Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Spansk A
Lærer(e) Adrian de Gracia Ortiz, Carina Pedersen, Irma Kobæk
Hold 2017 SP/e (1e SPb, 3e SPb)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 De første basale kompetencer
Titel 2 Den anden gruppe af basale kompetencer
Titel 3 Den tredje gruppe af kompetencer
Titel 4 Opsamling
Titel 5 Catalonien og Spanien: Konflikt
Titel 6 De sidste kompetencer, opsamling og repetition
Titel 7 Símobolos nacionales
Titel 8 Relaciones familiares en España
Titel 9 Los jóvenes en México
Titel 10 La migración de México a EEUU
Titel 11 La guerra civil de España
Titel 12 Almodóvar y sus películas
Titel 13 Forløb#12

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 De første basale kompetencer

I dette forløb skal vi arbejde med de basale kompetencer, der findes på det spanske sprog. Derudover vil de være introducerede i grammatikken og de skal arbejde med nemme og enkle tekster, som vil forbedre deres læseforståelse på spansk.

Elverne skal have kundskab om:

GRAMMATIK OG MORFOLOGI
Substantiver:
1) at identificere køn: maskulinum og femininum.
2) tal: hvordan man skaber pluralis på spansk.

Verber:
1) at bøje verber, som tilhører -ar, -er og -ir bøjning i præsens.
2) nærfremtid: ir+a+infinitiv.
3) hvordan verbet "gustar" bøjes og anvendes i en sætning (dativstyrende verbum).

Adjektiver:
1) at identificere adjektiver: to eller fire bøjninger.
2) at bøje adjektiver efter køn.
3) adjektivets plasering i en sætning.
4) at genkende de possessive adjektiver og deres køn.

Genitiv:
1) at vide hvordan genitiv udtrykkes på spansk.


ORDFORRÅD
Udtryk med vejret og med tøj (at have på)
Måneder.
Årstider.
Tøj.
Farver.

Materiale:
- Caminando bog
- Kompendier
- Aprende.dk
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Den anden gruppe af basale kompetencer

I dette forløb skal vi arbejde videre med de basale kompetencer. Derudover inddrager vi mere ordforråd og nye begreber.

Grammatik:
- Diftongerende verber
- Udtryk med "tener"
- Forskellen mellem "muy", "mucho" og "mucho/a/os/as".
- Tid
- Stedsangivelser
- Tidsudtryk


Ordforråd:
- La familia
- Steder i byen

Anvendte materialer:
Caminando

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Mundtlig fremlæggelse 11-12-2017
SPANSK AFLEVERING: FAMILIEN 12-12-2017
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Den tredje gruppe af kompetencer

I dette forløb skal vi arbejde videre med de basale kompetencer. Derudover inddrager vi mere ordforråd og nye begreb.

Grammatik:
- Verbet "hacer"
- Ser og Estar
- Adjektivs gradbøjning
- Perfektum
- Demonstrative pronominer: este/a/os/as

Ordforråd:

Repetition af det gamle ordforråd
Farverne
Adjektiver

Anvendte materialer:
Caminando
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Catalonien og Spanien: Konflikt

Dette forløb er en forberedelse til Kattalk (torsdag 22/03) om Cataloniens ønske for uafhængiged og de forskellige konflikter, dette har medført.

Dette forløb er en forberedelse til Kattalk (torsdag 22/03) om Cataloniens ønske for uafhængiged og de forskellige konflikter, dette har medført.

Anvendte materialer

Artikler:
1) Mobiloptagelser vækker forargelse
https://politiken.dk/udland/art6139185/Spansk-politi-sparker-og-skubber-catalanske-v%C3%A6lgere

2) Catalonien stemmer ja til løsrivelse-Spanien svarer igen og vil nu overtage styringen i den oprørske region
https://politiken.dk/udland/art6179327/Catalonien-stemmer-ja-til-l%C3%B8srivelse-Spanien-svarer-igen-og-vil-nu-overtage-styringen-i-den-opr%C3%B8rske-region

3) Separatist "win" does not change EU view on Catalonia
https://euobserver.com/elections/140401

Videoer:
4 grunde til Catalonien drømmer om selvstændighed
https://www.youtube.com/watch?v=MXNXwgMV_fM
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 1,00 modul
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Símobolos nacionales

Tekster:
- El toro Ferdinando (tegnefilm) - link til Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=XjN2Ly2VhH4
- "Cristina Sánchez" kap. 16 fra bogen "Tapas Grundbog" s. 100-104.
- "Barca - el opio del pueblo" fra bogen "Retratos -doce historias de la España actual" s. 26-31.
- "Coge el aire con las manos" fra bogen "Retratos -doce historias de la España actual" s. 41-45.Forløbet har fokus på tyrefægtning, flamenco, fodbold, nationale symboler fra Spanien.

Grammatisk fokus på introduktion til bundne pronomener og repetition af aspekt.
Mundtlighed trænet især i grupper, så der opnås tryghed og gode færdigheder.
Læringsplatformene 'Aprende' og 'Min Læring' er anvendt til træning af grammatiske strukturer.
I forløbet indgår filmen Carmen y Lola, om romakvinder i Madrid.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Genaflevering årsprøve 29-08-2019
Símbolos Nacionales 13-09-2019
Delprøve 27-09-2019
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Relaciones familiares en España

Beskrivelse og læringsmål:
Temaforløbet fokuserer på la familia española med særligt fokus på vold i familien. Eleverne skal i forløbet arbejde med filmen El Bola, hvor de skal arbejde med personkarakteristik og personernes relationer. Desuden arbejdes der med billedbeskrivelse og den traditionelle spanske familie versus den moderne familie. Eleverne har arbejdet med at beskrive  'violencia doméstica' og med at analysere den fremtræden begrebet har i filmen. Fokus på såvel skriftligt arbejde som mundtlige øvelser i par, grupper og på klasseniveau.

Grammatik: Kongruens, aspekt, perifraser, modalverber og bunde pronomener.
Tekster: (se Kompendie)
- El Bola (film). A Juan Antón Mañas, 2000.
- Drejebog "El Bola" af Annette Robson, Dorthe Mondrup. Scene: 17, 28-39, 50-52, 59-66.
- Unge og identitet. Kap. "Identitetsdannelse og socialisation i Spanien" af Kristina Pilmark s. 127-134.
- "Kriseramte spaniere slår børnene" af Jens Ulrich Pedersen. Kristeligt Dagblad, 2013.
- "La familia española" af Fátima Fernández og Irene Acosta. Junta de Andalucía.
- "Las Marujas" fra "En vivo" tekstbog. E. Laursen, B. Tegnberg-Hansen og J. Wiese. s. 123-124.Forløbet indeholder uddrag fra El Bola, introduktion på dansk til det sociologiske aspekt samt statistikker og tekster på spansk om vold i familien.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Delprøve 2 11-10-2019
Genaflevering delprøve 2 25-10-2019
Virtuelt modul 01-11-2019
La Amistad 15-11-2019
Resume scene 50 18-11-2019
Delprøve 1 22-11-2019
Genaflevering Amistad 25-11-2019
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Los jóvenes en México

Tekster fra: Mosaíco mexicano, af Kristina Pilmark og Rikke Olsen.
Grammatik: Fokus på modalverber, perifraser, aspekt, bundne pronomener og præpositioner
Læringsmål: At introducere til det moderne Mexico, med et blik tilbage i historien. Der læses hovedsageligt om landets unge og problemer med overvægt. Litterært er der arbejdet med sangtekster og med uddrag af filmen 'El Mariachi', scene 16, 19 og 20, som oplæg til samtale om relation mellem de to hovedpersoner El Mariachi & Dominó.
Skriftligt: Repetition frem mod terminsprøve i uge 3: Tricky gloser, pronomenbrug, præpositioner og verber, som kræver særlig opmærksomhed: perifraser og modalverber, samt regelmæssige og uregelmæssige verber generelt.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Delprøve 2 - Entre dos países 13-12-2019
Genaflevering, Entre dos países 17-12-2019
Træning til terminsprøve 07-01-2020
Terminsprøve 16-01-2020
Genaflevere terminsprøve 24-01-2020
Mariachi, sc 19-20 24-01-2020
Virtuel time - Carta al director, klar til afl. 30-01-2020
Carta al director 30-01-2020
Carta al director, genaflv 10-02-2020
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 La migración de México a EEUU

Introduktion til temaet med det mål at forstå årsager og virkning af migrationen til USA, push/pull faktorer. Arbejde med kulturmødet mellem Mexico og USA.
Mundtligt fokus på samtale i små grupper, aspekt repeteret, glosetræning på mange måder.
Perfektion af udtale og frihed i at tale om emner med støttegloser.
Skriftligt arbejde med eksamensopgaver: Billedbeskrivelse, verbalsystemet og pronomener, aspekt
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
La Coca-colanización, del 2 03-03-2020
Spørgsmål p. 20 16-03-2020
Genaflevering, Coca del 2 17-03-2020
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 La guerra civil de España

Læst i virtuel undervisning.
Borgerkrigen studeres som baggrund for at forstå Spaniens nyere historie, ikke mindst perioden med Francos diktatur. Danner baggrund for det senere arbejde med moderne film af Almodóvar.
Indholdsmæssigt fokus på at inddrage de samfundsmæssige konsekvenser og politiske forhold. At skabe forståelse af forskelle på diktatur og demokrati, på konsekvenserne af Borgerkrigen for det moderne Spanien.
Tekster læst på såvel dansk som spansk, samt TV-udsendelsen: "Det røde Spanien" (Mit CFU)
Indlæring af centralt ordforråd samt træning af den mundtlige udtryksfærdighed i forhold til perioden.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Almodóvar y sus películas

Sammen med forløbet La guerra civil er der fokuseret på den politiske og familiemæssige udvikling i Spanien fra 1975 til i dag. Holdet har arbejder såvel med intensiv som ekstensiv læsning - med forståelse af symboler og sammenhænge i filmen 'Hable con Ella'.
Personkarakteristik i sammenhæng med repetition af adjektiver og pronomener.
Gruppearbejde med kortere præsentationer og dialog om disse i undervisningen.
Grammatisk har bl.a. aspekt, pronomener, præsens, perfektum, imperfektum, præteritum og modus: konjunktiv og imperativ behandlet.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 13 Forløb#12

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer