Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Matematik A
Lærer(e) Christian Wejdemann
Hold 2017 MA/z (1z MA, 2z MA, 3z MA)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Procentregning
Titel 2 Modellering med differensligninger
Titel 3 Rentesregning
Titel 4 Trigonometri
Titel 5 Funktioner 1
Titel 6 Funktioner 2
Titel 7 Indekstal
Titel 8 Differentialregning 1
Titel 9 Uendelighed
Titel 10 Differentialregning 2
Titel 11 Deskriptiv statistik
Titel 12 Differentialregning 3
Titel 13 Kombinatorik
Titel 14 Sandsynlighedsregning 1
Titel 15 InterMat 1
Titel 16 Sandsynlighedsregning 2
Titel 17 Forberedelse til årsprøve
Titel 18 Potenser, brøker og negative tal
Titel 19 Analytisk geometri
Titel 20 Parallelforskydning af grafer
Titel 21 Trigonometriske funktioner
Titel 22 Sandsynlighedsregning (repetition)
Titel 23 Vektorer
Titel 24 Vektorfunktioner
Titel 25 Integralregning
Titel 26 Differentialligninger 1
Titel 27 Komplekse tal
Titel 28 Differentialligninger 2
Titel 29 Funktioner af to variable
Titel 30 Kontinuerte fordelinger
Titel 31 Regression
Titel 32 Træning til eksamen
Titel 33 Forberedelsesmateriale

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Procentregning

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Modellering med differensligninger

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Rentesregning

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Trigonometri

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Funktioner 1

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Funktioner 2

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Indekstal

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Differentialregning 1

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Differentialregning 2

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Deskriptiv statistik

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Differentialregning 3

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 13 Kombinatorik

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 14 Sandsynlighedsregning 1

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 15 InterMat 1

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 16 Sandsynlighedsregning 2

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 17 Forberedelse til årsprøve

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 18 Potenser, brøker og negative tal

Forløbets overordnede emner er:
• Potenser
• Brøker
• Negative tal

Se forløbsoversigt for kontrolspørgsmål

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 19 Analytisk geometri

Forløbets overordnede emner er:
• Koordinatsystemer og punktmængder
• Cirklen
• Den rette linje

Se forløbsoversigt for kontrolspørgsmål

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 20 Parallelforskydning af grafer

Forløbets overordnede emner er:
• Lodret og vandret parallelforskydning af grafer

Se forløbsoversigt for kontrolspørgsmål

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 21 Trigonometriske funktioner

Forløbets overordnede emner er:
• Radiantal
• Funktionerne sin, cos og tan(x)
• Harmoniske svingninger
• Differentiation af sin, cos og tan

Se forløbsoversigt for kontrolspørgsmål

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 22 Sandsynlighedsregning (repetition)

Repetition af tidligere gennemgået stof (ikke nyt pensum)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 23 Vektorer

Forløbets overordnede emner er:
• Vektorer i planen
• Regning med vektorer og tegning af vektorer
• Prikprodukt og vinkel mellem vektorer
• Tværvektor og determinant
• Projektion af vektor på vektor
• Linjens parameterfremstilling og ligning
• Afstand fra punkt til linje
• Linjers skæring med cirkler

Se forløbsoversigt for kontrolspørgsmål

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 24 Vektorfunktioner

Forløbets overordnede emner er:
• Vektorfunktioner og parameterkurver
• Differentiation af vektorfunktioner
• Kurveundersøgelse

Se forløbsoversigt for kontrolspørgsmål

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 25 Integralregning

Forløbets overordnede emner er:
• Stamfunktioner og det ubestemte integral
• Integration ved substitution
• Det bestemte integral
• Areal, volumen og kurvelængde

Se forløbsoversigt for kontrolspørgsmål

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 26 Differentialligninger 1

Forløbets overordnede emner er:
-Differentialligninger og retningsfelter
-Den lineære 1. ordens differentialligning
-Ligningerne y'=ky, y'=b-ay
-Separation af de variable
-Den logistiske ligning y'=(b-ay)y
-Opstilling af differentialligninger
-Numerisk løsning af differentialligninger
-Kompartmentmodeller, epidemimodeller, Lotka-Volterra-modeller

Se forløbsoversigt for kontrolspørgsmål

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 27 Komplekse tal

Forberedelsesmateriale til terminsprøven
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 28 Differentialligninger 2

Forløbets overordnede emner er:
-Differentialligninger og retningsfelter
-Den lineære 1. ordens differentialligning
-Ligningerne y'=ky, y'=b-ay
-Separation af de variable
-Den logistiske ligning y'=(b-ay)y
-Opstilling af differentialligninger
-Numerisk løsning af differentialligninger
-Kompartmentmodeller, epidemimodeller, Lotka-Volterra-modeller

Se forløbsoversigt for kontrolspørgsmål

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 32 Træning til eksamen

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 33 Forberedelsesmateriale

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer