Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Engelsk A
Lærer(e) Anne Marie Juel, Camilla Sonne Wellendorf
Hold 2017 EN/a (1a EN, 2a EN, 2a EN (puljetid), 3a EN)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Fantasy
Titel 2 Violence
Titel 3 Immigrants
Titel 4 The fault in Our Stars
Titel 5 South Africa
Titel 6 Reactions to War
Titel 7 Post-modern literature
Titel 8 Victim or Villain. Contemporary refugee narratives
Titel 9 American Dreams
Titel 10 Shakespeare
Titel 11 The Romantic Age
Titel 12 Repetition og eksamentræning

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Fantasy

I dette tema læser vi tekster og ser film i fantasygenren.
Læringsmål:
At kende til fantasygenren generelt
At kunne anvende relevante begreber til at analysere og fortolke fantasygenren
At kunne forholde sig til, hvad en læser/seer af fantasy kan få ud af genren
At kunne kommunikere sin egen holdning om fantasy præcist.

Ydermere arbejdes der skriftligt med outlines, så eleverne behersker denne genre, som er en mulig opgave til den skriftlige eksamen i engelsk.

Tekster og film


Worlds of Fantasy (5 sider)
CS. Lewis: The Lion, the Witch and the Wardrobe chp 1 (4,5 sider)
J.K. Rowlings: Harry Potter and the Philopsopher's Stone (6,5 sider)
Neil Gaiman: Troll Bridge (5,5 sider)

Film

Harry Potter and the Philosopher's Stone

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Violence

Vi læser tekster og ser en dokumentar om vold i USA og England. Der lægges vægt på, hvordan vold fremstilles i teksten/filmen og hvilken funktion, volden har. Eleverne skal kunne forholde til forskellige aspekter af vold og kunne reflektere over, hvad det er, der får mennesker til at begå voldelige handlinger.
Fiction:

Mighty, Mighty Bosstones: High School Dance (1 side)
Lesley Glaister: Serrulsalmus (6 sider)
Tich Miller (0,5 sider)
The History Teacher (0,5 sider)
Marita Conlon-McKenna: Good Girl (8 sider)
Trump on Guns (2 sider)
Beware of the Rape Allegation Bandwagen (3 sider)

Film:
The Hunger Games 1
The Colombine Killers (https://www.youtube.com/watch?v=w2QARQO5jnI)

Andet:
How to read an analyze (7 sider)
Grammatik (5 sider)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Immigrants

Der læses tekster om immigranter til USA og England. Eleverne skal have en viden om, hvorfor mennesker emigrerer til et andet land, og hvilke grunde, folk har til at emigrere til England og USA.
De skal derudover læse tekster og se film med dette fokus for øje, når de analyserer og fortolker.

Film:
East is East:


Fiction:
Emma Lazerus: The New Colossus (1 side)
John Agaard: Listen Mr. Oxford Don (1 side)
Hanif Kureishi My Son the Fanatic (10 sider)
Enoch Powell: Rivers of Blood (5 sider)

Andet:
Grammatik (4 sider)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 The fault in Our Stars

Learning targets:
To read a full novel in English
To know characteristics of the genre – what makes a novel a novel?
To do a literary analysis based on central themes in a long literary text – here a novel
To use relevant terminology in an analysis
To choose relevant quotes as well as using quotes actively both orally and in writing
To argue a personal opinion in a professional manner
To compare a novel and its screen- adaption – to know differences between literary and cinematic effects and means.

Forløbet omfang: 313 sider.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 South Africa

Forløbet fokuserer på Apartheid-systemet i Sydafrika og på det sydafrikanske samfunds udfordringer i dag. Der læses noveller og artikler, ligesom der arbejdes med film.

Learning targets:
You have knowledge of South African history, especially the Apartheid period.
You have knowledge of South African society today, and the challenges that the country is struggling with.
You can use the knowledge of South Africa when analyzing South African fiction and non-fiction.


Materiale:
- Beyer: Timeless Themes, L og R Uddannelse, 2013, s. 41-42(SA historical background) og s.50-51(De Klerk's speech on the opening of parliament, 1990)

- "Country Lovers" by Nadine Gordimer in: Kilduff, Hamer and McCannon: "Working With Short Stories", Cambridge, 1991

- "The Guilt" by Rayda Jacobs in: Engberg-Pedersen m.fl, Contexts, Gyldendal, 2004

-  "THE PRICE OF FREEDOM - a special report on South Africa", The Economist, June 3rd 2010  

- Film: Mandela Long Walk to Freedom, directed by Juston Chadwick, 2013

- Poem: "I expect more from you", by Vangile Gantsho, http://www.poetryforlife.co.za/index.php/poem-selection/south-african-selection/81-i-expect-more-from-you

Forløbets omfang: 35 sider ink. grammatik og oplæg til skriftligt arbejde
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Reactions to War

SROemne i samarbejde med Fransk hvor der fokuseres på de menneskelige konsekvenser af Første verdenskrig.

Læringsmål:
1) At kunne anvende faglige begreber om FORM i analysen og fortolkning af poesi
2) At kunne anvende faglige begreber om INDHOLD i analysen og fortolkning af poesi
3) At kunne anvende faglige begreber i analyse og fortolkning af novellen
4) At kunne anvende et varieret ordforråd, som gør det muligt ubesværet at deltage i en samtale og diskussion på engelsk om emnet
5) At kunne sammenligne forskellige digteres og forfatteres holdning til krig og måderne hvorpå, holdningen kommer til udtryk
6) At kunne reflektere over forskelle mellem genrerne poesi og novelle som udtryksmiddel.
7) At have kendskab til Første Verdenskrigs aktører, forløb og konsekvenser.


Primær litteratur:
• Brook, Rupert: “The Soldier”(1915) in Ward, Delaney and Fiorina, Fields of Vision vol 2, Pearson, 2003.
• Hemingway, Ernest: “Soldier’s Home” in Olesen, Chr., From Battle mind to home mind, Columbus, 2013.
• McCrae, John McCrae: “In Flanders Fields”(1915), The Poetry Foundation, https://www.poetryfoundation.org/poems/47380/in-flanders-fields (set den 1/12-2018)
• Owen, Wilfred: “Dulce et Decorum Est”(1920) in Ward, Delaney and Fiorina, Fields of Vision vol 2, Pearson, 2003
• Sassoon, Siegfried, “Base Details”(1918) in  Ward, Delaney and Fiorina, Fields of Vision vol 2, Pearson, 2003

Sekundær litteratur:
• “5 things you need to know” from IWM https://www.iwm.org.uk/history/5-things-you-need-to-know-about-the-first-world-war (set den 1/12-2018)
• Mustad og Rahbek, A short introduction to the history of the United Kingdom, afsnittet “The Great War, 1914-1918”, Engbokforlaget, 2006.
• Møller, Jørgen: “Det Store Uskyldstab” i Weekendavisen, 23/2-2018
• “Shell shock”,  https://www.youtube.com/watch?v=SS1dO0JC2EE (set den 1/12-2018)
Forløbets omfang: 20 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Post-modern literature

Learning targets:
-You can analyse fiction, both short stories, film and a novels, using relevant terminology.
-You know what characterizes post-modern literature and can use this in your analysis and interpretation of post-modern literature.
-You can find key-quotes to support your analysis and interpretation

Der introduceres til post-moderne fiktion med fokus på individet i storbyen. Her er temaer som fremmedgørelse, individualisme, narcissisme, forbrugssamfund og selvoptagethed i fokus.

Materiale:

Rene Bühlman: Now and Zen. Postmodern stories from London. Systime, 1995
- "Born Again" by Anne Billson
- "The Red Line" by Charles Higson

Nick Hornby: About A Boy, Penguin 1998, s. 5-7 og 11-16
Film: About A Boy, directed by Chris and Paul Weitz, 2002

Fight Club by Chuck Palahniuk, Vintage books, 1997
Film: Fight Club, directed by David Fincher, 1999.

Trine Østergård: The English Handbook, Systime 2017, s.242-247
(film analysis)

Forløbets omfang: 250 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 24 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Victim or Villain. Contemporary refugee narratives

Emnet tager sit udgangspunkt i den internationale flygtningekrise der i Danmark kulminerede i sommeren 2015, da store grupper af flygtninge kom til Danmark til fods via motorvejen fra Tyskland. Der arbejdes med problematikken som et globalt problem, hvor der arbejdes med engelsk som lingua franca, og der er fokus på forskellige narrativer omkring emnet. Der er særligt fokus på non-fiction tekster, som essays og artikler, og der arbejdes også med fiktion, digte og en novelle.

Læringmål:
-At analysere, fortolke og diskutere forskellige genrer, vha. relevante tekstanalytiske metoder.
-At diskutere et nutidigt emne i et globalt perspektiv.
-At genkende og analysere forskellige argumenter og typer af argumenter.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Repetition og eksamentræning

En del af forløbet er afholdt som virtuel undervisning pga Covid-19.
Der er arbejdet med skriftlighed generelt, mundtlighed generelt og grammatik.


Eleverne i er i løbet af de tre år undervist i brug af følgende on-line hjælpemidler.
Online grammatikken Engram på www.minlaering.dk
Oxford Learners' Dictionaries  https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
Merriam-Webster's dictionary  https://www.merriam-webster.com/
Gyldendals røde ordbøger - online. https://ordbog.gyldendal.dk/

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 24 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer