Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Engelsk A
Lærer(e) David Lenchler Rasmussen, Sarah Barding
Hold 2017 EN/e (1e EN, 2e EN, 2e EN (puljetid), 3e EN)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 American Dream / American Nightmare
Titel 2 Young Adult Fiction
Titel 3 Australia
Titel 4 EKSAMENSEMNE: Evil & Violence
Titel 5 Canada
Titel 6 Værklæsning: The Fault in Our Stars
Titel 7 Studietur: Britiske byrum
Titel 8 British identity (SRO-emne)
Titel 9 EKSAMENSEMNE: Dystopia
Titel 10 EKSAMENSEMNE: Modernism
Titel 11 EKSAMENSEMNE: South Africa
Titel 12 EKSAMENSEMNE: Shakespeare
Titel 13 The Romantic Age
Titel 14 Digitale hjælpemidler

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 American Dream / American Nightmare

Forløbsbeskrivelse:
I dette forløb har vi arbejdet med den amerikanske drøm (the American Dream) fra fænomenets opståen frem til mere nutidige tolkninger. Vi har set på forskellige definitioner og fortolkninger af konceptet, og sammenholdt disse med samtidens samfundsforhold.

Ud over de store linjer, har vi i forløbet særligt fokuseret på de glade 1920’ere (Roaring Twenties) og starten på depressionen (the Great Depression), samt 1960ernes borgerrettighedsbevægelse (Civil Rights Movement).

I den forbindelse har vi derfor også undersøgt den amerikanske drøms begrænsninger og skyggesider, og hvorledes ’drømmen’ kan føre til ’det amerikanske mareridt’ (the American Nightmare) for forskellige befolkningsgrupper, særligt ikke-hvide og fattige amerikanere.

Det tekniske fokus i forløbet har være non-fiction, særligt taler, samt retorisk analyse (rhetorical pentagram, appealforms, stylistic devices) og, i mindre grad, sangtekster. Derudover har vi arbejdet med at skrive akademisk engelsk med særlig fokus på afsnitsstruktur og opbygning (the P.E.E. stategy).

Læringsmål
- At kunne redegøre for begrebet ”the American Dream” og dets udvikling
- At opnå kendskab til amerikanske samfundsforhold i 1900-tallet
- At opnå et større ordforråd
- At kunne analysere non-fiction, herunder taler og sangtekster
- At kende til og anvende den retoriske pentagon
- At kunne forklare og identificere appelformer
- At kunne identificere bogstavrim (assonance, consonance, alliteration)
- At kunne identificere forskellige stilistiske virkemidler, herunder forskellige typer af gentagelse og metaforer
- Førnutid
- Førdatid

Materiale:
- Amadeo, Kimberly. “What is the American Dream Today?”. The Balance. 2007.
- Considine, Craig. “The American Dream or the American Nightmare?”. Huffpost. 2017.
- Fenty, Rihanna. “American Oxygen”. 2015. Music video: https://www.youtube.com/watch?v=Ao8cGLIMtvg
- Harburg, Yip. “Brother, Can You Spare a Dime”. 1931. (Bing Crosby version on Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=eih67rlGNhU)
- King Jr., Martin Luther. “I Have a Dream”. 1963.
- Shakur, Tupac. “Words of Wisdom”. 1991.
- X, Malcolm. “The Ballot or the Bullet” (excerpt, the first third). 1964.

Teorimateriale:
- Green, John. “Crash Course: The Great Gatsby and The American Dream”. 2012. Youtube-video: https://www.youtube.com/watch?v=xw9Au9OoN88#t=5m49s  
- Kreiner, Nanna Flindt. ”On Purpose”, uddrag fra kapitel 3, 5, 9 og 12 (s. 14-19, 27, 52, 72). Gyldendal. 2015.
- Langston, Camilla A. “How to use rhetoric to get what you want”. TED-Ed. 2016. Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=3klMM9BkW5o&t=183s
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Rhetorical Analysis 24-11-2017
How to write: paragraphs 17-12-2017
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Young Adult Fiction

Forløbsbeskrivelse:
I dette forløb har vi arbejdet med ungdomslitteratur (Young Adult Fiction) og unges udfordringer - så som selvmord (suicide), online mobning (cyberbullying, online shaming) og ensomhed (loneliness), samt diskuteret deres konsekvenser og hvordan der kan tages hånd om disse problemer.

Igennem første halvdel af forløbet har vi især beskæftiget os med en dybdegående læsning af de første tre kapitler i Jay Asher’s ”13 Reasons Why”. Derudover har vi set et afsnit fra TV-serien af samme navn og arbejdet med de første sider fra ”The Perks of Being a Wallflower” som perspektivtekster. Vi har også beskæftiget os med artikler om online mobning.

Det tekniske fokus i forløbet har således været fiktionsanalyse og tilhørende begreber, især: fortælleforhold (narrative voice, first person narrator, (un)reliability, omniscient, limited omniscient), struktur (beginning, ending, flashback/flashforward, frame story, epistolary novel), personkarakteristikker (internal/external characteristics, development), miljøkarakteristik (setting), sprog (style/language) og symbolik (imagery, symbols), samt tema og budskab (theme, message). I mindre grad har der været fokus på filmanalyse.

Med hensyn til grammatik og skriftlighed har vi introduceret de udvidede tider, kommaregler og forbinderord (linkers), samt lært at skrive indledninger, herunder særligt den såkaldte tragtindledning (funnel itnroduction).

Læringsmål:
- At kunne anvende tekstanalytiske begreber
- At demonstrere kendskab til fagets metoder til analyse og fortolkning af fiktive tekster
- At kunne perspektivere mellem tekster samt til mediemateriale
- At kunne identificere og gøre rede for de væsentligste genretræk ved litteratur kategoriseret som ”Young Adult Fiction”.
- At opnå et større ordforråd inden for emnet
- At kunne indgå i samtale og diskussion på engelsk om problemstillinger relateret til emnet
- At kunne skrive en tragtindledning
- At kunne anvende forbinderord
- At opnå kendskab til det engelske komma
- De udvidede tider

Materiale:
- Asher, Jay. 13 Reasons Why, chapters 1-3 (“The Next Day”, “Yesterday”, “Cassette 1: Side A”). Razorbill. 2007.
- Chbosky, Stephen. The Perks Of Being A Wallflower, pp. 2-9 (“August 25, 1991”, “September 7, 1991”). Pocket Books. 1999.
- Ronson, Jon. “How One Stupid Tweet Blew Up Justine Sacco’s Life” (excerpt). The New York Times website. Feb 12, 2015.

Mediemateriale:
- Ronson, Jon. “When online shaming goes too far”. TED.com. 2015.
- Yorkey, Brian. 13 Reasons Why, episode 1 (“Tape 1, Side A”). 2017.

Teoritekster:
- Tornøe, Poul and Ole Juul Lund. Write On – in English, pp 63-68 (“Point of View and Narrator”). 2017.

Grammatik:
ENGRAM (minlaering.dk)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Written Assignment 3: Comment 26-01-2018
Written Assignment 4: Narrator 16-02-2018
Letter to Charlie 02-03-2018
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Australia

Forløbsbeskrivelse.
I dette forløb fokuserede vi på Australien og landets historie – både fra et britisk perspektiv og fra et indfødt (Indigenous) perspektiv. Vi har i forløbet læst om ”opdagelsen” i 1770 og de samfundsforhold i England, der førte til dette. Vi har også beskæftiget os kort med hvordan det engelske sprog er blevet udbredt og påvirket i Australien, herunder udtale samt ord fra de indfødtes sprog.

I forløbet har vi særligt fokuseret på forholdet mellem de indfødte (Aboriginals) og nybyggerne (settlers), samt deres efterkommere og disses levevilkår, bl.a. i forbindelse med The Stolen Generations og den officielle regeringsundskyldning samt forsoning (Reconciliation). Således har vi derfor arbejdet med problemstillingen omkring at definere én samlet australsk identitet. Denne problemstilling udforskede vi også i forløbets eneste fiktionstekst, "Going Home".

Parallelt med dette arbejde med Australiens historie har vi hvert modul holdt os opdateret med Australien i dag gennem korte, individuelle oplæg omkring selvvalgte australske nyhedshistorier. Undervejs i forløbet har vi arbejdet med flere elevstyrede, research-baserede øvelser.

Læringsmål:
- At opnå kendskab til britiske samfundsforhold i 1700-tallet
- At kende til begrebet The Stolen Generation
- At opnå et større ordforråd
- At kunne anvende tekstanalytiske begreber
- At kende til og anvende den retoriske pentagon
- At kunne forklare og identificere appelformer
- At kende til udviklingen af det engelske sprog i Australien og have et overordnet indblik i, hvad der kendetegner denne variation sammenlignet med standard britisk engelsk.
- Passiv form
- Do-omskrivning
- Futurum

Primære tekster:
*Rudd, Kevin. “Sorry Speech”. 2008. Full transcript: http://www.theaustralian.com.au/news/nation/full-transcript-of-pms-speech/news-story/3143dac870aec0145901e575ae79cc3b
*Tench, Watkin “1788” (etnografisk beskrivelse). 1792. Fra M. Frølund, The Grass was Greener. 1999. Systime.
*The Stolen Generations Testimonies (forskellige videoer): http://www.stolengenerationstestimonies.com/
*Weller, Archie. “Going Home”. Contexts, Basisbog til engelsk i gymnasiet og HF. Gyldendal 2005

Teoretiske materialer:
*Frølund, Mogens. ”Introduction. British colonisation” fra The Grass was Greener. 1999. Systime.
*Frølund, Mogens. ”Introduction. History of Aboriginals” fra The Grass was Greener. 1999. Systime.
*Jenkins, Jennifer. “The Two Dispersals of English” og “The First Dispersal: English is Transported to the ‘New World’” fra ENGLISH – Global Language, Global Anguish (udg Leif Frederiksen).
*Jameson, Gareth. "How to Speak with an Australian Accent". Videojug (YouTube). Besøgt 1/5-2018: https://www.youtube.com/watch?v=QVgiG7_Ey9k

Til grammatik anvendes ENGRAM (minlaering.dk)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Written Assignment 5: Characterisations 14-03-2018
Written Assignment 6: 1788 16-04-2018
Written Assignment 7: Going Home 02-05-2018
Written Assignment 8: Local news (video) 17-05-2018
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 EKSAMENSEMNE: Evil & Violence

Formål og arbejdsformer
I forløbet læste eleverne både fiction og non-fiction, der beskæftiger sig med temaet "Violence and Evil".
Forløbet starter med udgangspunkt i "Bad or Mad" i en diskussion om ondskab. Herefter så eleverne BBC-dokumentaren om Stanford Prison Experiment, før de arbejdede med fiktion, der behandler emnet. Et enkelt modul blev afsat til at arbejde med våbenlovgivning i USA.

Materiale:
Jackson, Shirley: "The Lottery", 1948.
Hyatt, Tiffany: "Why I Picked Up a Gun", 2003. Fra iFeminists.net, 2003.
Robson, David: "Do Ruthless People Really Get Ahead?" BBC, d. 4. januar 2016.
Spence, Sean: "Bad or Mad" i Engberg-Pedersen, Joanna m.fl.(red):Wider Contexts", Gyldendal 2012

Film:
Cronenberg, David: "A History of Violence", 2005.
"The Daily Show with Jon Stewart", segment "Gun control whoop de-doo." Comedy Central, 18. april 2013.
"The Stanford Prison Experiment", BBC.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 EKSAMENSEMNE: Dystopia

Forløbet omhandler primært 'dystopian fiction', og hvordan disse ofte fungerer som 'cautionary tales'.
Efter en kort skitse over den dystopiske og utopiske fiktions historie, har vi læst bl.a. uddrag af
"Nineteen Eighty-Four". Det analytiske fokus har (fortsat) været på miljøskildringer og karakteristik, og
hvordan utopiske visioner ofte ender i dystopi.

Materiale:
Orwell, George: "Big Brother is Watching You" og "How Many Fingers, Winston?" (uddrag fra
'Nineteen Eighty-Four',1949 i Fields of Vision)
Vonnegut, Kurt: "2BR02B", 1962.

Filmmateriale:
Cuarón, Alfonso (instr.): 'Children of Men', 2006.
Gendler, Alex: How to Recognize a Dystopia (TED Ed-video på YouTube)
School of Life: "LITERATURE - George Orwell"  (YouTube)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 16,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 EKSAMENSEMNE: Modernism

Dette forløbs fokus er engelsksproget modernisme, her afgrænset af perioden omkring første verdenskrig og med særlig vægt på de engelsksprogede expats, der var aktive i 1920'ernes Paris. Undervejs har eleverne undersøgt en del af modernismen som en reaktion på (bl.a.) første verdenskrig og med Ezra Pounds mantra "make it new" i baghovedet. Som eksempler på periodens litterære eksperimenter har eleverne har arbejdet med iceberg theory og stream of consciousness.

I forbindelse med forløbet er F. Scott Fitzgeralds "The Great Gatsby" læst i sin helhed.

Tekster:
Fitzgerald, F. Scott: The Great Gatsby. Penguin, 1925.
Hemingway, Ernest: Indian Camp.
Hemingway, Ernest: Hills Like White Elephants
Møller, Jørgen: "Det Store Uskyldstab". Weekendavisen, 23. februar 2018.

Fra Fiorina, Carla Rho (m.fl.): Fields of Vision. Pearson, 2003.  
Brooke, Rupert: "The Soldier"
Joyce, James. "Yes" (fra Ulysses)
Owen, Wilfred: "Dulce et Decorum Est"
Sassoon, Siegfried: "Base Details"
Writer's biographies: Rupert Brooke, Ernest Hemingway, Wilfred Owen, Siegfried Sassoon

Film:
Allen, Woody (isntr.): Midnight in Paris. Sony Pictures, 2011.
Jackson, Peter (instr.): They Shall Not Grow Old. Distribueret af Warner Bros., 2019.
Luhrmann, Baz (instr.): The Great Gatsby. Warner Bros., 2013.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 24 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 EKSAMENSEMNE: South Africa

Forløbet fokuserer på apartheid-systemet i Sydafrika og på det sydafrikanske samfunds udfordringer i
dag. Der læses noveller og artikler, ligesom der arbejdes med film.

Materiale
- Beyer: Timeless Themes, L og R Uddannelse, 2013, s. 41-42 (SA historical background) og s.50-53
(De Klerk's speech on the opening of parliament, 1990)
- Gordimer, Nadine: "Country Lovers" i Kilduff, Hamer & McCannon: "Working With Short Stories",
Cambridge, 1991
- Jacobs, Rayda: "The Guilt" i Engberg-Pedersen m.fl, Contexts, Gyldendal, 2004
- Mandela, Nelson: (Uddrag af) "I am prepared to die". 1964.
- "The Price of Freedom - a special report on South Africa", The Economist, June 3rd 2010

Film:
Chadwick, Justin (instr.): 'Mandela - The Long Walk to Freedom', 2013
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 19,00 moduler
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 EKSAMENSEMNE: Shakespeare

Forløbets fokus er Shakespeares "Romeo and Juliet", som der læses uddrag af. Desuden ser vi både Luhrmanns nyfortolkende filmatisering, lige som vi ser "Shakespeare in Love", som er inspireret af det angivelige hændelsesforløb omkring stykkets opståen. Desuden arbejdes med verdenssynet på Shakespeares tid, lige som sonnettens form analyseres.

Kernestof:
Sonnet 18

"Romeo and Juliet":
- Prologue,
- Act I scene V (the first meeting)
- Act II scene II (the balcony scene)

Supplerende stof:
“The Elizabethan World Picture”. William Shakespeare. Macbeth. Ed. Ole Juul Lund. Gyldendal,
1993. pp. 25-29.
“Language and Style”. William Shakespeare. Macbeth. Ed. Ole Juul Lund. Gyldendal, 1993. pp.
30-32.
"The Sonnet". Fields of Vision I, p. 21
Luhrman, Baz (instr.): Romeo + Juliet (1996)
Madden, John (instr.): Shakespeare in Love (1998).

Læringsmål:
•At kunne redegøre overordnet for Renæssancens syn på verden (chain of being, order, mm.)
•At kunne analysere og fortolke sonetter af Shakespeare
•At kunne redegøre for billedsprog: metaphor, simile og personification
•At kende genren tragedie
•At kunne analysere og fortolke scener fra en tragedie
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 13 The Romantic Age

Der fokuseres på digte og disse sættes i relation til tidsånden og særligt digterens forhold til naturen, sig selv som digter, fortiden, fantasien og barndommen er i fokus.

Læringsmål:
- Du kan forklare hvad der kendetegner romantikkens samfund
- Du ved hvad der særligt kendetegner romantiske digte
- Du kan analysere og fortolke digte og romaner vha relevant fagterminologi.

Materiale:
Fra Delaney, Ward og Fiorina: "Fields of Vision" vol. 1, Longman, 2009.
- Blake, William: "The Lamb"
- Blake, William: "The Tiger"
- Wordsworth, William:: "I wandered lonely as a cloud"

Blake, William: "Jerusalem" (1808)
- http://www.poemhunter.com/poem/jerusalem/

Jarmusch, Jim: "Dead Man" (1995)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 14 Digitale hjælpemidler

Disse online digitale hjælpemidler er de eneste, der lovligt må anvendes under eksamen i engelsk:

https://ordbog.gyldendal.dk/
https://www.merriam-webster.com/
https://minlaering.dk/
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
Indhold
Omfang Estimeret: 0,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer