Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Tysk B
Lærer(e) Rikke Hartmann
Hold 2018 Tyf/y (1y Tyf, 2y Tyf)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Ab ins Deutsche
Titel 2 Einblick und Überblick
Titel 3 Gemeinsam/Einsam
Titel 4 Vielleicht Liebe?
Titel 5 Bewusst leben
Titel 6 Die DDR - das Land, das war
Titel 7 Zeit des Nationalsozialismus
Titel 8 Mit mehreren Kulturen leben

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Ab ins Deutsche

Dette grundforløb har til formål at bygge bro mellem folkeskolen og gymnasiet. Der er fokus på at øge elevernes motivation for at lære tysk, og et mål har været give eleverne viden om, hvordan de selv kan være med til forbedre deres kommunikative kompetencer og deres læsestrategier.

Succeskriterier for mundtlig sprogproduktion:
- At eleverne kender og kan bruge følgende strategier: At tale i hele sætninger, at genbruge ord fra spørgsmål i svar og at forklare ord, man ikke kender, vha. andre ord.
- At eleverne kender og begynder at bruge faste udtryk (faste vendinger til at føre samtale - herunder at udtrykke sin egen holdning - samt tidsudtryk)
- At eleverne kender og kan bruge udtaleregler for tysk
- At eleverne oplever, at de taler meget tysk i timerne
- At eleverne erfarer, at aktiv deltagelse giver motivation og sproglig forbedring

Succeskriterier for læsning:
- At eleverne bliver opmærksomme på at udnytte transparente ord
- At eleverne ved, hvordan de på forskellig vis kan udnytte gloser til en tekst
- At eleverne bliver opmærksomme på, at konteksten kan hjælpe til at forstå nye ord

Materiale:
Andreas Bourani: Auf uns (2014) (i: "Auf uns" af Sønderskov og Sinding)
Tim Bendzko: Programmiert (2013) (i: Auf uns")
Lukas Bïng: Wie wäre mein Leben ohne Internet, Handy, Faceboo und Co. Ein Vergleich (i: "Auf uns")
Hvordan bliver man mere motiveret til at lære sprog? (i: "Sprogenes verden" af Gottschalck og Terp)
"Lob tut gut" (i: "Melde dich mal" af Beck og Hove)

Lærerproduceret materiale:
Svage og stærke verbers bøjning + øvelser
Du und Deutsch
Ein Selfie posten
Ausdrücke für einen Dialog
Opgaver til testmaterialet (forståelse, samtale, skriftlig tysk)

Antal sider i alt:
ca. 30 sider
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Einblick und Überblick

FOKUS
Forløbet bidrager til overblik over Tyskland gennem tre nedslag centreret om byerne Berlin, Hamborg og München. Vi arbejder med kendetegn ved Tyskland og dets indbyggere. Vi sammenligner med danske forhold. Vi får indblik i danskeres oplevelser af studieliv og karriereveje i Tyskland.

Vi arbejder desuden med:

- Brug af ordbog (https://ordbog.gyldendal.dk/) - bl.a. substantivers tal og køn
- Mundtlighed: At komme i gang med tysk og oplæg om tyske byer, udtale og strategier
- Grammatik: Hjælpeverber, svage verber, kongruens


MATERIALE
Felix Gruber: "Berlin ist eine große Stadt" (2009) (i: "Dein Deutschland" af Taber og Graverholt (Systime)
Endlich August: "Das ist Berlin " (2016) (Tekst: https://www.morgenpost.de/berlin/article208650401/Das-ist-Berlin-Der-Songtext-zum-Lied-von-Endlich-August.html) (Video: https://www.youtube.com/watch?v=ORroLqHB_XM)
Richard Dehmel: "Blick auf Hamburg" (1913) (i: Dein Deutschland)
Beginner: Af: "City Blues" (2003) (https://genius.com/Beginner-city-blues-lyrics) (Sang/lyd: https://www.youtube.com/watch?v=mtU-UlzATOg)
DW: "Hamburg - das Tor zur Welt"  (2014) (film og opgaver: https://www.dw.com/de/hamburg-das-tor-zur-welt/av-17792237)
Greg Kiss: "Munich in Motion" (2013) (Film, supplerende)
Beatrix Schulze: "München, meine Muse" (2009) (i: Dein Deutschland)
DW: "Folge 16 - Mentalität" (Video og opgaver: https://www.dw.com/de/folge-16-mentalit%C3%A4t/l-18945073)
Paul Mar: Der Mann der nie zu spät kam (1986) (i: https://za.schleswig-holstein.de/docs/2015/ab_ESA/ESA_Deutsch_2015_Schuelerheft.pdf)

SUPPLERENDE MATERIALE:
Wie viel weißt du über Berlin/Wie viel weißt du über Hamburg/Wie viel weißt du über München? (i: Dein Deutschland)
Goethe Institut Dänemark: "Tysk er et plus" (filmene: Kira, Sofia, Victor, Mads, Kathrine, Tobias) (https://www.goethe.de/ins/dk/da/spr/wdl/dpl/dplu.html)

GRAMMATIK
Øvelser i MinLæring
Lærerproducerede øvelser ud fra materiale fra forløbet
Billedmateriale til karneval i Köln (grammatikopgave)
Memrise - gloseindlæring

SIDER
20
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Gemeinsam/Einsam

FOKUS
At indgå i fællesskaber. Følelsen af at være ene. I den reale verden, men også i den digitale. Centrale aspekter af ungdomslivet, som vi undersøger i dette forløb, hvor eleverne kan trække på egne erfaringer og viden til at drage paralleller mellem det at være ung i Tyskland og i Danmark.

Vi arbejder med:
- Læsestrategier
- Ordforråd: Faste udtryk til diskussion og samtale samt til personkarakteristik
- Grammatik: Artikler, kasus, genitiv, ordstilling, possessive pronomener
- Mundtlighed: Fotostory med lyd  (Zahl oder Adler anno 2019)

MATERIALE:
Babara Vorsamer: "Alle wollen Mainstream sein" (Süddeutsche Zeitung, 2016 i: Eskesen: "Genau!" (Gyldendal 2018)
Anonym: "Dazugehören" (1999) (i: Eskesen: "Genau!")
Patrick Gödde: Haare ab für Max! (Der Spiegel, 2017 i: Eskesen: "Genau!")
Klaus Kordon: "Zahl oder Adler" (2008 i: Fuchs og Sinding: "Auf uns")
Wolfgang Herrndorf: "Tschick": af kapitel 12 (2010 i: Eskesen: "Genau!")
Fatih Akın: "Tschick" (Film 2016)
Eugen Epp: "Nie allein, aber auch nie wirklich zusammen – warum so viele junge Menschen so einsam sind" (Stern 02.02.18)

GRAMMATIK:
MinLæring
Lærerproduceret materiale

SIDER
ca. 26
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Vielleicht Liebe?

Gennem tekster med fokus på forskellige sider af kærlighed (heftig forelskelse, skuffelse, divergerende følelser og forventninger samt omverdenens indflydelse på parforholdet) arbejder vi med læsestrategier, tekstanalyse, glosetilegnelse. Nyere og ældre tekster.Grammatik: Personlige pronominer, ordstilling, modalverber, stærke verber.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Bewusst leben

I dag er mange menneskers livstil påvirket af vor tids fokus på og viden om klima og overforbrug - i tysklandende lande og globalt set. For mange tyskere har det gennem en lang årrække været et bevidst valg at købe 'Bio'-produkter. Flere slår følgeskab og ønsker generelt en klimavenlig livsstil med genbrug, upcycling og så små CO2-aftryk som muligt, måske i form af det amerikanskinspirerede "Zero Waste". Andre lever bevidst minimalistisk, idet de skærer ned på materielle ejendele. Her kan klimabevidsthed opstå som følge af ønsket om at reducere materielle ejendele for i stedet skabe ro og plads til indre værdier.
Vi undersøger eksempler, hvordan mennesker på forskellig vis lever 'bewusst'. Og vender også blikket mod Østrig og Schweiz - og den øvrige verden.

Videofremlæggelser og arbejde med elevers egen gloselister.

MATERIALE
"Klimafreundlich leben - ein Familienexperiment" (artikel - www.programm.ard.de, 10.03.19)
"Klimafreundlich leben - ein Familienexperiment" (artikel bag tv-udesendelsen - hr-fernsehen, 05.02.19)
Almut Röhrl: "Bio-Lebensmittel" (Neue Deutsche Erzähler, Gyldendal) DATO og ÅRSTAL
""Zero Waste": Jahresmüll in einem Glas" (wien.orf.at, 28.12.2017)
Manuel Bogner: "Eine Berlinerin verbesserte mit Minimalismus ihr Leben - und wir können von ihr lernen" (Zeit-Online, 05.10.16)
dpa: "Keine Ausgaben für den Einkauf: Warum Lenny und Freja 'containern'" (Schweriner Volkszeitung 14.06.19)
Antje Trölsch: "Berliner Repair Cafés bieten kostenlose Hilfe" (2014) (Genau, Gyldendal 2018 af Eskesen)
Minimal Mimi: "Was bringt mir der Minimalismus" (https://www.youtube.com/watch?v=GrJI3GP_SLk, 18.08.19)
Klimastreik Schweiz: "Offener Brief. Unsere Botschaft an die schweizer Wahlbevölkerung" (https://climatestrike.ch/blog/open-letter/, 01.10.19)
"Stopp" (fluter, 03.04.19) (Greta, Edgar, José og Kelsey)


SUPPLERENDE
Sætningsanalyse og modalverber
MinLæring, Wie geht's, Tysk Grammatik (Eriksen m.fl, Gyldendal 2006)
Ulrike Wolk: Österreich og Schweiz i: Typisch Detusch (PONS, 2017) 36-37


Ca. 35 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Die DDR - das Land, das war

Forløbet skal give indblik i DDR - landet, der mellem 1949 og 1990 eksisterede syd for Danmark, på den anden side af Østersøen. Hvordan opstod landet - hvordan faldt det fra hinanden igen? Hvordan var det at leve i DDR som helt almindelig borger? Hvad måtte og kunne man (ikke) som østtysker - hvad skulle man tage sig i agt for?

Rede- und Reisefreiheit , Überwachung og die Stasi er kernebegreber.

MATERIALE
Wissenswerte Erklärfilme: Die DDR (https://www.youtube.com/watch?v=u6rpowv6wWo)
Susanne Fritsche: 13. August 1961 (2004) in: Schicksalsjahre af Damkjær m.fl (L&R 2010)
Susanne Fritsche: Heute keine Waren in: Die Mauer ist gefallen (dtv 2005)
Klaus Kordon: Mach die Augen zu und spring! in: Schicksalsjahre af Damkjær m.fl (L&R 2010)
Peter Abraham: Der Traum in: Wahnsinn af Marianne Vangstrup Gyldendal (1996)
Biograffilm: Ballon (2018) (Særforestilling)
Ballon (Filmheft) af Vision Kino (2018), s. 12-13 (om die Stasi), s. 24-25 materiale om scener, næranalyse af hotelscenen via klip på www.visionkino.de/unterrichtsmaterial/filmhefte/filmheft-zu-ballon/

SUPPLERENDE MATERIALE
Studienkreis: Filmische Gestaltungsmittel (https://www.studienkreis.de/deutsch/filmische-gestaltungsmittel/=
Helle Egendal: Film (s. 152) in: Gattungen (2017)
Foredrag (Kat Talk) på Roskilde Katedralskole: Lasse Soll Sunde: Berlinmurens fald (- og om murens historie, om østtyskere, der kom i kontakt med Stasi)

Glosetræning via Memrise

GRAMMATIK (Collin Eriksen m.fl: Ny grundbog i tysk grammatik, Gyldendal 2006):
Præpositioner (enkeltstyrende, dobbeltstyrende)'
Relativpronominer
Ordstilling


Ca. 40 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Zeit des Nationalsozialismus

Elevønske: Fokus på Hitler-Tyskland.
Vi ser på, hvordan nationalsocialismen bredte sig og prægede befolkningen, herunder især målgruppen unge og børn.


MATERIALE
Tilde Michels: Freundschaftsringe, i: Ursula Hermes: Kurzgeschichten – einmal anders. Systime 1994.
Adolf Hitler: Über Jugenderziehung (1939), i: Damkjær m.fl.: Deutsche Wunder, L&R Uddannelse 2009.
Zeitklicks: Hitlerjugend - Leben ist Kampf, i: https://www.zeitklicks.de/nationalsozialismus/zeitklicks/zeit/alltag/von-klein-auf/hitlerjugend-leben-ist-kampf/ (tekst og filmklip)
Dennis Gansel: Napola - Elite für den Führer (2004)
Busch og Krehan: Napola - Elite für den Führer. Tyskforlaget 2006. Szene 6, 7, 10, 13
Max Frisch: Biedermann und die Brandstifter. Suhrkamp Verlag 1958
Traudl Junge: Meine Zeit bei Adolf Hitler (2003) , i: Homan & Pedersen: Kurzum, Tyskforlaget 2005


Glosetræning via Memrise

Grammatik: Grundbog til tysk grammatik/Alles in allem:
Opsamling på præpositioner
Kasus
Sammensatte verber

Ca. 45 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Mit mehreren Kulturen leben

I Tyskland bor der ca. 10 millioner mennesker med anden baggrund end tysk. Med udgangspunkt i borgere med tyrkisk baggrund undersøger vi forskellige sider af livet med flere kulturer i Tyskland. Fx hvordan det kan spille ind i forhold til identitetsfølelse og oplevelsen af integration i det tyske samfund. Vi sammenligner med erfaringer/viden fra Danmark.

MATERIALE
Erdal Sezer: Es wird immer etwas Fremdes bleiben (2006) (Blume & Hermann: Hier ist meine Heimat, Systime 2010)
Taber & Graverholt: Identitätstheorie (Taber og Graverholt: Dein Deutschland, Systime 2016)
Melda Akbas: So wie ich will. Mein Leben zwischen Moschee und Minirock (2011) (Egendal: Gattungen, Gyldendal 2017)
Birol Denozeri: Das verlorene Gesicht 1984 (https://www.yumpu.com/de/document/read/32483752/textblatt-wirtschaftsschule-kv-chur)
Blume: Deutschland als Einwanderungsland (uddrag) (Blume & Hermann: Hier ist meine Heimat, Systime 2010)
Nevel Cumat: Zwei Welten (Cumat: Zwei Welten, Grupello Verlag 1996)
Almanya. Willkommen in Deutschland (2011) Film
Mert & Alfa Gun: AUSLÄNDER 2020 (tekst og video) (https://genius.com/Mert-and-alpa-gun-auslander-2020-lyrics)(https://www.youtube.com/watch?v=olvALBz9y08)
Konrad Daubek: Auf der anderen Seite der Krise (2012) in: Blume und Hermann: Angekommen (Gyldendal 2017)
Wendelin Sandkühler: Gekommen, um zu forschen (2012) in: Blume und Hermann: Angekommen (Gyldendal 2017)

SUPPLERENDE
(Grafer/Statistik)
https://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/soziale-situation-in-deutschland/61646/migrationshintergrund-i
https://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/soziale-situation-in-deutschland/61631/staatsangehoerigkeit
(Arbejdsark)
https://www.goethe.de/resources/files/pdf100/8963326-standard.pdf

GRAMMATIK
Kasus/sætningsanalyse (repetition), adjektiver
MinLæring
Häckert og Lohse: Adjektiver i: Häckert og Lohse: Alles in allem (2000)

ca. 35 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer