Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Tysk B
Lærer(e) Eva Holch Kristensen
Hold 2018 Tyf/ew (1ew Tyf, 2ew Tyf, 2ew Tyf (puljetid))
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Ab ins Deutsche
Titel 2 Großstadtleben - Landeskunde
Titel 3 Alles Familie
Titel 4 Der Krimi
Titel 5 Flucht - früher und heute
Titel 6 Bewusstes Leben
Titel 7 Deutschland - ein buntes Land

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Ab ins Deutsche


Forløbet har til formål at bygge bro mellem folkeskolen og gymnasiet. Der er fokus på at øge elevernes motivation for at lære tysk, og et mål har været give eleverne viden om, hvordan de selv kan være med til forbedre deres kommunikative kompetencer og deres læsestrategier.

Succeskriterier for mundtlig sprogproduktion:
- At eleverne kender og kan bruge følgende strategier: At tale i hele sætninger, at genbruge ord fra spørgsmål i svar og at forklare ord, man ikke kender, vha. andre ord.
- At eleverne kender og begynder at bruge faste udtryk (faste vendinger til at føre samtale - herunder at udtrykke sin egen holdning - samt tidsudtryk)
- At eleverne kender og kan bruge udtaleregler for tysk
- At eleverne oplever, at de taler meget tysk i timerne
- At eleverne erfarer, at aktiv deltagelse giver motivation og sproglig forbedring

Succeskriterier for læsning:
- At eleverne bliver opmærksomme på at udnytte transparente ord
- At eleverne ved, hvordan de på forskellig vis kan udnytte gloser til en tekst
- At eleverne bliver opmærksomme på, at konteksten kan hjælpe til at forstå nye ord

Materiale:
Andreas Bourani: Auf uns (2014) (i: "Auf uns" af Sønderskov og Sinding)
Tim Bendzko: Programmiert (2013) (i: Auf uns")
Lukas Bïng: Wie wäre mein Leben ohne Internet, Handy, Faceboo und Co. Ein Vergleich (i: "Auf uns")
Hvordan bliver man mere motiveret til at lære sprog? (i: "Sprogenes verden" af Gottschalck og Terp)
"Lob tut gut" (i: "Melde dich mal" af Beck og Hove)

Lærerproduceret materiale:
Svage og stærke verbers bøjning + øvelser
Du und Deutsch
Ein Selfie posten
Ausdrücke für einen Dialog
Opgaver til testmaterialet (forståelse, samtale, skriftlig tysk)

Antal sider i alt:
ca. 30 sider
Indhold
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Großstadtleben - Landeskunde

Læringsmål:
- du kan genfortælle i kortere tyske sætninger, hvordan forskellige tyske tekster beskriver storbylivet.
- du kan vha. relevant ordforråd beskrive diverse billeder med relation til tyske storbyer
- du kan holde et kortere mundtligt oplæg på tysk om en selvvalgt tysk storby støttet af en PPT med tyske sætninger.

Der fokuseres i forløbet på storbyen og igennem kortere tekster åbner vi op for Tyskland og for elevernes kendskab til særligt Berlin, Hamborg og München. Afslutningsvis holder eleverne en kort mundtlig præsentation om en tysk storby, som de enten har besøgt eller gerne vil besøge. I arbejdet med teksterne arbejdes der primært med lyttefærdighed, mundtlighed og med stilladsering.
Materiale:
Fra I-bogen: Taber, Rikke og Graverholt, Martin (red):"Dein Deutschland", Systime 2013.
"Fakten über Deutschland", Fra I-bogen: Taber, Rikke og Graverholt, Martin (red):"Dein Deutschland", Systime 2013.
Deutsche Welle: Mentalität (video): https://www.dw.com/de/folge-16-mentalit%C3%A4t/l-18945073

Berlin:
Gruber, Felix "Berlin ist eine groBe Stadt" (2009), Fra I-bogen: Taber, Rikke og Graverholt, Martin (red):"Dein Deutschland", Systime 2013.
August, Endlich "Das ist Berlin" (2016), Fra Berliner Morgenpost, findes her: https://www.morgenpost.de/berlin/article208650401/Das-ist-Berlin-Der-Songtext-zum-Lied-von-Endlich-August.html
samt musikvideoen: https://www.youtube.com/watch?v=ORroLqHB_XM&feature=youtu.be

Hamburg:
Dehmel, Richard: "Blick auf Hamburg" (1931)
Deutsche Welle: Hamburg - Das Tor zur Welt (video) https://www.dw.com/de/hamburg-das-tor-zur-welt/av-17792237
König, Karl "Hamburg meine Perle" (2001)
Jens Eisel: Frei (2014), fra: Fuchs og Sinding "Auf Uns - Grundbog til tysk i Gymnasiet", Gyldendal 2016.

München:
Schulze, Beatrix: "München, meine Muse" (2009)
Deutsche Welle: "München - Deutschland" (video) https://www.youtube.com/watch?v=JMStoH4V7jw

Omfang: 40 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 19,00 moduler
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Alles Familie

Synlige læringsmål:
Du skal
- kende og kunne anvende det relevante tyske ordforråd i forhold til emnet.
- kende og kunne skelne mellem forskellige familieformer som de præsenteres i teksten "Einführung" fra "Dein Deutschland".
- kunne genfortælle handlingen i teksterne med særligt fokus på skildringen af familieforholdet disse.
- kunne diskutere hvordan familie fremstilles i teksterne.
- kunne deltage i gruppearbejde og forberede en PPT-præsentation, som I skal fremlægge på tysk.

Forløbet arbejder med forskellige fiktionstekster, der kredser om det moderne familieliv.

Materiale:
Fra: Taber & Graverholt: "Dein Deutschland", Systime 2013 (I-bog)
"Einführung - die moderne Famlilie"
Franck, Julia: "Streuselschnecke" (2000)

Fra: Hermann, Mette ”Los geht’s“, Gyldendal 2018
Plassmann, Thomas: "Tschulligung" (2015)
Bernstein, Ludwig ”Aschenbrödel” (1845)
Suter, Martin: ”Ferienplanung” (2005) i

Fra: Tilling mfl. "Greif Zu!" fra Gyldendal 2014
Maggie Peren: "Meine Eltern" (2003)
Samt kortfilmen af samme navn.

Flutertv: "Intro Familie2: https://www.youtube.com/watch?v=qTah_xBBdUs&feature=youtu.be (film)
Caritas: "Was bedeutet Familie für dich": https://www.youtube.com/watch?v=Tk4ZKjyBpSo&feature=youtu.be (film)
Caritas: "Was findest du an Familie toll?": https://www.youtube.com/watch?v=HCvWG_6IK-s&feature=youtu.be

Buck, Detlev: "Knallhart" (film) (2006)

Omfang: 35 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Der Krimi

Du skal
- kende og kunne anvende det relevante tyske ordforråd i forhold til emnet.
- kende til genrebegreber og kendetegn og kunne benytte dette når du beskæftiger dig med forskellige krimier.
- kunne genfortælle handlingen i en krimifortælling og sætte denne i relation til de øvrige tekster.
- karakterisere personerne i fortællingerne og argumentere for, hvorvidt personerne fremstilles som ”Täter” eller ”Opfer”.

Vi beskæftiger os med krimigenren og andre grusomme fortællinger og bruger teksten "Der Krimi" som vores teoretiske fundament i læsningen af de forskellige krimifortællinger. Afslutningsvis beskæftiger vi os med Ferdinand von Schirachs kriminalistiske fortællinger, der udspringer af forbrydelser og retsager fra det virkelige liv.

Helle Egendal: "Der Krimi" i: Helle Egendal "Gattungen", Gyldendal 2017.
Erik Christophersen: "Der Krimi" i Taber og Graverholt:  "Dein Deutschland", Systime (I-bog)
"Mord im Hotel" i Taber og Graverholt:  "Dein Deutschland", Systime (I-bog)
Jan Flieger: "Liebfrauenmorgen", i Taber og Graverholt:  "Dein Deutschland", Systime (I-bog)
Ingrid Noll: "Nasentropfen" i Taber og Graverholt:  "Dein Deutschland", Systime (I-bog)
Milena Moser: "Letzte Pizza" i Homann og Wikkelholt Pedersen: " Kurzum - Text und Sprache", Tyskforlaget 2005
Ferdinand von Schirach: "Einsam" i Helle Egendal "Gattungen", Gyldendal 2017.
Ferdinand von Schirach: "Fähner" i : "Verbrechen", Piper Verlag 2009.
Afsnittet "Fähner" fra ZDFs serie "Verbrechen", der er baseret på von Schirachs "Verbrechen".
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 16,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Flucht - früher und heute

Forløbet tager udgangspunkt i flugthistorier fra DDR-tiden. Vi undersøger den historiske baggrund for dannelsen af et delt Tyskland og fokuserer på spørgsmål som: Hvorfor byggede man en mur? Hvor og hvordan byggede man muren? Hvordan var livet i DDR og hvorfor så mange sig foranlediget til at flygte? Hvordan kunne man flygte? Der er således fokus på både at skabe en historisk baggrundsforståelse men også på den menneskelige fortælling, som flugthistorierne byder på. Afslutningsvis forsøger vi at koble den historiske begivenhed med den mere aktuelle flygtningekrise og de dilemmaer som vestlige lande befinder sig i, når flygtninge dukker op i vores lande på flugt fra regimer.
Du skal
- kende og kunne anvende det relevante tyske ordforråd i forhold til emnet.
- kende og kunne redegøre på tysk for de grundlæggende historiske detaljer i forbindelse med oprettelsen af DDR. (die 4 Zonen, die 4 Allierten, Die DDR vs Die BRD, Ost und West, die Mauer, die Stasi - offizielle und inoffizielle Mitarbeiter, Überwachung, Redefreiheit, Reisefreiheit).
- kunne genfortælle indholdet af teksterne.
- kunne forklare hvorfor og hvordan DDR-borgere flygtede. (Fluchtwege, Fluchthelfer, für Freiheit und Demokratie das Leben riskieren)
- kunne diskutere ligheder og forskelle mellem flugthistorierne fra DDR-tiden og den nyere tids flygtningekrise i Tyskland .
- kunne forberede og gennemføre en mundtlig gruppeeksamen, hvor du viser, at du behersker ovenstående læringsmål.

Materialer:
Niels Kaae Stimpel: "Die Teilung Deutschlands 1945-1949 i Niels Kaae Stimpel "Wende- Ende- Anfang", OP-forlag, 1994.
Susanne Fritsche: 13. August 1961, i Damkjær“Schicksalsjahre“, L & R 2010. (2004)
Weinreich, Gerd: "Mein Sohn wurde an der Mauer erschossen" I: Brennpunkt Deutsch, 1/2014.
Diverse tekster fra kapitel 4 er læst og præsenteret i matrixgrupper: "Flucht - Fluchthilfe - Widerstand" i Hans-Hermann Hertle: "Die Berliner Mauer – Monument des Kalten Krieges"Ch. Links Verlag 2007. (S. 56-57 (alle), 60-61 Tunnelfluchten, 66-67 Sprengstoffanschläge auf die Mauer, 68-69 Flucht auf dem Fahrgastschiff "Friedrich Wolf", 76-77 "Die trojanische Kuh)
Kettcar: "Sommer´89 (Er schnitt Löcher in den Zaun)" 2017
Michael Bully Herbig: "Ballon" (2018)
Der Doppelgänger von Ost-Berlin 1. Oktober 2019: https://www.focus.de/kultur/kino_tv/fernsehen-der-doppelgaenger-von-ost-berlin_id_11198128.html
Merkel, Angela: "Wir schaffen das!" (uddrag af tale) 31. August 2015


Supplerende materiale:
30 Jahre später: Junge Leute kommentieren den Mauerfall: https://www.facebook.com/Deutschland3000/videos/391429671565164/?v=391429671565164
Die Simpleshow erklärt den Fall der Berliner Mauer: https://www.youtube.com/watch?v=x83OEzipiQo&t=67s
DW Deutsch - Eingemauert – die innerdeutsche Grenze: https://www.youtube.com/watch?v=jlbAUFvh04k
Dobbeltgængeren fra Østberlin. Dokumentar vist på DRK: https://www.dr.dk/drtv/program/dobbeltgaengeren-fra-oestberlin_147622
Flugt fra Øst- til Vestberlin
https://www.dr.dk/undervisning/flugt-fra-oest-til-vesttyskland#!/
Foredrag om Murens Fald ved Lasse Soll Sunde
Flüchtlingskrise (Explanity): https://www.youtube.com/watch?v=i4N8m500Rlw
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Bewusstes Leben

Også i Tyskland ser man et øget fokus på klima og miljø. Det kommer til udtryk på det overordnede politiske og samfundsmæssige plan, men også på det mere individuelle plan, kan man observere trends blandt borgerne, der afspejler ønsket om at leve på en mere bevidst og bæredygtig vis.
I dette forløb skal vi studere fire trends: Ökonomie des Teilens, Minimalismus, Zero Waste, Containern.

Læringsmål:
Du skal kunne
- kende og anvende det relevante tyske ordforråd i forhold til emnet.
- redegøre for hvad der kendetegner de forskellige trends og for hvorfor og hvordan man lever efter disse principper.
- ytre din egen mening om disse trends og lave en saglig diskussion af fordele og ulemper ved følge denne livsstil.
- lave en simpel retorisk analyse af teksterne.

Materiale:
Ökonomie des Teilens:
Mirjam Hecking: „Meins ist auch deins“ fra Anne Lønberg Eskesen: „Genau!“, Gyldendal 2018. (2016)
Share Economy: Teilen statt Besitzen:  https://p.dw.com/p/19Zt2  (2014)
Minimalismus:
Wiso: Minimalismus macht glücklich:  https://www.zdf.de/verbraucher/wiso/minimalismus-macht-gluecklich-100.html (2018)
Manuel Bogner: „Eine Berlinerin verbesserte mit Minimalismus ihr Leben – und wir können von ihr lernen. fra Anne Lønberg Eskesen: „Genau!“, Gyldendal 2018. (2016)
Silbermond: „Leichtes Gepäck“,  (2015)
Zero Waste
Leonie Gubela: ”Trend ’Zero Waste’: Der Jahresmüll in einem Glas“ fra Anne Lønberg Eskesen: „Genau!“, Gyldendal 2018. (2016)
Hier nur lose Ware: ‚Zero Waste‘-Supermarkt in Berlin | DW Deutsch
https://www.youtube.com/watch?v=8Hz71ZPAPUE
Zero Waste Lifestyle für Anfänger
https://www.youtube.com/watch?v=zl_i_PqjqfM
Containern
Marcel Leubecher und Simone Meyer: „Mmmmh. Lecker, Müll!“ fra Anne Lønberg Eskesen: „Genau!“, Gyldendal 2018. (2014)

Helle Egendal "Sachliteratur", i Gattungen, Gyldendal 2017. (Analyseredskaber til analyse af sagprosa)

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Deutschland - ein buntes Land

Deutschland ist Multikulti - med udgangspunkt i Tysklands store etniske mangfoldighed, arbejder vi med forskellige tekster, der beskæftiger sig med indvandrer og deres vilkår i Tyskland. Vi diskuterer integration og kulturmøder og hvilke menneskelige konsekvenser mødet mellem forskellige kulturer kan have. Vi fokuserer særligt på begreber som Heimat og Integration.
Du skal
- kende og kunne anvende det relevante tyske ordforråd i forhold til emnet.

- kende og kunne redegøre på tysk for Tyskland som multikulturelt samfund. Herunder beskrive den historiske baggrund og nutidige tendenser.

- kunne genfortælle indholdet af teksterne og sætte disse i relation til de overordnede begreber "Heimat", "Integration" og "die Brückengeneration".

- kunne diskuterer udfordringer og gevinster i forbindelse med indvandring.

- kunne forberede og gennemføre en prøvelignende præsentation og samtale, hvor du viser, at du behersker ovenstående læringsmål.


Madsen og Storgaard: "Einstieg - Multikulturelles Deutschland" I "Tyskbogen B (I-bog) , Systime: https://tyskbbogen.systime.dk/?id=c1517
Jena Frey "Ich, die andere" (uddrag af roman) i Holm og Gibson "Wir sind wir - En grundbog til Landeskunde i gymnasiet og HF", Gyldendal, 2010.
Erdal Sezer: "Es wird immer etwas Fremdes bleiben" i: Blume og Hermann: "Hier ist meine Heimat", Tyskforlaget 2010
Dilek Güngor: "Anderssein ist kein Widerspruch" i: Mette Hermann: "Los geht's" (I-bog), Gyldendal: https://losgehts.ibog.gyldendal.dk/?id=p141&L=0&loopRedirect=1
Al-gear: "Integration" https://www.youtube.com/watch?v=kXfsIzTUa0M  
Samdereli: Almanya - Willkommen in Deutschland. 2011. CFU.

Supplerende:
Deutschlandlabor, Folge 10: Migration: https://www.goethe.de/de/spr/ueb/dlb/mig.html
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer