Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Engelsk A
Lærer(e) Eva Holch Kristensen
Hold 2017 EN/q (1q EN, 2q EN, 2q EN (puljetid), 3q EN)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Violence and Evil
Titel 2 Big Mouth & Ugly Girl - A Culture of Fear
Titel 3 Hjælpemidler brugt i undervisningen i 1.g
Titel 4 A Taste of Horror
Titel 5 Brave Voices – Words that shaped the world
Titel 6 Inequality in the UK (SRO-forløb)
Titel 7 Studietur til Malta
Titel 8 South Africa
Titel 9 Post-Modernism & Fight Club
Titel 10 Victims or Villains?
Titel 11 Love and Romance (Shakespeare)
Titel 12 Being American
Titel 13 Revision for the exam
Titel 14 Hjælpemidler brugt i undervisningen -skrift. eksam

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Violence and Evil

Læringsmål:
- at kende og bruge værktøjer til at læse engelske tekster (notatteknik, forskellige læsestrategier, at kunne få sine ideer udtrykt på engelsk)
- at udvikle og træne ordforråd, der er relevant i forhold til temaet og til karakterbeskrivelserne.
- at kunne deltage i samtaler om emnet og teksterne på et sammenhængende engelsk i par- og gruppearbejde og i klassesamtaler.
- at bruge analyseværktøjerne fra grundforløbet og udvikle disse så flere faglige begreber kan bruges aktivt.
- at kende forskel på de taksonomiske niveauer: redegørelse, analyse og fortolkning, og at kunne identificere, hvornår vi arbejder med hvad, for til sidst selvstændigt at kunne bidrage til at åbne en tekst op vha. selvfremstillede spørgsmål og øvelser, der kategoriseres under de ovennævnte niveauer.
- at indgå i diskussioner om ondskab og godhed i forhold til de fiktive universer, vi bevæger os i med perspektiv til virkeligheden.

I forløbet læser vi primært fiktion, der beskæftiger sig med temaet "Violence and Evil". Vi anvender de litterære analysemetoder til at skille teksterne ad og til at danne os et billede af, hvordan forfatterne arbejder med forskellige virkemidler i forsøget på at fremstille den skræmmende menneskelige skyggeside.
Vi inddrager derudover en aktuel serie, der portrætterer en skurk på en måde så publikum fascineres af ham og hans ugerninger. Det fører til en diskussion af "evil versus good". Serien sammenlignes med et uddrag af den roman, som ligger til grund for serien. I denne forbindelse arbejder vi med genrer.
Sideløbende arbejder vi intensivt med ordforråd og adjektiver, som kan anvendes i personkarakteristikken.
I det skriftlige arbejde skriver eleverne en slutning til "Rendezvous", hvor de skal bibevare forfatterens skrivestil og afslutningsvis skriver de et litterært essay, hvor de litterære begreber, som er blevet brugt i analysen i timerne anvendes.

Materiale:
Ransom, Daniel: "Rendevouz" fra: Engberg-Pedersen, Joanna m.fl.(red): "Contexts", Gyldendal.
Bukowski, Charles "Son of Satan" i  Egebjerg m.fl. (red.): "Texting", Systime.
Ellis, Bret Easton "Killing Child at Zoo" fra "American Psycho" i Engberg-Pedersen, Joanna m.fl.(red):Wider Contexts", Gyldendal 2012
Jennings, Elizabeth: "Warning to Parents" (poem) i Engberg-Pedersen, Joanna m.fl.(red):Wider Contexts", Gyldendal 2012
Spence, Sean: "Bad or Mad" i Engberg-Pedersen, Joanna m.fl.(red):Wider Contexts", Gyldendal 2012
Hall, Michael: "Dexter" Episode 1
Lindsay, Jeff: "Darkly Dreaming Dexter" Chapter 1
Glaister, Lesley: "Serrusalmus", i "Contexts", Gyldendal....

Sider: ca 60
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 18,00 moduler
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Big Mouth & Ugly Girl - A Culture of Fear

Værklæsning samt perspektivering til den nutidige debat om skoleskyderier i USA.
Fokus på litterær analyse (setting, characterization, narrative technique, theme) og på våbenlovgivningen i USA. Eleverne har i grupper undersøgt og præsenteret følgende emner (recent school shootings, statistics regarding weapons in the US and gun related deaths, the NRA, gun laws in the US, the Second Amendment, gun control movements.)

Materiale:
Joyce Carol Oates: Big Mouth & Ugly Girl - Know who your friends are, Harper Collins, 2002.  (273 sider)
Emma Gonzales: Address at a gun control rally on Saturday, February 17, in Fort Lauderdale, Florida.

Sider i alt: ca 290
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Hjælpemidler brugt i undervisningen i 1.g

Undervisningsmidler brugt i undervisningen, som må benyttes under den skriftlige eksamen:
Minlæring - Engram
Meebook
Gyldendals ordbog
Engelsk - engelsk ordbog: Oxford Advanced Dictionary
Dokumenter i holdets Google Drev mappe "1q EN"
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 A Taste of Horror

Læringsmål:
- at kunne redegøre for genretræk og kunne lave nedslag i den litteraturhistoriske udvikling af genren.

- at kunne redegøre for indholdet på et nuanceret og sammenhængende engelsk.

- at kunne analysere og fortolke vha. korrekt faglig terminologi.

- at kunne perspektivere forskellige eksempler på horror-fiktion og forklare, hvordan forfatteren eller instruktøren har benyttet forskellige virkemidler til at opnå den ønskede effekt..

- at kunne skelne mellem adjektiver og adverbier og være i stand til at benytte disse til skabe en selvstændig horror story/film.

Materiale:

Materiale:
Stephen King: "The Man Who Loved Flowers", fra ed. Alsing-Børgesen mfl.,The Lift,Gyldendal 1994.
Stephen King: "The Boogeyman", fra ed. Weisberg, Stephen King's American Nightmare, Forlaget Lee 1991
Edgar Allan Poe: "The Tell Tale Heart", fra ed. Albøge," Keep in Touch", Systime 1986
Bram Stoker: "Dracula" uddrag fra  uddrag fra Mortensen & Erbst,"The Gothic Universe", Gyldendal 2003.
Francis Ford Coppolas filmatisering af Dracula fra 1992.
Peter Bentley: "Jaws", chapter 1.
Andres Muschietti: "It", (2017)

Supplerende materiale:
Drisdal & Hansen: Introduction to Horror I: "Horror", Systime (Ibog)
http://stephenking.com/the_author.html
The Victorian Age - fra the Gothic Universe (CD-rom)
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/english_literature/prosejekyllhyde/
Houlind & Oxholm: Bram Stoker's Dracula i "Film skal ses i engelsk", Gyldendal.

Omfang: 50 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 24 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Brave Voices – Words that shaped the world

Emnet fokuserer på retorisk analyse med udgangspunkt i Nanna Flindt Quist og Birgitte Prytz Clausens introducerende tekster. Forløbet er sekvenseret med en introducerende del med fokus på træning af centrale begreber og metoder ved analyse af to taler (MLK og Obama). To taler er analyseret grundigt i plenum, hvorefter eleverne i grupper har analyseret en tale og formidlet denne analyse via en film.
Læringsmål:
Rhetorical analysis of non-fiction.
Knowing the terms used in connection with rhetorical analysis
Being able to observe and identify the quality  and the function of these devices.
Being able to research the historical context as a background for the analysis.
Understanding how speeches have been/are used as an agent in times of change.
Being able to participate in group work preparing a presentation of a rhetorical analysis of a specific speech.
Discussing if a speech can be perceived as an example of "A Brave Voice" or as "Words that Shaped the World"Materiale:
Fælles materiale:
Nanna Flindt Quist, On Purpose, Gyldendal 2011. Ch. 3 Rhetorical Analysis
Birgitte Prytz Clausen, Brave Voices, Columbus 2017, Non-fiction tools
Martin Luther King, I Have a Dream, Aug. 28, 1963
Barack Obama, Selma Speech, March 7 2015. http://time.com/3736357/barack-obama-selma-speech-transcript/  (abridged)
Jeff Flake, I Will Not Be Complicit.


Materiale eleverne har arbejdet med i grupper og præsenteret for partner-grupper:
G.W.Bush, "Let's roll", Nov 8 2001, http://edition.cnn.com/2001/US/11/08/rec.bush.transcript

Emma Gonzales, 2 speeches: 1) Speech immediately after Florida school shooting, 17 Feb 2018: https://edition.cnn.com/2018/02/17/us/florida-student-emma-gonzalez-speech/index.html 2) speech at march-for- our-lives-rally: https://www.bustle.com/p/transcript-of-emma-gonzalezs-march-for-our-lives-speech-will-absolutely-crush-you-8596656

Emma Watson: "He-for-she-speech", 20 Sep 2014, http://www.unwomen.org/en/news/stories/2014/9/emma-watson-gender-equality-is-your-issue-too

Barack Obama: Remarks by the President at "A Concert for Hope ,11 Sep 2011, https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/09/11/remarks-president-concert-hope

Barack Obama: Speech on New Gun Control Measures, 15 Jan 2016, http://time.com/4168056/obama-gun-control-speech-transcript/

Oprah Winfrey: Metoo-speech, 7 Jan 2018, https://www.nytimes.com/2018/01/07/movies/oprah-winfrey-golden-globes-speech-transcript.html

Emmeline Pankhurst, Freedom or Death speech, Nov 13, 1913. (excerpts)

F.D. Roosevelt: Pearl Harbor Address to the Nation, 8 Dec 1941

Donald Trump: Remarks by President Trump at the National Rifle Association Leadership Forum.  April 28, 2017

Omfang: ca 40 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Inequality in the UK (SRO-forløb)

Forløbet er et samarbejde med samfundsfag, og danner baggrund for elevernes SRO.  Det overordnede spørgsmål der søges svar på igennem forløbet, er om Storbritannien er et klassesamfund. Der læses baggrundmateriale om det britiske samfund, og så arbejdes der med tre noveller der på forskellig vis illustrerer det britiske samfunds klasseskel, ligesom vi ser en film med samme tema.

Læringsmål:
I kan analysere og fortolke en novelle med relevant fagterminologi.
I kan perspektivere novellen til dens samtid og til en diskussion om det britiske samfund generelt – herunder ulighed og klasseskel.

Materiale:
Primærlitteratur:
-Kureishi, Hanif; “The Decline of the West” in Collected Stories, Faber and Faber, 2010.
-Lessing, Doris; “DHSS (1999)”. I Finderup, Anne Mette og Fog, Agnete; Worlds of English, Systime, 2010
-Lively, Penelope; “The Happiest Days of Your Life (1978)”. I Finderup, Anne Mette og Fog, Agnete; Worlds of English, Systime, 2010
-Khan, Sadiq: "Speech on Inequality", 10. juni 2014.
https://www.newstatesman.com/politics/2014/06/sadiq-khans-speech-inequality-full-text
- Johnson, Boris: "What Would Maggie Do Today?", november 2013.
https://www.telegraph.co.uk/news/politics/london-mayor-election/mayor-of-london/10480321/Boris-Johnsons-speech-at-the-Margaret-Thatcher-lecture-in-full.html

Sekundær litteratur:
- Steward, Heather: "Cleaning Up the City", The Observer, 12 August, 2007,  https://www.theguardian.com/business/2007/aug/12/4
- Who gets the best jobs?, BBC,31 Mar 2011.
https://www.youtube.com/watch?v=avqgwu6zEG4
-Vadman og Sevaldsen m.fl: Being British, Gyldendal, 2014, pp.46-48 (Welfare and Class) and 55-66 (Education Matters).
- Snowdon, Kathryn: Bullingdon Club: Five Facts About The Super-Rich, Elite Oxford University Drinking Club, The Huffington Post, 21. september 2015. https://www.huffingtonpost.co.uk/2015/09/21/bullingdon-club-five-things-we-know_n_8169064.html
- Film: Scherfig, Lone:The Riot Club, 2014.

Omfang: ca. 50 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Studietur til Malta

Vores overordnede problemstilling er: Hvad er den maltesiske identitet?

32 moduler:
(1 x 4 lektioner før rejse, 20 lektioner under rejsen, 2 x 4 lektioner efter rejsen)

Eleverne skal introduceres til og træne:
At se virkeligheden som undersøgelsesobjekt
At arbejde empirisk
At udforme problemformulering og tilhørende underspørgsmål
At planlægge og gennemføre en undersøgelse af en problemstilling med anvendelse af viden, kundskaber og metoder fra indgående fag

Eleverne skal træne og videreudvikle:
At mundtligt formidle et fagligt arbejde og de væsentligste konklusioner samt indgå i en faglig dialog herom.
At gøre sig metodiske og basale videnskabsteoretiske overvejelserPå google drev er alle dokumenter samlet:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1I5pSEkb8h7IelCRp_18O9My8fe6niuud
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 32,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 South Africa

Indhold:
Forløbet tager udgangspunkt i Sydafrikas historie samt samtid med særligt fokus på tiden efter 1960. Der er særligt fokus på apartheid og hvordan det afspejles i kulturen, bl.a. gennem litteratur, artikler, taler og film. Formålet med forløbet er en bedre forståelse for en anden kultur gennem arbejdet med de forskellige tekster og værker.

Materialer:
Article:
Michelle Faul, What Life Was Like In South Africa During Apartheid (2013) i From Apartheid to Zefside, L&R.
Jeff Cangialosi, The State of the Rainbow Nation (2012) i: From Dompas to Democracy, Gyldendal.
Humphry Tyler, Humphry Tyler's eye-witness report (1960) i: From Dompas to Democracy, Gyldendal.
BBC, Soweto protest turns violent (1976) i: From Dompas to Democracy, Gyldendal.

Poems:
Ingrid Jonker, The Child Who Was Shot Dead by Soldiers at Nyanga (1963) i: From Dompas to Democracy, Gyldendal.
Nise Malange, I, the Unemployed (1985) i: From Dompas to Democracy, Gyldendal.

Speeches (excerpts):
Nelson Mandela, Nelson Mandela's statement from the dock at the opening of the defence case in Rivonia Trial (1964)  i: From Dompas to Democracy, Gyldendal.
Nelson Mandela, I am not prepared to sell the birthright of the people to be free (1985) i: From Dompas to Democracy, Gyldendal.
Nelson Mandela, Address to ANC rally (2008) i: From Dompas to Democracy, Gyldendal.

Short story:
James Matthews, The Park (1962) i: From Dompas to Democracy, Gyldendal.
Rayda Jacobs, The Guilt (2001) i: Contexts, Gyldendal.Fokuspunkter:
Arbejde med tekstlæsning samt analytiske metoder til tekstforståelse.
– analysere og fortolke litterære tekster under anvendelse af faglig terminologi
– orientere sig i et større engelsksproget stof, herunder sortere i og vurdere forskellige informationskilder
Historiske og samfundsfaglige sider af faget engelsk.
– perspektivere den enkelte tekst i forhold til samfundsmæssige, kulturelle og historiske sammenhænge
– historiske og aktuelle forhold i andre dele af den engelsktalende verden.
– historiske og aktuelle forhold i andre dele af den engelsktalende verden.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Post-Modernism & Fight Club

This course introduces you to the literary movement of postmodernism. Through the study of background theory and various examples of postmodern fiction, we try to identify what characterizes postmodern literature.

Learning goals:
- to be able to define what generally characterizes postmodern literature
- to analyze and interpret various postmodern text and compare and contrast the postmodern traits using relevant literary terms.
- reading and analyzing a novel. (Fight Club)
- to be able to define what characterizes a review and to write a rewiew of Fight Club - the movie.

Kernestof:
Interflora af Susan Hamlyn i G. Barkholt og J. Døssing:Highlights of Literature in English, Systime 2011
Dead As They Come af Ian Mc Ewan i Egebjerg, Ehrenreich, Frølund (eds): Flux British Literature, Systime 2002.
The Red Line af Charles Higson i Now and Zen , Systime 2004
Stories for a Phone Book af Steven Hall i Inside Stories , C. Plougheld, Systime
2007
Fight Club af Chuck Palahniuk, Vantage Books 2006. Kap. 1-2.
+ filmatiseringen af David Fincher.

Supplerende Materiale:
Baggrundsinformation om post-modernisme i G. Barkholt og J. Døssing:  A Short History of Literature in English af, kapitel 6, samt i en film fra You-Tube: https://www.youtube.com/watch?v=oL8MhYq9owo
Information om sonnet-formen fra Delaney mfl.: Fields of Vision 1, Longman 2009. (Interflora)

(Forløbet ligger i Meebook)

Fokuspunkter:
Væsentlig strømning i britisk og amerikansk litteraturhistorie, tekstanalytiske
begreber, nyere litterære tekster.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Victims or Villains?

This course introduces you to refugee narratives that address the refugee crisis and the conflicting emotions and attitudes from many different perspectives and in many different ways.

Learning goals:
- Discuss a relevant topic in a globalized world (and which fits your field of study)
- To be able to analyze, interpret and discuss different types of genres
- To recognize and analyze arguments and devices for making an argument
- To interpret quotations and present a precise analysis of the discourse in the text.
- To know and recognize different genre criteria, (articles, essays, short stories and poems)
- To understand why English is a seen as a Global Language and what Lingua Franca is and how it is used.


List of materials:
Articles:
Slack, James: “'Staggering' number of European jihadis: EU's own border agency admits terrorists are exploiting refugee crisis and lax controls - but has no idea how many illegal immigrants there are”, The Guardian website, April 5, 2016.
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3525279/Mass-migration-allowing-terrorists-pour-Europe-EU-s-border-agency-admits-s-revealed-false-documents-not-facing-thorough-checks.html

“The Observer view on Europe’s shameful response to the growing refugee crisis”, The Guardian Website, July 9, 2017.
https://www.theguardian.com/world/2017/jul/09/observer-editorial-europes-shameful-response-to-growing-refugee-crisis

Personal Essays:
Nguyen, Viet Thanh: “The hidden scars all refugees carry”, New York Times, September 3, 2016.
https://www.nytimes.com/2016/09/03/opinion/the-hidden-scars-all-refugees-carry.html

Hussein, Asad: “After 13-Year-Wait, My Family’s American Dream Is Dying”, Refugees Deeply, February 2, 2017.
https://www.newsdeeply.com/refugees/community/2017/02/02/after-13-year-wait-my-familys-american-dream-is-dying

Poems:
Shire, Warsan: “Home” (2009)
https://www.facinghistory.org/standing-up-hatred-intolerance/warsan-shire-home

Fotso, Jason: “The Refugees”
https://www.unhcr.org/innovation/a-poem-refugees-need-read/

Lazarus, Emma: “The New Colossus” (1883)
https://www.poetryfoundation.org/poems/46550/the-new-colossus


Short Story:
Ellams, Inua: “The Unaccompanied Minor’s Tale”, 2016.
https://www.shortstoryproject.com/story/unaccompanied-minors-tale/

Additional material:
Jennifer Jenkins: “Global English and the teaching of pronunciation” (2002) from TeachingEnglish BBC:  https://www.teachingenglish.org.uk/article/global-english-teaching-pronunciation

Nordquist, Richard: “English as a Lingua Franca (ELF)” February 2019.
https://www.thoughtco.com/english-as-a-lingua-franca-elf-1690578

Crystal, David: "What Is a Global Language?" & "Why English?" & "What Is Standard English?"  from Leif Frederiksen: "English - Global Language - Global Anguish", Malling Beck (2007)

Non-fiction analysis tools in The English Handbook (2017): pp. 99-105 (types of non-fiction writing, newspapers and articles) pp. 156-162 (Discourse Analysis), pp. 162-170 (argumentation theory), pp. 171-176 (Lingua Franca)

Number of pages in all approx. 60.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Love and Romance (Shakespeare)

Forløbet er delt i to dele:
1) Shakespeare
2) andre forfattere
Første del af forløbet fokuserer primært på tekster skrevet af Shakespeare. Eleverne stifter bekendtskab med både sonnetter og uddrag fra "Romeo and Juliet". Derudover skal eleverne sætte sig ind i den den historiske kontekst og læse baggrundsmateriale om forfatteren og tiden og formidle dette i et mundtligt oplæg. Fokus er også på iscenesættelsen af Shakespeares værker. Hvordan opførte man skuespil på Shakespeare's tid og hvordan stykket er blevet fremstillet i film. Eleverne prøver også selv at fremføre en lille del af stykket.
Det andet forløb læses i umiddelbar forlængelse af vores forløb om Shakespeare. Her læser vi forskellige tekster, der alle omhandler forskellige former for love and romance. Teksterne bruges til at give et litteraturhistorisk overblik over, hvordan forfattere i forskellige perioder og med forskellige udtryk italesætter "love and romance".

(Forløbet ligger i Meebook)

Læste tekster:
Lund, O.L.: "The Life of W. Shakespeare" I: "Lives and Works", Gyldendal.
Shakespeare's World. TimelineTV. https://www.youtube.com/watch?v=9P1IJqNDYjQ

(Gruppeoplæg indholdende information om hhv. The life of Shakespeare, The Times of Shakespeare, The Work of Shakespeare, The Language of Shakespeare and the Importance of Shakespeare, til dette har de haft adgang til følgende materiale:
Lund, Ol. L: "The Times of W. Shakespeare" I: "Shakespeare - Lives and Works", Gyldendal.
Lund, O.L.: "The Elizabethan World Picture" I: "Macbeth", Gyldendal.
Baggrund om Shakespeare fra Fields of Vision og fra The Royal Shakespeare Company.)

Shakespeare, William: "Romeo and Julie", Macmillan 2009.
Act 1, Scene 1
Act 1, Scene 4, line 162-174 og 217-231
Act 2, Scene 2, lines 120 - 180
Act 3, scene 5, lines 1-37:
Act 4, scene 3, lines 15-59:
Act 5, scene 3, lines 45-124

Baz Luhrmanns filmatisering af Romeo and Juliet,1996.
Maslin, Janet: "Soft! What Light? It's Flash, Romeo", The New York Times, 1. nov. 1996. Fundet her:  https://www.nytimes.com/1996/11/01/movies/soft-what-light-it-s-flash-romeo.html  

William Shakespeare: Sonnet 18 + 116 I: Grønvold mfl. "Wider Contexts", Gyldendal. + sonnet 130
Austen, J. Pride and Prejudice, I: "Engelsk Antologi fra 1500 til vores tid", Munksgaard.
Lawrence, D. H. Lady Chatterley's Lover (uddrag), fra Engelsk antologi fra 1500 til
Chopin, Kate: The Story of an Hour, fra Det Grønne Bord. http://www.vdgb.dk/


Læringsmål:

Du skal på et nuanceret engelsk med brug af faglig terminologi og emnerelateret ordforråd:

- kunne fortælle om Shakespeares samtid, sprog, værker, og betydning.

- kunne nærlæse uddrag af Romeo and Juliet og her genfortælle handlingen og analysere, hvordan Shakespeare formidler sin fortælling igennem forskellige poetiske og dramatiske virkemidler.

- kunne definere hvad en tragedie er, hvad der menes med begrebet "tragic hero" og kunne relatere dette til "Romeo and Juliet"

- kunne definere hvad der kendetegner en sonnet, analysere sådanne og sætte dem i relation til stykket.

- selvstændigt kunne læse andre tekster under samme tema og undersøge de litteraturhistoriske omstændigheder for disse tekster. Her skal du kunne besvare, hvordan øvrige forfattere i forskellige perioder skildrer temaet.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Being American

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 14 Hjælpemidler brugt i undervisningen -skrift. eksam

I undervisningen er udvalgte kapitler og øvelser fra nedenstående materialer anvendt.

Grammatik:
Poul Thornøe: "Get it Right", Gyldendal (Bog og I-bog) https://getitright.ibog.gyldendal.dk/?loopRedirect=1
Boesen og Barding: "Engram - Engelsk Grammatik", Minlæring https://minlaering.dk/hjaelp-og-support/1-engelsk/20-engram-engelsk-grammatik
Boesen og Barding: "Engram Basis", Minlæring
https://minlaering.dk/bog/6-engram-basis

Sprog:
Barding: "Do it, write!", Minlæring  https://minlaering.dk/bog/16-do-it-write
Bach, Bjerregaard og Barding: "Do it, write! 2.0", Minlæring, https://minlaering.dk/bog/25-do-it-write-20-stx-hf/sitemap  
Thornøe og Juul Lund "Write On!", Gyldendal.
Christensen og Thornøe: "Skriftlig eksamen i engelsk - STX og HF", Gyldendal (I-bog) https://skriftligeksameniengelskstxoghf.ibog.gyldendal.dk/
Østergaard: "The English Handbook", Systime (I-bog) https://theenglishhandbook.systime.dk/

Ordbøger:
Gyldendals røde ordbøger: https://ordbog.gyldendal.dk/
Oxford Advanced Learners: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
Merriam Webster: https://www.merriam-webster.com/

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer