Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Matematik B
Lærer(e) Allan Bagger Stibius Jensen
Hold 2018 Ma/a (1a Ma, 2a Ma, 2a Ma (puljetid))
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Opstart
Titel 2 Deskriptiv statistik
Titel 3 Funktioner 1
Titel 4 Procentregning
Titel 5 Funktioner 2
Titel 6 Funktioner 3
Titel 7 Funktioner igen
Titel 8 Differentialregning
Titel 9 Vektorer ver. 2

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Opstart

Udvidet potensbegreb, brøker og andre basale begreber
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Funktioner 1

Generelle begreber:
- Definitions-mængde og værdimængde
- Voksende og aftagende.
- Monotoniforhold
- Invers og sammensat funktion
- Mangler parallelforskydning, vækst, tangenter.

Andengradsfunktion:
- Grafens udseende i forhold til parametre
- Specielle punkter: Toppunkt, skæring med y-akse og evt. rødder
- Løsning af andengradsligning.
- Polynomier af højere grad.
- MANGLER faktorisering
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Procentregning

- Basal procentregning
- Vækstrate (r) og fremskrivningsfaktor (a)
- Indekstal
- Procentpoint
- Renteformlen og tilhørende parametre
- Mangler annuitet
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Funktioner 2

Eksponentielle funktioner
- Parametre og graf
- Asymptote
- Definitions-mængde og værdimængde
- Væksdtegenskaber (med bevis)
- Fordobling og halvering
- Eulers tal som grundtal, omskrivning mellem forskellige grundtal (Bro til sammensat funktion og potensregning)

Logaritmer
- Definition
- Regneregler (bevis)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Funktioner 3

Potensfunktioner
Grafisk forståelse
2-pkt. formel
Regression
Vækstegenskaber
Logaritmisk skala

Indledende tegning af tangenter som uddybning af væksthastighed.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Funktioner igen

Opsamling på polynomier, herunder faktorisering.
Paralleforskydning
Parallelforskydning af 2. gradspolynomiet specielt udledning af f(x)=a(x-h)^2+k
Intro til optimering
Stykvist defineret funktion
Sammensatte funktioner
Invers funktioner
Intro til tangenter (grafisk)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Vektorer ver. 2

Linjer og cirkler
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer