Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e) Bodil Lanng Pallisgaard, Eva Gudmand Pedersen
Hold 2017 id/x (1x id, 2x id, 2x id (puljetid), 3x id, 3x id (puljetid))
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Opvarmning og introduktion til dans
Titel 2 Funktionel træning
Titel 3 Boldbasis
Titel 4 Redskabsgymnastik og parkour
Titel 5 Crossfit
Titel 6 Hip hop
Titel 7 Fodbold
Titel 8 Træningsprojekt og fodbold
Titel 9 Floorball
Titel 10 Jive og Les Lanciers
Titel 11 Forløb#9

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Opvarmning og introduktion til dans

Formålet med forløbet i opvarmning til musik er, at du bliver i stand til at planlægge og udføre
et opvarmningsprogram til musik, som varmer kroppen op og gør udøveren klar til at dyrke idræt
bagefter. Du skal altså have en teoretisk og praktisk indsigt i, hvad et opvarmningsprogram til
musik indeholder, hvordan det bygges op, og hvordan man bruger musikken aktivt.

Hvad skal I kunne?
- Høre musikkens tælling og starte bevægelsen på 1. taktslag i musikken
- Holde rytmen og udføre bevægelser i takt til musikken
- Planlægge øvelserne til et opvarmningsprogram til musik på ca. 15 min
- Finde egnet musik til de fundne øvelser
- Udføre eget opvarmningsprogram og instruere en gruppe/et hold i det
- Argumentere for opbygningen af programmet, øvelserne og musikvalget
- Demonstrere forståelse for progression i intensitet og øvelsesvalg
- Koordinere bevægelser og udføre opvarmningsøvelser teknisk korrekt
- Reflektere og kommentere på andre gruppers opvarmningsprogrammer
- Vise teoretisk forståelse for, hvorfor man varmer op
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Funktionel træning

Formålet med forløbet i funktionel træning er en grundlæggende indføring i træningsformen, kendskab til centrale tekniske øvelser og forståelse for de forskellige måder, træningen kan sammensættes på.
I de første lektioner har fokus primært været på øvelser med egen kropsvægt, og efterfølgende er der blevet inddraget kettlebells. I hver lektion skal I desuden lære en ny måde at sammensætte træningen på.
Forløbsprøven tager udgangspunkt i de gennemgåede tekniske øvelser og de forskellige måder at sammensætte træningen på.

HVAD SKAL I KUNNE?
- Udføre øvelser med egen kropsvægt på en teknisk korrekt måde
- Udføre øvelser med det inddragede udstyr på en teknisk korrekt måde
- Sammensætte og præsentere øvelser og programmer på en fornuftig måde
- Være fysisk i stand til at gennemføre øvelser og programmer
- Støtte, korrigere, motivere, og tælle for jeres klassekammerater

ØVELSER I FORVENTES AT KENDE:
-Atomic sit-ups
-Wall climbers
-Push-up release (variationer: knæ, tæer, bred, smal)
-Burpees
-Squat (variationer: jump, m. vægt)
-Kettlebell swing
-Russian twist
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Boldbasis

Formålet med forløbet:

I boldbasisforløbet er formålet at eleverne afprøver forskellige kaosspil for på den måde at forbedre deres spilforståelse. Der trænes sammenspil, boldforståelse og placering på banen i forskellige kontekster og eleverne lærer at overføre deres viden fra et boldspil til et andet.

Eleverne bliver introduceret for spilhjulet og skal i grupper udarbejde deres eget boldspil, som skal præsenteres for og afprøves af resten af klassens elever.
Gruppearbejdet evalueres af lærer og elever

Eleven bedømmes på baggrund af:

- forståelsen af bevægelsesmønstre og kommunikation i kaosspil
- tekniske færdigheder/teknisk forståelse i boldhåndtering
- forståelsen af spilhjulets elementer i spiludvikling
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Boldspil 13-05-2018
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Redskabsgymnastik og parkour

Forløbsplan:

Formålet med redskabsgymnastik og parkour forløbet er, at arbejde med elevernes kropskontrol og bevægelseskvalitet. Eleverne skal mestre basale færdigheder inden for de to bevægelseskulturer. Eleverne skal bevidstgøres om forskelle og ligheder mellem redskabsgymnastik og parkour, så de kan bruge deres kropslige færdigheder i begge sammenhænge.

Der er fokus på, at eleverne vænnes til at have vægt på armene og at have hovedet nedad. Eleverne skal kunne udføre de udvalgte spring/færdigheder. Der arbejdes med sikker modtagning og herunder tillid til modtager.

Forløbet afsluttes med en video i grupper, hvor eleverne filmer udvalgte færdigheder inden for både redskabsgymnastik og parkour.
Læringsmål for forløbet:

Forstå forskelle og ligheder i bevægelsesmønstrene mellem parkour og redskabsgymnastik.

Kunne udføre precision jumps, cat crawl, step vault, lazy vault og monkey med flow og kvalitet i bevægelserne

Kunne vurdere hvilken teknik, der kan anvendes ved en forhindring.

At kunne spænde op i kroppen, lave passende afsæt og kunne lave kip-bevægelse.

At kunne udføre forlæns rulle, håndstand (gerne med modtagning), vejrmølle og evt. hovedspring, med god kvalitet i bevægelserne

At kunne modtage sikkert og korrekt, primært ved håndstand og hovedspring.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Crossfit

LÆRINGSMÅL/HVAD SKAL I KUNNE?

Udføre følgende øvelser på en teknisk korrekt måde:
- Kettlebell snatch
- Turkish get-up
- Dødløft
- Jerk
- Evt. fuldt clean and jerk

Sammensætte og præsentere øvelser og programmer på en fornuftig måde (jeres egen WOD)

Være fysisk i stand til at gennemføre øvelser og programmer, herunder:
- have en god fysisk kapacitet
- kunne vælge passende vægte til de givne øvelser i forhold til den tid/de antal gentagelser der skal arbejdes

Støtte, motivere og korrigere for dine klassekammerater, herunder at kunne komme med relevante fokuspunkter til dine klassekammerater, for at de kan lave øvelserne mere teknisk korrekt

Have forståelse for begreberne aerob og anaerob træning, herunder
- At kunne redegøre for om en given øvelse primært er aerob eller anaerob
- At kunne forklare hvilke energisystemer der primært trænes
- At kunne redegøre for effekterne af de to typer af træning
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Hip hop

Formål:
I dette forløb skal eleven tilegne sig foreviste koreografier og derudover skal eleven selv arbejde med at lave både mindre og større hiphop-koreografier. Eleven skal i løbet af forløbet indlære nogle af de basic moves og udtryk, som man bruger i hiphop-dans og breakdance. I forløbet kommer eleven til at arbejde med hiphop i form af koreografier, freestyle, freezes, battles og poses, så det kræver mod, samarbejde, kreativitet og rytme.

Evalueringskriterier:
-Koordination med både arme og ben i takt til musikken ved indlæring af nye serier
-Bevægelseskvalitet og udtryk - ofte med bounce (let på tå, ned i knæ, ikke for rank holdning og med lidt attitude)
-Freestyle og kreativitet, herunder - Sammensætte øvede/kendte bevægelser på en ny måde i forskellige koreografier
-En vis grad af freestyle/improvisation
-Sammensætte bevægelser der tilgodeser Laban BESS forskellige kategorier
-Kropsbeherskelse, herunder: - Balance i freezes - Styrke til at udføre freezes
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Fodbold

Formålet med fodboldforløbet er en grundlæggende  indføring i de centrale elementer af fodboldspillet. Undervisningen har været lærerstyret, således at der sikres, at alle elever kan mestre basale færdigheder.
Der er fokus på mange boldberøringer, således at eleverne hurtigt kan få en fornemmelse af spillets tekniske elementer. I de første lektioner er der fokus på boldtilvænning og bevægelse på en fodboldbane, mens der i de følgende lektioner øves finter og vendinger, afleveringer samt afslutninger. Det hele sættes sammen i de sidste lektioner, hvor der er fokus på offensiv og defensiv samspil og taktik.
Til afslutning sammensættes alle elementerne i en kamp situation, hvor eleverne spiller en rigtig kamp.

Læringsmål:
• Drible med bolden, mens du har kontrol over den tæt ved dine fødder
• Udføre vendinger med og uden moderat pres fra modstander
• Beherske indersideafleveringer til makker 3-10 meter væk.
• Tæmme bolden efter modtagning af indersideaflevering fra makker 3-10 meter væk
• Returnere bold i luften til makkers hænder, når denne kaster til dig fra 1-2 meters afstand
• Indgå i samspil med medspillere, mens en modspiller presser ( eks.4:1)
• Gøre dig spilbar, når en medspiller har brug for at aflevere bolden (eks. Bandespil eller overlap)
• Afslutte mod mål både med og uden moderat pres fra modstander
• Stille sig i korrekt forsvarsposition og tage bolden fra modstander, som er i moderat tempo.
• Få en forståelse af forskellen på zone og mand-mand forsvar.
• Indgå i kampsituationer, hvor du modtager bolden og spiller den videre.

Litteratur:

Udleveret dokument om de grundlæggende fodboldregler fra underviseren.
- https://www.888sport.dk/blog/fodbold/det-store-overblik-fodboldregler-begyndere-infografik

https://www.youtube.com/watch?v=OmUHfT1ub6o
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Træningsprojekt og fodbold

Form og formål
Som en del af idrætsundervisningen skal eleverne udarbejde, gennemføre og evaluere et træningsprogram, der har til hensigt at forbedre deres fysiske (fodbold)kondition og dermed deres generelle træningstilstand og sundhed. I dette forløb vil rammen for projektet være fodboldtræning, og det er således en god ‘fodboldform’, som der sigtes mod. Træningsprojektet er af 10 ugers varighed, og skal hjælpe eleverne til at omsætte deres viden om kroppen og træning i praksis. Eleverne skal planlægge, gennemføre og evaluere et træningsprogram og derigennem komme i bedre fysisk form og øge deres sundhed.  På baggrund af den teoretiske og praktiske idrætsundervisning udformer eleverne et træningsprogram, der passer til lige præcis deres målsætning og dine behov.


Produkt og evaluering
En central del af ”Træningsprojektet” er den indledende og den afsluttende test af elevernes fodboldform. Disse tests danner rammen om forløbet og er de videnskabelige data, der evalueres ud fra. Afslutningsvis skal eleverne aflevere en rapport med teori, træningsplan, logbog, testresultater og en konklusion. Både rapporten og elevernes fysiske form vil indgå som en helhedsbedømmelse af forløbet.

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Logbog, virtuelt modul 12-11-2019
Træningsprojekt 3x 25-11-2019
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Floorball

Formålet med floorballforløbet er en grundlæggende indføring i de centrale aspekter af
floorball. I første lektion er hovedvægten på basale boldtilvænningsøvelser. I de følgende lektioner øves driblinger, afleveringer og afslutninger, og det hele sættes sammen undevejs, hvor sammenspil og taktik er fokus.
Forløbet tager udgangspunkt i de vigtigste og mest centrale elementer af de gennemgåede
øvelser.

Eleverne evalueres ved en afsluttende film, hvori de viser deres færdigheder indenfor: afleveringer, modtagninger (med trækskud), afslutning (med slagskud) og en spilsituation 5 vs. 5.

Læringsmål
- Aflevering til makker
- Modtagning af aflevering
- Drible med forside/bagside af stav stående og i let tempo
- Drible med bolden zigzag gennem kegler uden at miste kontrol med bolden
- Indgå i samspil med medspiller, mens modstander presser
- Udføre et korrekt slagskud mod mål
- Afslutte mod mål både med og uden moderat pres fra modstander
- Kunne følge løbemønstre i taktiske øvelser
- Indgå i kampsituationer, hvor du modtager bolden og spiller den videre
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Jive og Les Lanciers

Formålet med forløbet er at beherske dansen jive samt Las Lancier. Eleverne har skulle opnå en forståelse for dansens teknik og rytme, samt en teoretisk forståelse af dansens historiske baggrund. I starten havde eleverne fokus på grundtrinene samt bevægelse til musikken. Efterfølgende har vi bygget flere variationer på, udviklet forskellige rutiner. Slutteligt har eleverne sammensat en kort koreografi, hvor de inddrog trin fra både jive og les lanciers.

Evalueringskriterier:
Musikforståelse: i stand til at begynde på den rigtige takt i musikken og i stand til at følge rytmen
Teoretisk forståelse for stilarternes oprindelse, kultur og udtryk
Tekniske færdigheder. placering og bevægelse af fødder, ben og hofte i dansen
- Tekniske færdigheder mht. kropsholdning og dansefatninger
- Kunne flere forskellige dansevariationer
- Sætte variationerne sammen til små serier inden for den valgte dans
- Kunne føre en partner/blive ført af en partner
- Sammensætte bevægelser der tilgodeser Laban BESS forskellige kategorier
- Kunne arbejde innovativt og sammensætte en dans der tilgodeser begge stilarter
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Forløb#9

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer