Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Historie A
Lærer(e) Maria Louise Storm Wesselhoff, Rasmus Knokgård Christensen
Hold 2017 HI/s (1s HI, 2s HI, 3s HI)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Romerriget
Titel 2 Renæssance
Titel 3 DHO - Det moderne gennembrud
Titel 4 Danmarks demokratisering
Titel 5 1. Verdenskrig og Mellemkrigstiden
Titel 6 Renæssance Revisited - Studietur
Titel 7 Individuelle projekter
Titel 8 Kina efter 1949
Titel 9 Den kolde krig
Titel 10 Vietnamkrigen
Titel 11 Kronologiforløb

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 4 Danmarks demokratisering

Forløbet kommer igennem den danske demokratiseringsproces fra ca. 1830 og frem til i dag. Herunder arbejdes indgående med besættelsestidens dilemmaer.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 1. Verdenskrig og Mellemkrigstiden

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Renæssance Revisited - Studietur

Formålet med dette forløb var udelukkende at repetere hovedpointer fra forløbet fra 1.g og så forberede de praktiske faglige aktiviteter i Firenze.
Her blev der arbejdet med street art som moderne parallel til kunsten i renæssancen, centralperspektivet og lokale gymnasieelevers personlige beretninger som kildemateriale.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Individuelle projekter

I dette forløb bestemmer I selv hvilket emne I vil arbejde med. I skal:

- Afgrænse emnet passende
- Opstille en problemformulering med tilhørende underspørgsmål
- Indsamle materiale til besvarelse af ovenstående
- Besvare jeres problemformulering
- Præsentere jeres emne og undersøgelse
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Kina efter 1949

Læringsmål for forløbet
- I kan beskrive og forklare Kinas historiske udvikling fra 1949 til i dag med udgangspunkt i Kinas Kommunistiske Parti.
- I kan analysere og anvende forskellige typer kildemateriale og anvende kildekritikken til at formulere historiske problemstillinger i forbindelse med Kinas udvikling.
- I kan stille spørgsmål til samt reflektere over, hvilken rolle Kinas historiske udvikling spiller for KKPs konsolidering og legitimering af sig selv.Materiale
Fremstillingsmateriale:
- Jens-Peter Fage Madsen, Kina på tærsklen til det 21. århundrede, Forlaget Lee, 2000, s. 35-45 (kapitel 4 Maos Kina), 64-69
- Portræt af Deng Xiaopeng, s. 102 i: Kina efter 1840 – Riget i midten i fokus på ny, 2011
- Portræt af Mao Zedong, s. 77-78, i: Kina efter 1840 – Riget i midten i fokus på ny, 2011
- ”Det harmoniske samfund? – Kina efter 2002”, i: Kina efter 1840 – Riget i midten i fokus på ny, 2011, s. 135-140
Kilder:
- ”The Ballad of Hua Mulan”, fx http://afe.easia.columbia.edu/ps/china/mulan.pdf (engelsk)
- ”Spurvejagt”, artikel fra Folkets Dagblad, april 1958
- ”Hold folkekommunernes røde flag højt og marcher videre” artikel i Folkets Dagblad 3. september 1958 i: Mao’s Kina – Politisk system og indre udvikling, ved Ib Faurby, redigeret af Rudi Thomasen, Gyldendal 1974, s. 52-53( tekst 17)
- ”Kurt Boelsgaard om Kulturrevolutionen, 1967”, i: Kina efter 1840 – Riget i midten i fokus på ny, 2011, s. 168-172
- ”Flemming Ytzen: Danske reaktioner på Mao Zedongs død”, i: Kina efter 1840 – Riget i midten i fokus på ny, 2011, s. 177-180
- ”Tale til undtagelsestilstandsenhederne d. 9. juni. Beijings indenlandske TV-kanal 27. juni 1989.” fra Tekst 4: Nedkæmpelsen af oprøret på Den himmelske freds Plads, juni 1989 i: Jens-Peter Fage Madsen: Kilder til Kinas Historie, Forlaget Lee 2000
Billeder:
- Kulturrevolutionen:
o ”Criticize the old world and a new world with Mao Zedong Thought as a Weapon”, 1966, chineseposters.net (Propagandaplakat)
o “Hold high the great red banner of Mao Zedong Thought – thoroughly smash the counterrevolutionary revisionist line in literature and art”, 1967, chineseposters.net (Propagandaplakat)
- Propagandaplakat: ”Everybody comes to beat sparrows”, 1956, fra: chineseposters.net

Film/TV
- Kina - det nye imperium, afsnit 1: ”Kina vågner”, 2002, 60 min. Via CFU
- China under Mao,  https://youtu.be/kdCgIHgu-KE, via youtube
- What is the cultural revolution, 7,26 min: https://www.youtube.com/watch?v=LGpmVs0_Dbc&feature=youtu.be , via Youtube
- Youtube: https://youtu.be/NdhVe2MmPbE, What happened af Tianmen Square? 2 min.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Den kolde krig

Beskrivelse
Forløbet om den kolde krig har flere formål: at belyse, hvordan en alliance, der sammen vandt 2. Verdenskrig, allerede inden krigens slutning slog sprækker og endte i en opdeling af verden i to modstridende ideologier; at undersøge præmisserne for den kolde krig, særligt i forhold til den militære magtbalance og supermagternes syn på resten af verden gennem et kold krigs-filter og ikke mindst deres syn på sig selv. I forløbet har vi derfor undersøgt hvornår og hvorfor Den kolde krig opstod, herunder hvordan det er blevet diskuteret af historikere i eftertiden; vi har set på Berlinsmurens opførelse, livet bag Berlinmuren ved et foredrag af Lasse Soll Sunde, samt belyst årsagerne til Berlinmurens fald. I forlængelse heraf har vi set nærmere på årsagerne til Sovejtunionens sammenbrud samt set første afsnit af serien Chernobyl fra HBO og diskuteret historiebrug –og formidling i denne.
Klassen har været på ekskursion til Ejbybunkeren i forbindelse med forløbet.

Læringsmål for forløbet
- I kan definere hvad en politisk ideologi er og forklare forskellene på de to stridende ideologier under den kolde krig.
- I kan huske og gengive viden om centrale begivenheder i perioden 1945 og frem til i dag.
- I kan analysere og anvende forskellige typer kildemateriale, fx dokumentarfilm og taler.
- I kan anvende kildekritik, særligt diskursanalyse, til at forklare supermagternes syn på hinanden og sig selv i løbet af den kolde krig.
- I kan argumentere for årsagerne til og konsekvenserne af Sovjetunionens sammenbrud i 1991.
- I kan perspektivere jeres historiske viden om den kolde krig og ideologierne til nutidige problemstillinger.

Materiale:
Grundbog til Historie – Fra Kold krig til globalisering, Systime, 2009-2013, ss. 15-18, 21-23; 31-33, 36-39, 77-80, 83-84, 161-174. (kilde 1: Churchill: "jerntæppet" og kilde 2 Stalin: "Sovjetunionens ret", kilde 14 + 15 (83-84) om Berlinmuren, kilde 34 om Berlinmurens fald).
”Tjernobylulykken”, Malene Fenger-Grøndahl, Bureauet, juni 2019, Faktalink; https://faktalink.dk/titelliste/tjer
” Sådan skete verdens værste atomulykke i Tjernobyl for 30 år siden”, Maria Christine Madsen, Berlingske.dk, 27.4.2016
”Chernobyl”, Afsnit 1, HBO, instruktør Craig Mazin 2019.
Synspunktsmateriale:
Hans Christian Nørregaard: Murens fald i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 19. maj 2020 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=244827
Thomsen, Lars Ulrik: ”Sovjetunionens storhed og fald”, kronik i arbejderen.dk, 16.9.2016, https://arbejderen.dk/kronik/sovjetunionens-storhed-og-fald (set maj 2020)
Dokumentar:
”Kammerater 1917-1945” – 1. del af Sir Jeremy Isaacs dokumentarserie om den kolde krig. (47 min), Dokumentar (via CFU)
KatTalk: Livet bag Muren: Hvordan var livet bag Berlinmuren og hvilken betydning spillede muren under Den Kolde Krig? Og hvordan gjorde østtyskerne oprør? I dette foredrag går den store fortælling hånd i hånd med de enkelte skæbner, der havde Stasis lange arme og murens eksistens tæt inde på livet. v/Lasse Soll Sunde.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Vietnamkrigen

Bipolaritet prægede verden i perioden 1945-1989. Den Kolde Krig og kampen mellem de to ideologier: kommunisme og liberalisme satte sit præg på hverdagen for verdens befolkning – specielt frygten for at liberalisme/demokrati ville tabe til kommunisterne. Denne frygt kom måske særligt til udtryk i Vietnamkrigen, 1945-1975. I dette forløb er fokus derfor på at forstå, hvordan et lille land i Sydøstasien kom til at spille en hovedrolle i den ideologiske magtkamp.  Forløbet har nedslag i konfliktens spæde start efter 2. Verdenskrigs afslutning og med et kort tilbageblik på den franske imperialismes rolle for magtstrukturen i Sydvietnam.
Eleverne arbejder med fremstillingsmateriale og varieret kildemateriale dels med fokus på, hvordan konflikten udvikler sig til en krig i Vietnam og dels med fokus på, hvordan Vietnamkrigen og amerikansk politik gensidigt påvirkede hinanden. I slutningen af forløbet skal eleverne anvende deres viden om konflikten til at fokusere på at analysere og diskutere, hvordan krigen blev formidlet i medierne i USA, samt hvordan den senere blev formidlet i fiktions-film og dokumentarfilm. Herunder har vi diskuteret hvorfor krigen også kaldtes ”TV-krigen”, samt hvilken indflydelse mediernes formidling af krigen havde på folkestemningen i USA. I den forbindelse har klassen arbejdet i grupper om at analysere uddrag af følgende Vietnamfilm: Green Barrets, Deer Hunter, Apocalypse Now, Rambo II, Platoon, Full Metal Jacket og Born on the 4th of July.
I forhold til krigens afslutning vil fokus være på Saigons Fald og hvilke årsager der var udslagsgivende for Sydvietnams kollaps.

Efter forløbet skal eleverne kunne:
- Redegøre i store træk for Vietnams historie op til Vietnamkrigen og for relevante begivenheder under Vietnamkrigen frem til Sydvietnams kollaps, fx Operation Rolling Thunder, Tet-offensiven og Saigons Fald.
- Anvende kildemateriale til at belyse Vietnamkrigen fra et mikroperspektiv, fx hvordan Vietnameserne oplevede krigen.
- Analysere billeder og filmklip kildekritisk og anvende dette til at forklare, hvordan Vietnamkrigen blev medieret i samtiden, samt diskutere, hvor-vidt medierne spillede en rolle for krigens afslutning og for folkestemningen for/imod krigen i USA.
- Diskutere, hvad der førte til Sydvietnams kollaps og hvorvidt USA vandt eller tabte krigen.

Materiale
Bjerre-Poulsen, Niels: Vietnam – den kolde krigs slagmark, 1945-1975, Gyldendal 2016 1.udgave, ss. 32-34, 47-48, 75-84, 95-99, 101-106, 108-109, 117-124, 144-153, 164, 167. (herunder kilde 7: Ho Chi Minh udråber Republikken Vietnam + 11: Præsident Dwight D. Eisenhower beskriver ”dominoteorien”, kilde 19+20, 23, 24, 25,
Dokumentar + tekst om dokumentargenren: Ken Burns Vietnam-dokumentar, afsnit 6; Jan-marts 1968
”Vietnamkrigen er stadig et blødende sår”, Bent Blüdnikow, 9.3.2015, Berlingske.dk; https://www.berlingske.dk/boganmeldelser/vietnam-krigen-er-stadig-et-bloedende-saar (Maj 2020)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Kronologiforløb

I slutningen af 3.g gennemføres et kronologiforløb, hvor stoffet fra det samlede treårige forløb indplaceres i en kronologisk sammenhæng med fokus på brud, kontinuitet og periodiserings-principper.
Formålet med kronologiforløbet er således at give jer mulighed for at beskæftige jer med de forløb og emner, som har indgået i det samlede undervisningsforløb, i et kronologisk perspektiv.

Formål med forløbet:
- Repetition af tidligere forløb.
- Kritisk arbejde med brud og kontinuitet og historiens lange linjer, samt periodiseringsprincipper.

Produktkrav:
- Rapport i Googledrev 2-3 normalsider
- Fremlæggelse på max. 15 minutter!!
- Powerpoint som understøttelse af fremlæggelsen

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer