Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Kemi B
Lærer(e) Pia M Hald
Hold 2018 Ke/w (1w Ke B, 1w Ke B (puljetid), 2w Ke B, 2w Ke B (puljetid))
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Hot Pack, Salmiak og Ionforbindelser
Titel 2 Julekemi og intro
Titel 3 Bagning og Mængdeberegninger
Titel 4 Rengøring, Syrer og Baser
Titel 5 Fedt, Olie og Organisk Kemi
Titel 6 Rust og redoxreaktioner
Titel 7 Kemisk Ligevægt
Titel 8 Det sure
Titel 9 Alkohol og det der ligner
Titel 10 Jern, rust og redox
Titel 11 Repetition
Titel 12 Rengøring, Syrer og Baser
Titel 13 Alkohol og det der ligner

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Hot Pack, Salmiak og Ionforbindelser

- Introduktion til faget og pensum
- Det periodiske systems opbygning
- Ioner
- Navngivning af ionforbindelser, inklusive fler-atom-ioner som fx sulfat
- Kovalent, ion- og metalbinding, samt hydrogenbindinger
- Polære, upolære og ionbindingers sammenhæng med elektronegativitet
- Navne på metalforbindelser som fx Jern(II)oxid er det samme som FeO
- Elektronprikmodellen og strukturformel (og kort om 3D-strukturer)
- Kemisk rensning af vand på rensningsanlæg
- Opløselighed og fældningsreaktioner
Forsøg: Fremstilling af salmiak, Fjernelse af fosfat fra spildevand. Opvarming af kobbersulfat.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Julekemi og intro

- Molekyler, oktetreglen, dubletreglen.  
- Polær og upolære molekyler.
- Intro til organisk kemi, navngivning, udvalgte stoffer (sukker, solanin, ethanol, fedtstoffer).
- Intro til syrer og baser.  
- Intro til mængdeberegninger.
- Tilstandsformer, smeltepunkt og kogepunkt
Forsøg: Molekylbyggesæt. Destillation af gløgg. Fedtindhold i chips. Saltindhold i chips. Opvarmning af sukker. Fremstilling af indikator af rødkål til analyse af forskellige varer fra husholdningen.
Demonstrationsforsøg: Saltes flammefarver.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Bagning og Mængdeberegninger

- Afstemning af reaktionsskemaer og koefficienter
- Mol og Avogadros konstant
- molarmasse, stofmængde og masse, samt formlerne
- Ækvivalent mængde, reaktant i overskud og begrænsende reaktant
- Udregning af koncentration
Forsøg: Opvarmning af natron. Bagning af kage som et eksempel på konkrete stofmængdeudregninger. Bestemmelse af molarmassen for lightergas.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Rengøring, Syrer og Baser

- Udregning af koncentration
- Navne på syrer og baser
- Hvor man finder syrer og baser i hverdagen
- Definitionen af en Brønsted-syre og -base (dette navn er dog ikke brugt)
- Reaktioner mellem syrer og baser
- Vand kan reagere som syre eller base
- Indikatorer
- Syre- og basestyrke
- Korresponderende syre- og basepar
- Definition af pH og udregninger
Forsøg: Titrering af eddikesyre med NaOH for at finde syre-koncentrationen
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Fedt, Olie og Organisk Kemi

- De ti første simple alkaners navne
- Systematisk navngivning af alkaner med sidekæder
- Systematisk navngivning af alkoholer
- Systematisk navngivning af elkener og alkyner
- Olieraffinering (ved destillation)
- Fedtstoffer og triglycerider
- Polære og upolære stoffer
Forsøg: Fedtprocent i spegepølse. Substitution og addiion.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Det sure

DU SKAL KUNNE
Opskrive ligevægtsudtrykket for en syres reaktion med vand.
Opskrive ligevægtsudtrykket for en bases reaktion med vand.
Regne frem og tilbage Ks og pKs henholdsvis Kb og pKb.
Beregne pH for en stærk syre opløst i vand, beregne pH for base opløst i vand, fx NaOH.
Beregne pH for en ikke stærk syre opløst i vand.
Beregne pH for en ikke stærk base opløst i vand.
Beregne pH for et puffersystem.
Forklare titrerkurvers udseende.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Jern, rust og redox

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Repetition

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Rengøring, Syrer og Baser

- Udregning af koncentration
- Navne på syrer og baser
- Hvor man finder syrer og baser i hverdagen
- Definitionen af en Brønsted-syre og -base (dette navn er dog ikke brugt)
- Reaktioner mellem syrer og baser
- Vand kan reagere som syre eller base
- Indikatorer
- Syre- og basestyrke
- Korresponderende syre- og basepar
- Definition af pH og udregninger
Forsøg: Titrering af eddikesyre med NaOH for at finde syre-koncentrationen
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 13 Alkohol og det der ligner

Indhold
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer