Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Engelsk A
Lærer(e) Malene Brønd, Tony Kabongo-Bentzen
Hold 2017 EN/m (1m EN, 2m EN, 2m EN (puljetid), 3m EN)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Digital identities - social media
Titel 2 Troubled love - The Fault in our Stars
Titel 3 Fantasy
Titel 4 Victim or Villain -Contemporary Refugee Narratives
Titel 5 American identity and politics
Titel 6 EMPIRE - past and present.
Titel 7 SRO topic. (med SA). Why Brexit?
Titel 8 Fight Club and Postmodernism
Titel 9 A Dystopian Future
Titel 10 South Africa
Titel 11 Love and Romance
Titel 12 Lingua Franca
Titel 13 When Less is More - Carver's Minimalism
Titel 14 Skriftlig eksamen i engelsk

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Digital identities - social media

A subject on how we behave on social media today and why. What is our "digita idenity" and how does is affect our lives.
. Digital Identities - læringsmål:
- at undersøge og forstå social medier og deres funktion, muligheder og udfordringer.
- at kunne diskutere brugen af sociale medier med et relevant ordforråd på engelsk og trække på egne erfaringer.
- At lave non-fiction analyse
- Writing + speaking English
- at arbejde med det udvidede tekstbegreb (i form af 2 short-films)

Grammar incorporated:
Udvidet tid + hvordan formes de andre verbaltider

Pages read: app. 10
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
EN1 09-11-2017
EN2 19-12-2017
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Troubled love - The Fault in our Stars

Romanlæsning. Forløbet koncentrerer sig om John Greens roman "The Fault in Our Stars", der læses i sin fulde længde med fokus på at gennemgå centrale literære begreber.
Characterization, setting, stilistik (language, narrator, imagery), intertextuality and composition (brug af hollywood-model).

Der arbejdes også med filmanalyse og adaption af tekst til film i forbindelse med filmatiseringen af bogen.

Løbende inddrages grammatik og sproglig bevidsthed med fokus på emnerne: Bøjning af adjektiver og verber (fortsat arbejde med verbernes tider)

Number of pages: app. 320
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 18,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Fantasy

I dette tema læser vi tekster og ser film i fantasygenren.
med genrelæsning. At tage udgangspunkt i for mange af eleverne på forhånd kendte tekster og/eller film og arbejde med specifikke og håndgribelige genretræk for til sidst i forløbet at gå fra de eksemplariske tekster til en diskussion af genrens elementer i tekster med en højere grad af genreblanding.
Indhold: Personkarakteristik, citatteknik, genreforhold, forskellige læsninger af samme tekst (Narnia: historisk baggrund, allegori, moralsk fortælling etc.), grammatik (utællelige substantiver, modalverber, do-omskrivning).
Materiale:
• Elements of Fantasy, what they say about fantasy IN Finderup, Annemette og Agnete Fog: Worlds of Fantasy. Systime 2005. p. 9-13, 23-33 (excerpt from C.S. Lewis: th Chronicles of Narnia, ch,. 1), p. 39-47 (Excerpt from Tolkien: The Lord Of the Rings, ch. "the bridge of Khaazad-Dum").
• .
• Rowling, J. K.: Harry Potter and the Philosopher’s Stone (uddrag, ch. 6: The journey from platform nine and 3quaters)
Review of Harry Potter: http://www.nydailynews.com/entertainment/movies /great-start-years-harry-potter-remains-true-article-1.917966
Is the Harry Potter... series truly harmless?  thttp://www.christiananswers.net/q-eden/harrypotter.html

Læringsmål:
At kende til fantasygenren og dens kendetegn
At kunne anvende relevante begreber til at analysere og fortolke fantasygenren: Setting, character, point-of-view, imagery, narrative technique, composition, theme & message

At kunne forholde sig til, hvad en læser/seer af fantasy kan få ud af genren
At kunne kommunikere sin egen holdning om fantasy præcist.
At udvide ordforråd

Ydermere arbejdes der skriftligt med essay og creative writing,

Materialer.
Worlds of Fantasy, p. 9-11.
CS. Lewis: The Lion, the Witch and the Wardrobe chp 1
JRR Tolkien: The Hobbit chp 5
Harry Potter and the Philopsopher's Stone - excerpt

Number of pages: App. 50


Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
EN5 06-04-2018
EN6 03-05-2018
EN7 30-05-2018
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Victim or Villain -Contemporary Refugee Narratives

2mEN. Forløb 1. ”Victim or Villain – Contemporary Refugee narratives”.
Inspireret fra Engelskportalen på Gyldendal
http://engelskportalen.gyldendal.dk/forloeb/other/refugee_narratives.aspx?utm_campaign=Nytforloeb_flygtningekrise&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=GYM_engelsk_uge33_2018

Learning goals:
- Discuss a relevant topic in a globalized world (and which fits their field of study)
- To be able to analyze, interpret and discuss different types of genres
- To recognize and analyze arguments and devices for making an argument
- To know and recognize different genre criteria, (articles, essays, short stories and poems)

Primært kernestof (fra læreplanen):
- et genremæssigt bredt udvalg af fiktive og ikke-fiktive tekster fra forskellige perioder, herunder skrevne værker
- tekstanalytiske begreber og metoder til analyse af fiktive og ikke-fiktive tekster
- principper for tekstopbygning og tekstsammenhæng
- ordforråd, herunder orddannelse og idiomer

List of Materials:
Quote from: Vesna Maric, Bluebird: A Memoir (London: Granta, 2009, pp. 28-29)
”Refugee – film:  https://www.netflix.com/watch/80160127?trackId=13752289&tctx=0%2C0%2Caf6a77b551487bc140d0a83ffb88b1b743598c11%3A5042608d13be3fe344425aae73cce48130241b3a%2C%2C (Netflix 23 min.)
Articles:
“The Observer’s view on Europe’s shameful response to the growing refugee crisis”, July 9. 2017
The Daily Mail: “Staggering number of European jihadis:….”, April 5, 2016.
Personal essays:
V.T.Nguyen: The hidden scars all refugees carry”. NY TIMES 3.9.2016
A. Hussein: “After 13-year-Wait, My Family’s American Dream Is Dying”.
Short story:
Olumide Popoola and Annie Holmes: “Expect me”.
Poems:
Warsan Shire: “Home”
Jason Fotso: “The Refugees”

Film: "Children of Men". Dir: Alfonso Cuarón (2006).
T. Østergaard: "The English Handbook". Systime 2017. p. 141-145, 162-170, 153-155, 223-227 + pages on fiction film analysis.

Number of pages: app. 50 + pages from The English Handbook. (see above)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
EN1 23-08-2018
EN2 09-10-2018
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 American identity and politics

Work with American identity and also introduce basics in the American political system as a prep for following the US mid-term election in November.
Key terms:
American dream, immigration, patriotism, exceptionalism, Congress, Democrats, Republicans

Methods: Non-fiction analysis, rhetorical analysis, debate

Grammatical focus: uregelmæssige verber (inkl. modalverber), prepositioner

Material:
Background on American Values and Identity (attached to class. 31.10 2018)
Helle Birk: "American Issues" p. 10-27
You tube:
U.S. midterm elections: How do they work? https://www.youtube.com/watch?v=VAj-Y3gr3f4

BBC: US mid-term election results 2018: Maps, charts and analysis
28 November 2018
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-46076389?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/topics/cwm11216mzyt/us-mid-terms-2018&link_location=live-reporting-story
Arildsen & Plougheld: ”The Sky’s the limit” (1984) p. 50-53
Blog: TUESDAY, MAY 25, 2010. "The Immigration Experience in "Far and Away""

Movie: "Far and Away". Dir: Ron Howard 1992

Number of pages: App. 40
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
EN3 07-11-2018
Virtuel time 13.11 13-11-2018
EN4 19-12-2018
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 EMPIRE - past and present.

2mEN. FORLØB: EMPIRE – past and present.
Kernestof:
Britiske samfundsforhold og historie
Det britiske imperie
Andre dele af den engelsktalende verden

Læringsmål:
At kende og kunne forklare baggrunden og generelt om det britiske imperium
At lave research og få viden om andre dele af den engelsktalende verden
At analysere forskellige typer tekster (digte, noveller, artikel) og bruge faglig terminologi
At sætte tekster i kontekst – historisk og samfundsmæssigt
At arbejde selvstændigt
At udvide ordforråd.

Forløbet er bygget om at besvare følgende spørgsmål:
What was the British Empire and how did it influence the world?
How did Britain motivate and justify the empire and how did they see their role?
Which colonies –  how were they affected, how does it show?
How does the imperial past affect Britain today?

Som del af forløbet indgår selvstændigt projektarbejde omkring de enkelte lande og tidligere kolonier, der skal munde ud i både et skriftligt produkt samt mundtlig fremlæggelse.
Materiale:
“Wider Contexts” , p. 254-56
BBC One series, “Empire”, part 1. “A Taste for Power”.
Anthems: “Rule Britannia” and “God Save The Queen”
R. Kipling: “A White Man’s Burden”.
Diverse tekster fra forskellige lande:

Article:
Fx: https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/british-people-are-proud-of-colonialism-and-the-british-empire-poll-finds-a6821206.html
Answers:https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/jan/23/britain-empire-pride-poll
https://www.prospectmagazine.co.uk/world/no-the-british-empire-isnt-something-to-be-proud-of-in-fact-its-still-causing-harm-today
https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/jan/28/white-men-brexit-britain-imperial-past
http://theconversation.com/the-ongoing-effect-of-empire-in-britain-67429

Number of pages: app. 40 + own research for group-project
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
EN5 24-01-2019
Project work. Group assignment 07-02-2019
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 SRO topic. (med SA). Why Brexit?

forløbet fokuserer på Britain og "britishness" - en viderebygning på Empire forløb - og hvilken rolle den nationale identitet spillede for Brexit-beslutningen.

Problemstilling: Why Brexit
Problemformulering:
Hvilken rolle har spørgsmålet om identitet spillet for briternes ønske om at forlade EU ved folkeafstemningen d. 23. juni 2016?

Opgaveformulering:
1.  Der ønskes en kort redegørelse for centrale kendetegn ved Storbritannien som stat og nation, herunder begrebet britiskhed.

Succeskriterier for redegørelsen:
Du kan forklare begreberne stat og nation
Du kan inddrage begreberne i forhold til at beskrive Storbritannien
Du kan inddrage viden om centrale træk kendetegnende for begrebet 'britiskhed'
Du kan sammenfatte din redegørelse kort og præcist

2.  Der ønskes en argumentations- og retorisk analyse af David Camerons tale om Brexit fra den 2.6 2016 samt Nigel Farages indlæg fra "The Independent d. 2016. Analysen skal have fokus på, hvordan britisk identitet og nationalisme italesættes overfor EU.

Succeskriterier for analysen:
Du kan anvende det retoriske pentagram og de tilhørende begreber
Du kan identificere retoriske virkemidler og appelformer og anvende dem i din analyse
Du kan inddrage viden om britisk national identitet i din analyse
Du kan sammenfatte din analyse kort og præcist med brug af faglige begreber

3. På grundlag af analysen ønskes en diskussion af, hvilken rolle identitet og nationalisme har spillet i forhold til briternes beslutning om at forlade EU ved folkeafstemningen d. 23. juni 2016. Diskussionen skal inddrage relevant samfundsfaglig empiri samt vedlagte bilag.

Bilag: Lord Aschcroft Polls, "How the UK voted - full tables". 2016.

Succeskriterier for diskussionen:
Du kan opstille forskellige faglige årsager til briternes beslutning om brexit
Dine valgte årsager inddrager analysen af synspunkter fra de to taler
Dine valgte årsager inddrager viden om mønstre ud fra det opgivne bilag
Dine valgte årsager inddrager viden fra anden relevant empiri
Dine valgte årsager kan inddrage viden om nationalisme
Dine valgte årsager kan inddrage viden om globaliseringens betydning
Dine valgte årsager kan inddrage anden relevant faglighed
Du kan sammenfatte diskussionen kort og præcist

Materiale:
Jan Erik Mustad, Jørgen Sevaldsen og Ole Vadmand: "Being British" (2014) p. 76-85, 114-122,
David Cameron Speech: Independent. Tuesday 21 June. 2016. News > UK > UK Politics
EU referendum: Full transcript of David Cameron's last-ditch plea for Britain to Remain
On rhetorical and argumentative analysis - from "The English Handbook" p. 141-145 + 152-170
Nigel Farage. "Why you should vote for Brexit this Thursday".. The Independent. Monday 20 June 2016 09:22
Engelskfagets metode og teori - eget produceret materiale (se vdhæftning på modul d.

Number of pages: app. 40

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Answers to Brexit movie 12-04-2019
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Fight Club and Postmodernism

Learning goals:
Analyzing and interpreting a novel (= a LONG tekst), using literature terms and different methods/readings
Putting a novel into a literary historical context
Know traits of postmodernism and being able to identify them in a text

Practicing speaking English and using literary terms and knowledge orally
Expanding vocabulary

Kernestof:
Tekstanalytiske begreber (romanen læst ud fra characterisation, setting (time and place), language and style, theme and message)
læse længere engelsk-sproget tekst/værk fra litterær periode
principper for tekstopbygning og sammenhæng
Væsentlige strømninger i lit. historie = postmodernism
fortolkning af tekst = different readings and lit-theory (postmodernism)


Material:
Chuck Palahniuk: “Fight Club” 1996. Hele romanen. s. 1-ca. 220
Compendium handed out and attached to class. Includes:

T. Østergård: "The English Handbook". Gyldendal 2017 p. 130-133, 207-21 (in compendium)
Hastrug og Jacobsen: "Readings". Systime 2017. p. 88-89, 41-43, 123-25 (in compendium)
On Postmodernism. Chapter 6.
Article :
"First rule of Fight Club: no one talks about the quality of the writing".The Guardian. 20. Dec. 2016.

I forløbet er brugt følgende værktøjer: https://minlaering.dk/
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ og Gyldendals Røde Ordbøger online: https://ordbog.gyldendal.dk/
Samt diverse supplerende digitalt stof, der fremgår af links på timerne

Number of pages: app. 250
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
EN8 29-04-2019
EN9 22-05-2019
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 A Dystopian Future

This course focuses on the concepts of "Dystopia" and "Utopia" through analysis of a variety of genres. The different material explores the past, the current society, and what the future looks like specifically in relation to surveillance and gender roles. Are we moving towards a dystopian society?

Material:

George Orwell, "1984" (extract)  

Peter Weir, "The Truman Show" (film), 1998Margaret Atwood, "The Handmaid's Tale" , Chapter 1-5

The Handmaid's Tale (HBO), Season 1, Episode 1

The Handmaid's Tale - interviews with the main characters + Margaret Atwood (YouTube)

CBS News August 15, 2005, "Why do we tune in to Reality TV?"

Contexts, Gyldendal 2005, "The boy on the left had no future. The one on the right is a talented star pupil"

Contexts, Gyldendal 2005, "TV, public school, and Ryan's fall"

BBC 2/6-17, "Dystopian fantasy? The Handmaid’s Tale is based entirely on real history"
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 South Africa

This South Africa course provides a description and overview of the Apartheid(system). It also focuses on the consequences of the Apartheid system for specific individuals and for the whole nation. Finally different material explore current and future challenges for South Africa.

Texts:

Apartheid Legislation, http://africanhistory.about.com/library/bl/blsalaws.htm

Poem: "Apartheid Falling" (Obed Kunene), Reflections of South Africa, Systime 1985

Poem: "Things I Don' Like"(Bessie Head), Reflections of South Africa, Systime 1985

Speech: "An Ideal For Which I'm Prepared To Die", Nelson Mandela, April 1964

Speech: "I am not prepared to sell the birthright of the people to be free"

Short story: The Guilt", (Rayda Jacobs, 2001), Contexts

Short story:: "The Silver 'Bell" (David Evans, 2006), From Dompas to democracy, Gyldendal 2015

Short story:: "Comrades" (Nadine Gordimer, 1991) From Dompas to democracy, Gyldendal 2015

Article: South Africa still haunted by Apartheid's Legacy, From Dompas to democracy, Gyldendal 2015

Film: "A Dry White Season" (Euzhan Palcy), 1999

Interview with Ezhan Palcy - "A Dry White Season is a Political Statement"
https://www.youtube.com/watch?v=ERIZicmT2w4

Article - "Review/Film; Sutherland Catches On To Apartheid Slowly", New York Times, Sep. 1989
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Love and Romance

Et tematisk forløb med særligt fokus på forskellige former for kærlighed udtrykt i fiktive tekster. Vi har især fokus på litterær analyse af forskellige former for fiktive genrer samt litteraturhistorisk kontekst. I Shakespeare har vi også haft fokus på form.

Learning goals:
Be able to analyse fiction texts with special focus on different kinds of love and the historical context.
Be able to analyse a poem and a (shakespearean) sonnet with a special focus on form, language and intention using relevant academic terms.
Have knowledge about figurative language
Have knowledge about the Renaissance, Shakespeare and postmodernism and be able to relate the texts to the literary historical context


Læste tekster
Margaret Atwood: "Happy Endings" (1983) (postmodernisme, fragmenteret struktur, genrebrud)
Mogensen & Back: "Postmodernism" i Along Literary Lines, p. 107-111, Gyldendal (2009)
Østergaard: "Postmodernism (1945-)" i The English Handbook, Systime (2017), p. 51-54
Andrew Marvell: "To His Coy Mistress" (1681) (imagery, setting, poetic language, meter and rhyme)
Barkholt & Jepsen: "The Renaissance" i A Short History of Literature in English", Systime (2010), p. 11-22
Shakespeare: Sonnet #18 (Shall I Compare Thee...)
Shakespeare: Romeo and Juliet, Act 1, sc. 5 + act 2, sc 1

Film: Romeo and Juliet, Baz Luhrmann, 1996
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 13 When Less is More - Carver's Minimalism

This course seeks to offer detailed knowledge about the literary genre -  Minimalism. Specific focus on the writing style of Raymond Carver

Texts from the anthology "Short Cuts", Harvill Press 1995

- Neighbors
- Tell the Women We Are Going
- A Small Good Thing
- Lemonade

Texts from the anthology "When Less is More", Gyldendal 2014

- Lint
- Photograph of my Father
- The Idea
- The Man Outside

Additional Texts

"Cathedral" (short story)
"A Storyteller's Shoptalk " (interview), New York Times, Feb. 1981
"Stories Don't Come Out of Thin Air" (interview) by Claude Grimal  - http://sun.iwu.edu/~jplath/carver.html
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 14 Skriftlig eksamen i engelsk

Skriftlig eksamen i engelsk

Et kort repetitionsforløb, der er målrettet den (eventuelt) kommende skriftlige eksamen i engelsk ved at gennemgå den skriftlige eksamens enkelte dele

I både dette forløb i andre forløb har  vi benyttet nedenstående materiale

Grammatikker - online

- Min Læring - Engram - https://minlaering.dk/bog/1-engram

-  Do it, Write 2,0 - https://minlaering.dk/bog/25-do-it-write-20-stx-hf

- Gyldendal ordbog - https://ordbog.gyldendal.dk/#jumppage

-  Oxford Advanced Learners Dictionary - https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/

Bøger:

- Getting Started (Gyldendal)  - det er jeres PDF filer i grammatikmappen i Lectio

- Engelsk Grammatik med Synonymer (alle elever) - bog

- Get it Right - bog


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer