Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Samfundsfag A
Lærer(e) Hans Jørgen Sivertsen, Kristian Helmersen
Hold 2017 SA/p (1p SA, 2p SA, 3p SA)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Politiske ideologier
Titel 2 Ideologiske forgreninger
Titel 3 Partiadfærd
Titel 4 Vælgeradfærd
Titel 5 Statsborger/medborger
Titel 6 Medier
Titel 7 Magt
Titel 8 Økonomi
Titel 9 Den danske velfærdsstats fremtid
Titel 10 SRO-træning: Er vi konkurrencestatens fodsoldater?
Titel 11 SRO: Ulighed i Storbritannien
Titel 12 Opsamling, opdatering og skriftlighed - og valg?
Titel 13 International politik
Titel 14 Globalisering og sociologi
Titel 15 Dansk udenrigspolitik og diskursteori

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Politiske ideologier

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Skrive
 • Diskutere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Ansvarlighed
 • Sociale
Væsentligste arbejdsformer
 • Forelæsninger
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 2 Ideologiske forgreninger

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Skriftlig prøve 17-01-2018
Ideologier 18-01-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Skrive
 • Diskutere
 • Almene (tværfaglige)
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Initiativ
 • Sociale
Væsentligste arbejdsformer
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 3 Partiadfærd

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Skrive
 • Diskutere
 • Almene (tværfaglige)
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Initiativ
 • Kreativitet
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 4 Vælgeradfærd

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Direkte eller indirekte demokrati 06-03-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Skrive
 • Diskutere
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel 5 Statsborger/medborger

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Skrive
 • Diskutere
 • Formidling
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Selvtillid
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 6 Medier

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Stats/medborgerskab 10-04-2018
Medier og politik 06-05-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Skrive
 • Diskutere
 • Almene (tværfaglige)
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Initiativ
 • Ansvarlighed
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
Væsentligste arbejdsformer
 • Forelæsninger
 • Gruppearbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 7 Magt

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Skrive
 • Diskutere
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Selvtillid
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 8 Økonomi

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Den danske velfærdsstats fremtid

OBS: Emnet kan ændre sig, når SRO-emnet er fastlagt

(Vi så første del af dokumentaren "Gaden hvor det offentlige forsvandt" mens vi stadig havde økonomiforløbet)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 SRO-træning: Er vi konkurrencestatens fodsoldater?

SRO-træning: Er vi konkurrencestatens fodsoldater?

I dette forløb får I en problemformulering, som den kunne se ud i en SRO eller et SRP (dog kun i ét fag).
Forløbet bruger vi på at arbejde med delelementerne i problemformuleringen, så vi får den besvaret.
Produktet er en grundig disposition - en synopsis.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 SRO: Ulighed i Storbritannien

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Opsamling, opdatering og skriftlighed - og valg?

Målene med dette forløb er, i korte træk:
- at opdatere jer på noget af kernestoffet, som I allerede har været igennem i 1.g eller 2.g, så I er helt med i forhold til den nye læreplan (som I er første årgang på) og dermed eksamen.
- at samle op og repetere på stof fra 1.g og 2.g.
- at træne skriftlige genrer
- at analysere det valg, der muligvis kommer inden læseferien.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 13 International politik

Fokus: DK, USA, Kina
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 15 Dansk udenrigspolitik og diskursteori

I dette forløb skal vi arbejde med Danmarks udenrigspolitik. Hvad er vores udenrigspolitiske mål og hvilke muligheder har vi for at opnå disse?
Sideløbende skal vi arbejde med diskursteori - et analyseredskab som nogle vælger at anvende i SRP.

Den første lektion eller to skal vi dog bruge på Kina - pointerne kan anvendes både i det første IP-forløb og i dette.

Vi fortsætter med sitet fra det første IP-forløb. Men denne gang bliver vi under tema 3.
https://sites.google.com/a/grks.dk/19-20-3-p-international-politik/3-danmark-hvilke-udenrigspolitiske-maal-og-muligheder-har-vi
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer