Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Tysk B
Lærer(e) Christina Dannefeldt Bøthner, Søren K. Dahl
Hold 2018 Tyf/iz (1iz Tyf, 2iz Tyf, 2iz Tyf (puljetid))
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Ab ins Deutsche - Grundforløb
Titel 2 Das digitale Leben
Titel 3 Kulturelle Begegnungen
Titel 4 Reisen
Titel 5 Deutschland eine neue Heimat
Titel 6 Die DDR; Leben und Wende.
Titel 7 Jungsein im Dritten Reich und danach

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Ab ins Deutsche - Grundforløb

Grundforløb for tyskelever uanset klasse.

Forløbet har til formål at bygge bro mellem folkeskolen og gymnasiet. Der er fokus på at øge elevernes motivation for at lære tysk, og et mål har været give eleverne viden om, hvordan de selv kan være med til forbedre deres kommunikative kompetencer og deres læsestrategier.

Succeskriterier for mundtlig sprogproduktion:
- At eleverne kender og kan bruge følgende strategier: At tale i hele sætninger, at genbruge ord fra spørgsmål i svar og at forklare ord, man ikke kender, vha. andre ord.
- At eleverne kender og begynder at bruge faste udtryk (faste vendinger til at føre samtale - herunder at udtrykke sin egen holdning - samt tidsudtryk)
- At eleverne kender og kan bruge udtaleregler for tysk
- At eleverne oplever, at de taler meget tysk i timerne
- At eleverne erfarer, at aktiv deltagelse giver motivation og sproglig forbedring

Succeskriterier for læsning:
- At eleverne bliver opmærksomme på at udnytte transparente ord
- At eleverne ved, hvordan de på forskellig vis kan udnytte gloser til en tekst
- At eleverne bliver opmærksomme på, at konteksten kan hjælpe til at forstå nye ord

Materiale:
Andreas Bourani: Auf uns (2014) (i: "Auf uns" af Sønderskov og Sinding)
Tim Bendzko: Programmiert (2013) (i: Auf uns")
Lukas Bïng: Wie wäre mein Leben ohne Internet, Handy, Faceboo und Co. Ein Vergleich (i: "Auf uns")
Hvordan bliver man mere motiveret til at lære sprog? (i: "Sprogenes verden" af Gottschalck og Terp)
"Lob tut gut" (i: "Melde dich mal" af Beck og Hove)

Lærerproduceret materiale:
Svage og stærke verbers bøjning + øvelser
Du und Deutsch
Ein Selfie posten
Ausdrücke für einen Dialog
Opgaver til testmaterialet (forståelse, samtale, skriftlig tysk)

Antal sider i alt:
ca. 30 sider
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Das digitale Leben

INDHOLD
Kernestof:

af Fuchs, Sinding: AUF UNS – Grundbog til tysk i gymnasiet
(Gyldendal, København 2016)
Uddrag fra kapitlet Generation Selfie s. 30-46 indeholdende
Kira Brück: Gefällt mir: So geht Social Media
Wolf Wondratschek: Mittagspause
OK KID: Mehr Mehr

Af Beck, Hove: Ein neuer Anfang
(Lindhardt og Ringhof, København 2013)
Stress – wie gehe ich damit um?

Supplerende stof:
X3.de: Selfies
https://www.youtube.com/watch?v=LT4qh1mgeck&feature=youtu.be

GRAMMATIK
Syntaktisk analyse
Verber
• sein
• haben
• werden


OMFANG
November-december


SÆRLIGE FOKUSPUNKTER
Eleverne skal kunne sætte de læste tekster i forhold til temaet Das digitale Leben.
De skal først og fremmest kunne forstå og udtrykke sig om det digitale liv i Tyskland. De skal desuden kunne reflektere over såvel positive som negative aspekter ved det digitale liv. Hovedvægten ligger på selviscenesættelse og sociale medier.
Eleverne skal kunne udtrykke sig skriftligt på tysk med et basalt ordforråd og grundlæggende grammatisk korrekthed.


VÆSENTLIGSTE ARBEJDSFORMER
Einstieg til emne med udgangspunkt i Roskilde Katedralskoles temadag om digital dannelse
Klasseundervisning
Glosetræning
Gruppearbejde, især pararbejde
Oversættelse, samtale- og diskussionsøvelser, ja- og nej-øvelser, spørgsmål, nøgleord, resumé, billedbeskrivelse, personkarakteristik, rollespil og digtskrivning
Lytte og forstå ved brug af sang og video
Skriftligt arbejde i form af en hjemmeopgave om egen brug af sociale medier

Fagligt stof i alt i dette forløb: 27 sider
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Kulturelle Begegnungen

INDHOLD
Kernestof:

Af Blume, Hermann: Hier ist meine Heimat. Deutsch-türkisches Leben
(Tyskforlaget 2010)
Erdal Sezer: Es wird immer etwas Fremdes bleiben
Canan Büyrü: Macht der Kulturen
Nevfel Cumart: Zwei Welten

Af Andersen, Husum: So ein Rummel
(København 1994)
PUR: Neue Brücken

Af Kristensen: Lebenswege
(Tyskforlaget 2015)
Kamyar & Dzeko: Generation Sarrazin
R. Weihser: Nee, du bist kein Deutscher

Yasemin Samdereli: Almanya – Willkommen in Deutschland (spillefilm 2011)

Supplerende stof:
Af Miemietz, Holmelund von Sehested og Tilling
(København 2014)
Anna Reimann: Ich liebe die türkische Gastfreundschaft

Feo Aladag: Die Fremde (2010)


GRAMMATIK
Verber
• Svage verber
•      Brennen-verber


OMFANG
Januar-februar


SÆRLIGE FOKUSPUNKTER
Eleverne skal kunne karakterisere det typiske kulturmøde i Tyskland, især det tysk-tyrkiske, under overskrifterne In zwei Welten leben, fremde Heimat og Integration, aber wie. De skal kunne forholde sig til fordele og ulemper ved at befinde sig imellem to kulturer. I emnet indgår problematikken omkring æresdrab.
Eleverne skal kunne udtrykke sig skriftligt på tysk med et basalt ordforråd og grundlæggende grammatisk korrekthed.


VÆSENTLIGSTE ARBEJDSFORMER
Einstieg til emne vha. mind map og spørgsmål
Klasseundervisning
Glosetræning, herunder kreativt arbejde med wordclouds
Gruppearbejde, især pararbejde
Visuel fremstilling af handlingsforløb
Oversættelse, samtale- og diskussionsøvelser, multiple-choice, nøgleord, resumé og mundtlig fremlæggelse
Lytte og forstå ved brug af sangene og filmene
Skriftlig opgave i form af en hjemmeopgave om Multikulturalismus

Fagligt stof i alt i dette forløb: 39,1 sider
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Reisen

INDHOLD
Kernestof:

Af Iversen: Bis ans Ende der Welt
(Tyskforlaget 2009)
Zitate

NORD-SYD
Af Damkjær et al.: Deutsche Wunder
(L&R Uddannelse 2009)
Gerhard Friedrich Schmid: Von der Nordsee zu den Alpen

ØST-VEST
Af Koplev: Die Mauer – und 10 Jahre danach
(Kaleidoscope 1999)
Flucht – aber wie?

Af Inge Marie Bærentzen et al.: „(k)eine Kleinigkeit“
(Systime 2006)
Reisen
Deutsche Städte

Af Vestergaard et al.: Im Juli
(Tyskforlaget 2002)
Scene 8
Scene 19-26
Scene 30-36
Scene 39
Scene 65
Scene 86
+ Fatih Akin: Im Juli (spillefilm 2000)

Overgang til næste skoleår:
af Fuchs, Sinding: AUF UNS – Grundbog til tysk i gymnasiet
(Gyldendal 2016)
Liselotte Rauner: Denkpause


GRAMMATIK
Kasus
• akkusativ
• dativ
Præpositioner
• akkusativ-præpositioner
• dativ-præpositioner
• akkusativ/dativ-præpositioner (konkret, rumlig betydning + ikke-rumlig betydning)

Pronominer
• personlige pronominer


OMFANG
Februar-maj


SÆRLIGE FOKUSPUNKTER
Eleverne skal kunne sætte de læste tekster og filmens handling i forhold til temaet Reisen.
I forhold til filmen Im Juli skal de først og fremmest kunne forholde sig til de situationer, som hovedpersonerne i filmen kommer ud for på rejsen, og dernæst hvilken betydning denne rejse har for hovedpersonerne.
Eleverne skal kunne forstå talt tysk standardsprog om at rejse gennem film.
Eleverne skal kunne udtrykke sig skriftligt på tysk med et basalt ordforråd og grundlæggende grammatisk korrekthed.


VÆSENTLIGSTE ARBEJDSFORMER
Einstieg til emne vha. quiz & byt samt citater
Klasseundervisning
Lytte og forstå ved brug af filmen
Glosetræning
Gruppearbejde, især pararbejde
Visuel fremstilling af handlingsforløb (”tegneserie”)
Kropslig fremstilling af handlingsforløb (dramatisering) før filmforevisning
Skriftlige opgaver i form af to hjemmeopgaver om at rejse (rejsebrev og rollespil)

Omfang af fagligt stof i dette forløb: 55 sider.

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Deutschland eine neue Heimat

Denne emne bygger oven på emnet "Kulturelle Begegnungen" fra 1.g, som havde kulturmøder i Tyskland igennem de seneste 40 år som omdrejningspunkt.

I denne del ses på Tyskland som et moderne indvandringsland - ud over den store gruppe med tyrkisk baggrund så også som et land, mennesker fra den europæiske union kan rejse til og få en karriere og et nyt liv.

Med udgangspunkt i en række artikler fra bogen Angekommen arbejder eleverne med der moderne Tyskland i de seneste 10 år.

Læste tekster:
Fra: Blume, Hermann: Angekommen

Aus Liebe nach Bonn (2012) (pp. 18-22)
Auf der anderen Seite der Krise (2012)  (pp. 24-28)
Das Wunder von Kreuzberg (2010) (pp. 38-50)
Willkommen in Deutschland aus Lale Akgün: Tante Semra im Leberkäseland, 2009  

Wie Deutschland ein Einwanderungsland wurde (2010) fra: https://www.goethe.de/resources/files/pdf54/28_Almanya_Teaching_Resources1.pdf"


I tilknytning til teksterne arbejder eleverne  med chunks "Den Text zusammenfassen" i mundtligt pararbejde og CL-øvelse og i Das Wunder von Kreuzberg vil eleverne arbejde med "Redemittel für die Präsentation eines Sachtextes"  evt. med mundtlig aflevering , hvor den Text präsentieren"  trænes med tilstræbt spontanitet/dialog, idet eleverne skiftevis agerer interviewere.

Glosetræning Heimat/Kultur/Migration samt Beruf/karriere  foregår løbende - især med inddragelse af quizlet-øvelser samt quizlet-live - samt efterfølgende hele sætninger til oversættelse, hvori emnespecifikke emner (samt grammatisk fokus) indgår.

Jeden Tag ein bisschen Deutsch:
Tag 5,6,8,12,16,9 - Schubert (stærke verber)23,26 (svage verber) 22,24,25.
Wie geht's (Hermann) - sætningsanalyse akkusativ, akkusativ og dativ. Vi går efter minimalsætningen - og verbet som styrende for valg af andre sætningsled.
Supplerende stof:

Arbejde med musik:
Vincent Weiss: Frische Lust
Vincent Weiss: Musik Sein
Max Giesinger: 80 Millionen

Grammatisk arbejdes med et udvalg af områder:
Verbernes bøjning, præsens, præteritum, perfektum
Personlige pronomener
Ordstilling
bestemt og ubestemt artikel (nominativ og akkusativ særligt)
wissen/kennen
Modalverberne betydning og brug.

omfang ca 45 sider.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Wie Deutschland ein Einwanderungsland 15-08-2019
Willkommen in Deutschland 01-11-2019
grammatik 07-11-2019
Deutsche Geschichte und Mauerfall 14-11-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Die DDR; Leben und Wende.

I emnet arbejdes der med aspekter af livet i DDR - vi arbejder med tekster, som har et fokus på opdragelsen af DDRs unge, livet med overvågning, Muren og tiden omkring Murens fald.  

Vi arbejder med tekster, der ser på, hvordan DDR-systemet forsøgte at opdrage sine (unge) borgere, hvilken rolle Stasi og overvågning spillede i samfundet, hvordan DDR-systemet "tacklede" folk, der forsøgte at flygte fra DDR - og i sidste ende, hvordan tiden var op til Murens fald.

Vi læser om Murens ofre og gerningsmænd  "Mauer Opfer und Täter" (Chris Gueffroy, Andreas Kühnpast) , "Die Partei hat immer Recht"/Kampflied der Thälmann-Pioniere") "Es ist 15 Uhr" (om forsøg på Stasi-hvervning),"Mach die Augen zu und spring" om uenigheder og reaktioner på tiden omkring 1961 og i to nutidige spillefilm "Wir sind das Volk Liebe kennt keine Grenzen" og "Ballon". Desuden læses et interview med Dawid Wagner og Jochen Schmidt, som voksede op i DDR hhv. BRD og sammen har skrevet "Drüben und Drüben - zwei deutsche Kindheiten"

Vi træner ordforråd (i flere ordklasser), som passer til emnet DDR, træner resume og referat af en tekst både mundtligt og skriftligt, træner personbeskrivelse ydre og indre mundtligt og skriftligt og at kunne arbejde med/besvare spørgsmål af mere overordnet tematisk karakter både mundtligt og skriftligt.

Tekster:

Film:
Wir sind das Volk - Liebe kennt keine Grenzen (om DDR i 1983 og særligt 1989)
Ballon - flugten fra Østtyskland (Herbig, 2018)

Mauer, Opfer und Täter, Spiegel 12/8 1991 - (Chris Gueffroy, Christian Guardian) og Stern 12/9 1991 i; Rimi Andersen/Husum "Berlin, Haupstadt und Metropole"

Dobbeltgængeren fra Østberlin (2019) https://www.dr.dk/drtv/program/dobbeltgaengeren-fra-oestberlin_147622
https://www.bz-berlin.de/berlin/einer-dieser-maenner-floh-mit-dem-pass-des-anderen-aus-der-ddr

Christa Moog: "Es ist 15 Uhr" in: Hermes, Kurzgeschichten einmal anders, Systime 1994,
Die Stasi - "Schild und Schwert der Partei" https://www.planet-wissen.de/geschichte/ddr/das_leben_in_der_ddr/pwiediestasi100.html

Gebote der Jungpioniere i  I: Rimi Andersen/Husum, "Es war einmal ein Land" "p. 100
Kampflied der Thälmann-Pioniere"
"Auferstanden aus Ruinen"
Das Lied der Partei i "Es war ein Land"

"Mach die Augen zu und Spring" Kordon i: Damkjær et al "Schicksalsjahre" Gyldendal, 2010.  

Film : Das Schweigende Klassenzimmer (DDR, opstand i Ungarn 1956)

Dokumentarfilm:
Berlinmuren - flugten til friheden, DR2 9.3 2007 http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=030703091905 (0-12:30)
Historiske Begivenheder 3:7 - Berlin, DR2 9.8 2004   http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=030408091600 (13:20-29:00)
Historiske Begivenheder 4:7 - Berlin, DR2 4.9 2004 http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=030409041435 (0-25:20)

Kampflied der Thälmann-Pionere: https://www.youtube.com/watch?v=co_lkXHrP3E

Die Partei: https://www.youtube.com/watch?v=JZ3_d0unago

Supplerende:

KAT-Talk/foredrag om Murens Fald med Lasse Soll Sunde (75 min).
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 36 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Jungsein im Dritten Reich und danach


Teksterne i dette emne fokuserer på det at vokse op og være ung i nazi-Tyskland og tiden efter. Der er en forbindelse til det forrige emne om DDR, som også har behandlet tekster med et fokus på unge mennesker betingelser og reaktioner i et land med et totalitært styre der forsøger at opdrage de unge i sit billede. Filmene "Napola- Elite für den Führer" og "Das Wunder von Bern" er centrale i forløbet - og der arbejdes med tekstintegreret ordforråd og grammatik med et kommunikativt sigte.

Tiåret efter 2. verdenskrig belyses ved "Das Wunder von Bern". Eleverne introduceres til forholdene efter krigen, Trümmerfrauen og Wiederaufbau og får også kendskab die (Spät)heimkehrer og et indblik i afledte psykologiske konsekvenser af krigen: De forandrede familiestrukturer, skyld og skam m.v.

Eleverne har afslutningsvis haft i et miniprojekt og prøvetræning: Her  haft valget mellem to pakker: en pakke med "Napola og en novelle" og en anden pakke med "Das Wunder von Bern" samt en novelle", som de skal  give en gennemarbejdet præsention og efterfølgende indgå i uddybende dialog om disse i faglig samtale på tysk.

Gansel, 2004 Napola Elite für den Führer.
Arbeitsblatt 1,2,3 til Napola Elite für den Führer.
Vorwärts, Vorwärts (1933)  (Unsre Fahne flattert uns voran)
Adolf Hitler: Über Jugenderziehung (1939) http://old.forlagetcolumbus.dk/dk/bogens_hjemmeside/historie/tyskland/kapitel_5/tekster_til_tysk/tekst_3/
„Der Ausflug“ („im Schwimmbad“)

2 Rezensionen zu Napola: von einer Schülerin (http://www.ciao.de/Napola_DVD__Test_2938775)  und von einem Lehrer: (http://www.duits.de/docentenkamer/rezensionen/film/napola.php)

Das Wunder von Bern (Wortmann, 2004)
Arbeitsblatt 1,2, ein Gespräch über den Film til „Das Wunder von Bern“
„Der Sonntag an dem ich Weltmeister wurde“
1945 Leben in den Trümmern.  https://www.youtube.com/watch?v=uUnvfCjgMmw
https://www.tyskforlaget.dk/wundervonbern/deutsche_frauen/trummerfrauen-berichte.htm
Kriegsheimkehrer: https://www.youtube.com/watch?v=QqNv7Hr3xmk
”Das Schweigende Klassenzimmer”

Supplerende stof:

Mikael Busch: Den tyske filmbølge: http://www.16-9.dk/2007-04/side05_feature2.htm Introduktion til ”Das Wunder von Bern“  (Rolf D. Erbst og Erik Wikkelsø Pedersen:  til Tyskforlagets)
Vor 60 Jahren: Die Heimkehr der Zehntausend: https://www.youtube.com/watch?v=BaKBPI81jNE
Leben in den Trümmern: https://www.youtube.com/watch?v=uUnvfCjgMmw
Heimkehrer: https://www.tyskforlaget.dk/wundervonbern/russland/heimkehrer_1953.htm

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Das Schweigende Klassenzimmer 06-05-2020
Napola- Rezensionen - Vorlesen. 25-05-2020
Manus/talepapir faglig samtale 08-06-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer