordan er det at leve i Nordkorea? Det får vi dels svar på af Kåre Bluitgen, der har boet 3 måneder i Nordkorea og fortæller om det i et afsnit af "Hjernekassen på P1" dels af en anden deltager i Hjernekassen som mere har fokus på den sult og nød, der også og i perioder præger Nordkorea. Og endeligt gennem en beretning af en kvinde, der flere gange forsøgte at undslippe Nordkorea og fortæller om det hendes opvækst og straf for flugtforsøget i en artikel fra Information.
Fjerde del: Den danske vinkel.
- Vi afslutter kort med dels den danske "deltagelse" i Koreakrigen (Jutlandia), dels dansk-nordkoreansk venskabsforening. Hvis vi har tid, skal vi også se på den officielle, udenrigsministerielle holdning til Nordkorea.

Dokumentaren https://www.dr.dk/tv/se/korea/korea-en-umulig-genforening/korea-en-umulig-genforening-1-2 er væsentlig som kernestof. Den ligger også i google mappen, hvis linket er dødt.

Bemærk, at selvom vi ikke har læst det som lektie, er kapitel 7 samt 8 i bogen "Korea i konflikt og forandring" en del af kernestoffet.
Kapitlet om Juche fra Bluitgens bog betragtes ikke som tvungent kernestof, men det vil selvfølgelig være en fordel at læse. Desuden har I måske noter fra det fra et gruppearbejde 9/5 2019.

Link til forløbsmappen i Google Drev: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1YiHlJR6nWGhqYA8iVgR9p3MdYH6BzY7G

Husk at I var til en kat-talk med Kåre Bluitgen i efteråret 2018. Denne indgår ikke som kernestof, men prøv alligevel om I kan huske noget.

Forløbet dækker især disse faglige mål og kernepunkter i læreplanen for historie A på stx 2017:
2.1. Faglige mål
Eleverne skal kunne:
̶  redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks, Europas og verdens historie
̶  redegøre for sammenhænge mellem den lokale, nationale, regionale, europæiske og globale udvikling
̶  opnå indsigt i, hvordan historiefaget kan medvirke til at forstå og løse problemer i nutiden
 
2.2. Kernestof
Gennem kernestoffet skal eleverne opnå faglig fordybelse, viden og kundskaber. Kernestoffet er:
̶  forskellige styreformer og samfundsorganiseringer
̶  stats- og nationsdannelser, herunder Danmarks
̶  nationale, regionale og globale konflikter og samarbejdsrelationer
̶  politiske ideologier, herunder ideologiernes kamp i det 20. århundrede
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Soldater i krig

Forløb om dels Vietnamkrigen, dels den danske deltagelse i Afghanistankrigen, men især om soldaternes (de amerikanske og danske) oplevelser.
Hvorfor blev soldaterne så påvirket psykisk, som de gjorde?
Hvordan kan man forklare de massakrer på civile, som man så i Vietnam?

Udover diverse fremstillingstekster og kildetekster så vi også billeder og især film og filmklip. De ligger som filer eller links på sitet:
https://sites.google.com/a/grks.dk/19-20-3-b-soldater-i-krig/home
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer