Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Tysk B
Lærer(e) Christina Dannefeldt Bøthner, Henrik Fernley Schoppe
Hold 2018 Tyf/mr (1mr Tyf, 2mr Tyf, 2mr Tyf (puljetid))
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Das digitale Leben
Titel 2 Kulturelle Begegnungen
Titel 3 Reisen
Titel 4 Krimi
Titel 5 Kulturelle Begegnungen 2
Titel 6 Überwachung in der DDR
Titel 7 Projekt Landeskunde
Titel 8 Familie

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Das digitale Leben

INDHOLD
Kernestof:

af Fuchs, Sinding: AUF UNS – Grundbog til tysk i gymnasiet
(Gyldendal, København 2016)
Uddrag fra kapitlet Generation Selfie s. 30-46 indeholdende
Kira Brück: Gefällt mir: So geht Social Media
Wolf Wondratschek: Mittagspause
OK KID: Mehr Mehr

Af Beck, Hove: Ein neuer Anfang
(Lindhardt og Ringhof, København 2013)
Stress – wie gehe ich damit um?

Supplerende stof:
X3.de: Selfies
https://www.youtube.com/watch?v=LT4qh1mgeck&feature=youtu.be


GRAMMATIK
Syntaktisk analyse
Verber
• sein
• haben
• werden


OMFANG
November-december


SÆRLIGE FOKUSPUNKTER
Eleverne skal kunne sætte de læste tekster i forhold til temaet Das digitale Leben.
De skal først og fremmest kunne forstå og udtrykke sig om det digitale liv i Tyskland. De skal desuden kunne reflektere over såvel positive som negative aspekter ved det digitale liv. Hovedvægten ligger på selviscenesættelse og sociale medier.
Eleverne skal kunne udtrykke sig skriftligt på tysk med et basalt ordforråd og grundlæggende grammatisk korrekthed.


VÆSENTLIGSTE ARBEJDSFORMER
Einstieg til emne med udgangspunkt i Roskilde Katedralskoles temadag om digital dannelse
Klasseundervisning
Glosetræning
Gruppearbejde, især pararbejde
Oversættelse, samtale- og diskussionsøvelser, ja- og nej-øvelser, spørgsmål, nøgleord, resumé, billedbeskrivelse, personkarakteristik, rollespil og digtskrivning
Lytte og forstå ved brug af sang og video
Skriftligt arbejde i form af en hjemmeopgave om egen brug af sociale medier

Fagligt stof i alt i dette forløb: 24 sider
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Kulturelle Begegnungen

INDHOLD
Kernestof:

Af Blume, Hermann: Hier ist meine Heimat. Deutsch-türkisches Leben
(Tyskforlaget 2010)
Erdal Sezer: Es wird immer etwas Fremdes bleiben
Canan Büyrü: Macht der Kulturen
Nevfel Cumart: Zwei Welten

Af Andersen, Husum: So ein Rummel
(København 1994)
PUR: Neue Brücken

Af Kristensen: Lebenswege
(Tyskforlaget 2015)
Kamyar & Dzeko: Generation Sarrazin

Yasemin Samdereli: Almanya – Willkommen in Deutschland (spillefilm 2011)

Supplerende stof:
Fatih Akin: Soul Kitchen (spillefilm 2009)

Af Miemietz, Sehested, Tilling: Greif zu
(Gyldendal 2014)
Anna Reimann: Ich liebe die türkische Gastfreundschaft

Feo Aladag: Die Fremde (2010)


GRAMMATIK
Verber
• werden (fs.)
• svage verber


OMFANG
Januar-februar


SÆRLIGE FOKUSPUNKTER
Eleverne skal kunne karakterisere det typiske kulturmøde i Tyskland, især det tysk-tyrkiske, under overskrifterne In zwei Welten leben, fremde Heimat og Integration, aber wie. De skal kunne forholde sig til personernes problemer i forbindelse med at befinde sig imellem to kulturer.
Eleverne skal kunne udtrykke sig skriftligt på tysk med et basalt ordforråd og grundlæggende grammatisk korrekthed.


VÆSENTLIGSTE ARBEJDSFORMER
Einstieg til emne vha. mind map og spørgsmål
Klasseundervisning
Glosetræning
Gruppearbejde, især pararbejde
Visuel fremstilling af handlingsforløb
Oversættelse, samtale- og diskussionsøvelser, multiple-choice, nøgleord, resumé og mundtlig fremlæggelse
Lytte og forstå ved brug af sangene og filmene
Skriftlig opgave i form af en hjemmeopgave om Multikulturalismus

Fagligt stof i alt i dette forløb: 40,6 sider
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Reisen

INDHOLD
Kernestof:

Af Iversen: Bis ans Ende der Welt
(Tyskforlaget 2009)
Zitate

NORD-SYD
Af Damkjær et al.: Deutsche Wunder
(L&R Uddannelse 2009)
Gerhard Friedrich Schmid: Von der Nordsee zu den Alpen

ØST-VEST
Af Koplev: Die Mauer – und 10 Jahre danach
(Kaleidoscope 1999)
Flucht – aber wie?

Af Inge Marie Bærentzen et al.: „(k)eine Kleinigkeit“
(Systime 2006)
Reisen
Deutsche Städte

Af Vestergaard et al.: Im Juli
(Tyskforlaget 2002)
Scene 8
Scene 19-26
Scene 30-36
Scene 39
Scene 65
Scene 86
+ Fatih Akin: Im Juli (spillefilm 2000)

Overgang til næste skoleår:
af Fuchs, Sinding: AUF UNS – Grundbog til tysk i gymnasiet
(Gyldendal 2016)
Liselotte Rauner: Denkpause


GRAMMATIK
Kasus
• akkusativ
• dativ
Præpositioner
• akkusativ-præpositioner
• dativ-præpositioner
• akkusativ/dativ-præpositioner (konkret, rumlig betydning + ikke-rumlig betydning)
Pronominer
• personlige pronominer


OMFANG
Februar-maj


SÆRLIGE FOKUSPUNKTER
Eleverne skal kunne sætte de læste tekster og filmens handling i forhold til temaet Reisen.
I forhold til filmen Im Juli skal de først og fremmest kunne forholde sig til de situationer, som hovedpersonerne i filmen kommer ud for på rejsen, og dernæst hvilken betydning denne rejse har for hovedpersonerne.
Eleverne skal kunne forstå talt tysk standardsprog om at rejse gennem film.
Eleverne skal kunne udtrykke sig skriftligt på tysk med et basalt ordforråd og grundlæggende grammatisk korrekthed.


VÆSENTLIGSTE ARBEJDSFORMER
Einstieg til emne vha. quiz & byt samt citater
Klasseundervisning
Lytte og forstå ved brug af filmen
Glosetræning
Gruppearbejde, især pararbejde
Visuel fremstilling af handlingsforløb (”tegneserie”)
Kropslig fremstilling af handlingsforløb (dramatisering) før filmforevisning
Skriftlige opgaver i form af to hjemmeopgaver om at rejse (rejsebrev og rollespil)

Fagligt stof i alt i dette forløb: 55 sider

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Krimi

Forløb om krimigenren. Fokus på de forskellige undergenrer og ordforråd til emnet.

Kernestof:
Ferdinand von Schirach. "Anatomie". Fra "Schuld". Piper, 2012. (2 sider)

Milena Moser. "Mein fünfter Mord" (4 sider)
"Mord im Hotel" (4 sider)
Jan Flieger. "Liebfrauenmorgen" (2 sider)


Supplerende stof:
Erik Christoffersen. "Der Krimi - einige Informationen"

Alle fra "Dein Deutschland". systime, 2014, ibog.

Find materialet i Google.

Læringsmål:
At kunne analysere tysksprogede tekster, herunder film, med brug af faglige begreber som personkarakteristik på et sammenhængende og nogenlunde flydende tysk. Skriftligt såvel som mundtligt
At kunne anvende relevant ordforråd
At kunne formulere spørgsmål til tekster på tysk på forskellige taksonomiske niveauer
At kunne drage paralleller mellem relevante tekster om emnet på et sammenhængende og nogenlunde flydende tysk. Skriftligt såvel som mundtligt
At kunne identificere forskellige krimi-undergenrer
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Kulturelle Begegnungen 2

Forløb om det multikulturelle Tyskland med udgangspunkt i tyrkiske indvandrere. Noveller og sagprosa er i fokus med inddragelse af andre genrer også. Inddragelse af den aktuelle situation.

Kernestof:
Birol Denizeri. "Das verlorene Gesicht". 1982. (2 sider)
Udo Lindenberg. "Ali". 1981. (1 side)
Anna Reimann. "Das Wunder von Kreuzberg" (2010), Blume og Hermann. "Angekommen". Gyldedal, 2017. (5 sider)
"Türkisch für Anfänger". Sæson I, episode 1, 2 og 3. ARD. 2006. (10 sider)


Supplerende stof:
Böhmermanns Schähgedicht om Erdogan.
Diverse søgninger om Willkommenskultur.


Læringsmål:
At kunne forklare indvandringens historie i Tyskland efter 2. Verdenskrig på et sammenhængende og nogenlunde flydende tysk
At kunne analysere tysksprogede tekster, herunder film, med brug af faglige begreber som personkarakteristik på et sammenhængende og nogenlunde flydende tysk. Skriftligt såvel som mundtligt
At kunne anvende relevant ordforråd
At kunne formulere spørgsmål til tekster på tysk på forskellige taksonomiske niveauer
At kunne drage paralleller mellem relevante tekster om emnet på et sammenhængende og nogenlunde flydende tysk. Skriftligt såvel som mundtligt
At kunne reflektere over den fremtidige udvikling i indvandring i Tyskland på et sammenhængende og nogenlunde flydende tysk
At kunne teoretisere over mulige konsekvenser af situationen i Tyskland i efteråret 2018 på et sammenhængende og nogenlunde flydende tysk
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 17,00 moduler
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Überwachung in der DDR

Forløb om DDR med fokus på overvågning. I anledning af 30 året for Berlinmurens fald beskæftiger klassen sig med fænomenet DDR, Muren samt opløsningen af DDR.

Kernestof:
Von Donnermarck. "Das Leben der Anderen" (2006) (5 sider)
Herbig, Michael. "Ballon. Flugten fra DDR" (2018) (5 sider)

Supplerende stof:
Sunde, Lasse Soll. Foredrag på RKS om DDR og Berlinmuren. 5.12.2019. (3 sider)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Projekt Landeskunde

Projektarbejde med fokus på Landeskunde. De tyske delstater i grupper med fremlæggelser og produkt.

Kernestof:
Anne-Marie Schulze. "Land und Leute" i "Weiter geht's". http://weitergehts.samlaget.no/epekebok/29004.html, side 24-37.
Anne-Marie Schulze. "Landeskunde" i "Weiter geht's". http://weitergehts.samlaget.no/landeskunde.aspx.
DW. "30 Jahre nach dem Mauerfall - Ost und West ticken unterschiedlich"
https://www.dw.com/de/30-jahre-nach-dem-mauerfall-ost-und-west-ticken-unterschiedlich/av-51106989
DW: "Fakten: Was Ost und West noch trennt"
https://www.dw.com/de/fakten-was-ost-und-west-noch-trennt/av-45723270

Supplerende stof:
Diverse netsider.

Læringsmål:
Tyske samfundsforhold kort. Land og folk. Antal delstater, hovedstad, grundlæggende geografi
• At kunne beskrive Tysklands geografi kort på et sammenhængende og nogenlunde flydende tysk
• At kunne samarbejde i gruppe om projekt og fremlægge
• At kunne anvende relevant ordforråd
• At kunne stille spørgsmål til andre og svare på et sammenhængende og nogenlunde flydende tysk
• At kunne fremlægge på tid i gruppe (holde tiden, udfylde tiden)
• At kunne lytte og give feedback til andre

(Vel 5-10 sider pr. elev)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Familie

Forløb med fokus på familie og familierelationer. I forløbet læses tekst og ses film. Teksterne er udgangspunkt for samtale i klassen i mindre grupper. Filmene bruges som udgangspunkt for oplæg i grupper. Vi er tæt på eksamen og en vis grad af eksamenstræning kan forekomme. Vi læser også en del tekst for at øve os i at læse og forstå tekst.

Kernestof:
Wortmann, instruktør. "Das Wunder von Bern" (2003). (5 sider)
Dörie, Doris. "Bin ich schön?". Fra Erbst. "Königin von Licht und Schatten". Tyskforlaget, 1999. (15 sider)
Tessnow. "3000 Kilometer weit weg” (2001). Fra: "Berlin von Wort zu Ort" (2007), side 20-31. (10 sider)
Buck, instruktør. "Knallhart" (2007). (5 sider)


Læringsmål:
At kunne analysere tysksprogede tekster, herunder film, med brug af faglige begreber som personkarakteristik, tema og budskab på et sammenhængende og nogenlunde flydende tysk. Skriftligt såvel som mundtligt
At kunne diskutere holdninger til livet i familien på et sammenhængende og nogenlunde flydende tysk med brug af gambitter
At kunne anvende relevant ordforråd
At kunne formulere spørgsmål til tekster på tysk på forskellige taksonomiske niveauer
At kunne drage paralleller mellem relevante tekster om emnet på et sammenhængende og nogenlunde flydende tysk. Skriftligt såvel som mundtligt
At kunne reflektere over fremstillingen af storbyen på et sammenhængende og nogenlunde flydende tysk
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer